Menu Search

สกรูหัวแม่มือ - หางปลาพลาสติก

มีในสต็อก

สกรูขันด้วยหัวแม่มือเหล่านี้มีหัวพลาสติกไนลอนทรงปีกเพื่อการยึดเกาะเป็นพิเศษเมื่อขันแน่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
4.071 ฿ - 4.501 ฿ 10786 มีในสต็อก
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
15.356 ฿ - 17.019 ฿ 783 มีในสต็อก
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
3.421 ฿ - 3.789 ฿ 859 มีในสต็อก
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
4.555 ฿ - 5.048 ฿ 1673 มีในสต็อก
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
3.78 ฿ - 4.188 ฿ 8227 มีในสต็อก
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
2.331 ฿ - 2.578 ฿ 14909 มีในสต็อก
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
4.685 ฿ - 5.187 ฿ 11288 มีในสต็อก
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
4.927 ฿ - 5.465 ฿ 9502 มีในสต็อก
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
3.802 ฿ - 4.205 ฿ 2017 มีในสต็อก
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
7.236 ฿ - 8.021 ฿ 5034 มีในสต็อก
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
3.833 ฿ - 4.246 ฿ 3694 มีในสต็อก
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
16.36 ฿ - 18.127 ฿ 1916 มีในสต็อก
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
5.927 ฿ - 6.564 ฿ 2274 มีในสต็อก
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
5.73 ฿ - 6.349 ฿ 2475 มีในสต็อก
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
7.295 ฿ - 8.084 ฿ 3913 มีในสต็อก
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
3.60 ฿ - 3.995 ฿ 5912 มีในสต็อก
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
8.474 ฿ - 9.388 ฿ 1971 มีในสต็อก
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
4.492 ฿ - 4.981 ฿ 11709 มีในสต็อก
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
5.846 ฿ - 6.47 ฿ 1785 มีในสต็อก
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
6.909 ฿ - 7.658 ฿ 1039 มีในสต็อก
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
 • จาก 2
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270010000VR

ช่วงราคา
4.501 ฿ - 4.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  10.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in

0270340000VR

ช่วงราคา
17.019 ฿ - 15.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M10
 • ความยาวเกลียว
  60.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270210000VR

ช่วงราคา
3.789 ฿ - 3.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  10.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in

0270570000VR

ช่วงราคา
5.048 ฿ - 4.555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  6.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270240000VR

ช่วงราคา
4.188 ฿ - 3.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  25.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270520000VR

ช่วงราคา
2.578 ฿ - 2.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M4
 • ความยาวเกลียว
  20.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

0270260000VR

ช่วงราคา
5.187 ฿ - 4.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  40.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in

0270610000VR

ช่วงราคา
5.465 ฿ - 4.927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  8.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270590000VR

ช่วงราคา
4.205 ฿ - 3.802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  15.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270060000VR

ช่วงราคา
8.021 ฿ - 7.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  25.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0270480000VR

ช่วงราคา
4.246 ฿ - 3.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M4
 • ความยาวเกลียว
  12.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

0270320000VR

ช่วงราคา
18.127 ฿ - 16.36 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M10
 • ความยาวเกลียว
  40.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0270090000VR

ช่วงราคา
6.564 ฿ - 5.927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  16.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270040000VR

ช่วงราคา
6.349 ฿ - 5.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  20.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270070000VR

ช่วงราคา
8.084 ฿ - 7.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  30.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in

0270200000VR

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 3.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  8.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270120000VR

ช่วงราคา
9.388 ฿ - 8.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  30.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270230000VR

ช่วงราคา
4.981 ฿ - 4.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  20.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0270100000VR

ช่วงราคา
6.47 ฿ - 5.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  20.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270620000VR

ช่วงราคา
7.658 ฿ - 6.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  15.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in

0270460000VR

ช่วงราคา
3.811 ฿ - 3.439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M4
 • ความยาวเกลียว
  8.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in

0270660000VR

ช่วงราคา
20.35 ฿ - 18.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  60.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

0270650000VR

ช่วงราคา
8.693 ฿ - 7.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  50.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

0270630000VR

ช่วงราคา
10.841 ฿ - 9.783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  40.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270080000VR

ช่วงราคา
8.021 ฿ - 7.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  10.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270250000VR

ช่วงราคา
4.219 ฿ - 3.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M5
 • ความยาวเกลียว
  30.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in

0270130000VR

ช่วงราคา
6.783 ฿ - 6.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  35.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0270270000VR

ช่วงราคา
4.497 ฿ - 4.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M10
 • ความยาวเกลียว
  16.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0270020000VR

ช่วงราคา
7.685 ฿ - 6.94 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M6
 • ความยาวเกลียว
  12.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0270110000VR

ช่วงราคา
6.896 ฿ - 6.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  25.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

0270280000VR

ช่วงราคา
20.974 ฿ - 18.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M8
 • ความยาวเกลียว
  50.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270170000VR

ช่วงราคา
11.271 ฿ - 10.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  25.0 mm
 • ความสูงหัว
  12.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M10
 • ความยาวเกลียว
  30.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 15.0 mm | 0.591 in

0270490000VR

ช่วงราคา
2.578 ฿ - 2.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M4
 • ความยาวเกลียว
  15.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0270550000VR

ช่วงราคา
4.847 ฿ - 4.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M4
 • ความยาวเกลียว
  30.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head
PA Wing Drive สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0270470000VR

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
  16.0 mm
 • ความสูงหัว
  10.0 mm
 • ขนาดเกลียว
  M4
 • ความยาวเกลียว
  10.0 mm
 • รูปแบบหัว
  Wing Head