Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สายรัดแบบบิด

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายมีรู

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายกลม

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลวดมัดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดทรงต้นสน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลวดมัดสายเคเบิล - บิดล็อค/สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดประกบเข้าด้วยกัน ปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปลายรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวช่วยให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)