Menu Search
ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่?

หากต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมากและที่ผลิตตามความต้องการ โปรดเพิ่มในรถเข็นของคุณและคลิกขอใบเสนอราคา หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th แล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ฉนวนทรานซิสเตอร์

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ฉนวนทรานซิสเตอร์

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฉนวนทรานซิสเตอร์เหล่านี้จะยึดทรานซิสเตอร์เข้ากับตัวระบายความร้อนและทำให้สกรูยึดแยกออกจากทรานซิสเตอร์และตัวระบายความร้อน

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฉนวนทรานส์ซิสเตอร์ - แผ่น

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

แผ่นฉนวนเหล่านี้มีความต้านทานต่ำต่อการถ่ายเทความร้อนในขณะที่เป็นฉนวนไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนโลหะ ไม่เป็นพิษและทนทานต่อความเสียหายจากตัวทำละลายสารทำความสะอาด

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)