Menu Search

ความยั่งยืนที่ Essentra Components

ความยั่งยืนที่ Essentra Components

Essentra Components มีเป้าหมายที่จะเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนประกอบอุตสาหกรรมที่สำคัญชั้นนำระดับโลก ที่มีความรับผิดชอบและปราศจากความยุ่งยาก สำหรับเรื่องความยั่งยืน เรากำลังเดินทางไปสู่เส้นทางนั้นและทราบว่าลูกค้าหลายรายของเราก็กำลังดำเนินการอย่างเดียวกัน เราสนับสนุนให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของตนเองด้วยการพัฒนาโซลูชันส่วนประกอบเชิงอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้า โครงการความยั่งยืนที่ Essentra Components ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของเรา และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา

Essentra Components ตั้งเป้าที่จะใช้บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบพอลิเมอร์ 20% จากแหล่งที่ยั่งยืนมากขึ้นภายในปี 2025 สำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตทั่วโลกของเรา

Scott Fawcett
กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

SF

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้าของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นซัพพลายเออร์ที่มีความยั่งยืน และผลิตโซลูชันชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งดีต่อทั้งลูกค้าของเราและสิ่งแวดล้อม ลูกค้าของเรากำลังรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนในหลายเรื่อง ซึ่งรวมถึง:

  • การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
  • การจัดการของเสีย
  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุวัตถุประสงค์ เรากำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลภายหลังการบริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้โพลีเอทิลีน (LDPE) และโพลีโพรไพลีน (PP) ความหนาแน่นต่ำ ความสามารถในการรีไซเคิลเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ เมื่อพิจารณาถึงวงจรที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งาน เราจึงร่วมกับทีมผู้บริหารผลิตภัณฑ์เพื่อมองหาโอกาสในการปรับปรุง

Essentra Components กำลังพัฒนาขีดความสามารถในการจัดหาโซลูชันแบบกำหนดเองได้ที่ยั่งยืน โดยใช้วัสดุทางเลือกแทนเม็ดพลาสติกใหม่ วัสดุที่เรากำลังทดลองใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริโภค เม็ดพลาสติกชีวภาพที่ได้จากพืช และสารเติมแต่งที่ย่อยสลายได้ผสมกับเรซินรีไซเคิลและเรซินใหม่

ในฐานะผู้ร่วมลงนามในกลุ่มพันธมิตรพลาสติกหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (CPA) เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และมีส่วนร่วมในการทำเป้าหมายของ CPA ที่จะเพิ่มตลาดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรปให้เป็น 10 ล้านตันภายในปี 2025

CPA_web banner

ความยั่งยืนของการดำเนินงานของเรา

การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา และตอนนี้เรามีเป้าหมายที่สูงส่งในการส่งเสริมโครงการประหยัดพลังงานและลดของเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง:

  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขต 1 และ 2 ลง 25% ภายในปี 2025
  • ทุกไซต์งานจะไม่มีของเสียที่ต้องฝังกลบภายในปี 2030
  • การดำเนินงานโดยตรงของเรา จะมีค่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2040/span>

เราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก เราตระหนักถึงความเสี่ยงของการสูญเสียเม็ดพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม นั่นเป็นเหตุผลที่เราจัดการการใช้เม็ดพลาสติกอย่างจริงจัง ในฐานะผู้ลงนามในโครงการ Operation Clean Sweep ของสมาพันธ์พลาสติกอังกฤษ

CPA_web banner

การรายงานความยั่งยืน

Essentra Components และ Essentra Plc เชื่อมั่นในความโปร่งใสเกี่ยวกับเส้นทางสู่ความยั่งยืน ความก้าวหน้า และความท้าทายของเรา เราเปิดเผยข้อมูลของเราต่อ CDP และ Ecovadis เป็นประจำทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ขอข้อมูลนี้ และช่วยเรระบุจุดที่ควรปรับปรุง

ในปี 2019 Essentra Plc ได้รับการจัดอันดับ Ecovadis ระดับ Silver และ CDP Climate Change C Score ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ และเรายังพยายามปรับปรุงงานของเราในเรื่องเหล่านี้เป็นประจำทุกปี เราได้รับการจัดอันดับการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ CDP ที่ B- เนื่องจากเรากำลังดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าของเราในประเด็นด้านความยั่งยืน ติดต่อเรา

banner
support

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับคำขอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของคุณผ่านทีมขายในพื้นที่ คุณสามารถพูดคุยกับทีมงานของเราเกี่ยวกับความท้าทายด้านความยั่งยืนของคุณ

ติดต่อเรา