Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คันโยกจับยึดและลูกเบี้ยว

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับทรงหยดน้ำตา/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่และทำให้ด้ามจับไม่เกะกะ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับทรงหยดน้ำตา/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับเรียว/สลักเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวเมีย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คันโยกแคลมป์ - ด้ามจับเรียว/อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวผู้

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

คันโยกแคลมป์คู่

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

มือจับแคลมป์ตัวเมีย - ด้ามจับแบบตรง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)