Menu Search

ตัวแยก - คลิปยึดสายไฟ

มีในสต็อก

ตัวเลือกสเปเซอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
3.313 ฿ - 3.667 ฿ 1070 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
4.174 ฿ - 4.622 ฿ 3370 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
2.95 ฿ - 3.264 ฿ 2049 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.008 ฿ - 3.331 ฿ 2089 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
2.031 ฿ - 2.246 ฿ 49979 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.43 ฿ - 3.793 ฿ 5745 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.717 ฿ - 4.125 ฿ 7073 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
1.713 ฿ - 1.892 ฿ 760 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
3.103 ฿ - 3.439 ฿ 58030 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
คลิปด้านบน
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 31.8 mm | 1.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-20-01

ช่วงราคา
3.667 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความกว้างภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHK-8-01

ช่วงราคา
4.622 ฿ - 4.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 19.1 mm | 0.752 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-12-01

ช่วงราคา
3.264 ฿ - 2.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-8-01

ช่วงราคา
3.331 ฿ - 3.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความกว้างภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHK-6-01

ช่วงราคา
2.246 ฿ - 2.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49979 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ; ; ; ความสูงภายใน - 13.7 mm | 0.539 in;ความกว้างภายใน - 13.7 mm | 0.539 in;ความยาวสเปเซอร์ - 25.4 mm | 1 in;ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHK-16-01

ช่วงราคา
3.793 ฿ - 3.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความกว้างภายใน - 13.7 mm | 0.539 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 31.8 mm | 1.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHK-20-01

ช่วงราคา
4.125 ฿ - 3.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-6-01

ช่วงราคา
1.892 ฿ - 1.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ - ความสูงภายใน - 20.6 mm | 0.811 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 25.4 mm | 1 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

SHKE-16-01

ช่วงราคา
3.439 ฿ - 3.103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • การปรับ
  คงที่
 • สี
  Natural
 • วัสดุ
  PA
 • วิธีติดตั้ง
  คลิปด้านบน
 • ความยาวฐาน
  14.3 mm