Menu Search

อุปกรณ์ปกป้องท่อและหน้าแปลน

Pipe & Flange Protection Products
  • ปกป้องท่อและหน้าแปลนที่มีค่าซึ่งมักก่อให้เกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการขนส่ง และการจัดเก็บด้วยผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อเฉพาะของเรา เรานำเสนอฝาครอบท่อพลาสติกแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงฝาครอบปลายเปิดระบายอากาศ ฝาครอบปิดปลาย ฝาครอบช่องระบายอากาศ และฝาครอบแบบยืดหยุ่นที่ทนทานต่อการแตกและการร้าว ฝาครอบหน้าแปลนของเราห่อหุ้มหน้าแปลนทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งของทำความเสียหายต่อพื้นผิวถูกห่อหุ้มภายใน ฝาครอบป้องกันท่อและหน้าแปลนของ Essentra ปกป้องพื้นผิวกลึงระหว่างกระบวนการดูแลรักษา การขนส่ง และการเก็บรักษา