Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ป้องกันการลื่นไถล ขากันกระแทก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Screw-On Bumper Feet

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)