Menu Search

บานพับยึดด้านข้าง

 (1 กลุ่มสินค้า)

ต้องการใบเสนอราคาหรือไม่?

หากต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมากและที่ผลิตตามความต้องการ โปรดเพิ่มในรถเข็นของคุณและคลิกขอใบเสนอราคา หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th แล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ผลิตภัณฑ์ตัวกรอง

รายชื่อ ตาราง

บานพับด้านข้าง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

บานพับด้านข้างมีมุมหมุน 180 องศา แบบที่ 1 และ 2 เป็นบานพับที่มีความทนทานสูงสำหรับบานประตูน้ำหนักปานกลางถึงน้ำหนักมาก นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูงและประกอบโดยใช้สกรูพิเศษที่ให้มาด้วย แบบที่ 3 เป็นทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่ประหยัดกว่า

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)