Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ขากันกระแทก

 (14 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู - มีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูพร้อมสลักเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและขาตั้งที่ไม่กัดกยางรองมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้า

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกระบอก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกระบอกมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกลม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกทรงกลมกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - ทรงกลม

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกแบบกาวในตัวทรงกลมมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกสี่เหลี่ยมจัสตุรัสกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - กันกระแทก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ ก้านแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวจากการกระแทก

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งยาง - แผ่นกาว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึด

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและเท้าที่ไม่กัดกร่อนมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แผ่นกันลื่น

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

แผ่นกันลื่นมักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แผ่นดิสก์ยาง - แผ่นกาว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

แผ่นดิสก์ยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)