Menu Search

จุกปิด

Plugs
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและสภาพแวดล้อมต่างๆ จุกอุดเชื่อมแบบต่อชนให้การป้องกันสูงสุดจากความเสียหายและสารปนเปื้อนสำหรับปลายเชื่อมแบบต่อชนที่วาล์ว ปั๊ม และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โปรไฟล์ถูกรัดเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายและเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนและทำเครื่องหมายตามทิศทางของการจับยึด / การถอดออก จุดปิดคลุมทนอุณหภูมิสูงของเราทนต่อสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยมและได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ดีแม้ในสภาพการใช้งานที่ยากที่สุด อินเสิร์ทท่อจะถูกดันเข้าไปในปลายท่อกลวงที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางสินค้า และชั้นวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเสิร์ทของเราป้องกันปลายท่อ ปิดคลุมขอบคม และทำหน้าที่เป็นทั้งฝาครอบปลายท่อหรือขาตั้งรองรับน้ำหนัก