Menu Search

ซีลแหวน - โอริง

มีในสต็อก

ชุดโอริงมีหลากหลายประเภทมีให้เลือกใช้ในงานไฮดรอลิกและนิวเมติกส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดผนึกรวมทั้งขนาดในระบบอิมพีเรียลและเมตริก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
157 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดหน้าตัด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
2.13 ฿ - 2.358 ฿ 196 มีในสต็อก
10.0 mm
2.5 mm
Nitrile Butadiene Rubber
2.13 ฿ - 2.358 ฿ 84 มีในสต็อก
11.6 mm
2.4 mm
Nitrile Butadiene Rubber
1.314 ฿ - 1.448 ฿ 8937 มีในสต็อก
4.5 mm
1.8 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
1.968 ฿ - 2.179 ฿ 124 มีในสต็อก
10.8 mm
2.6 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
4.533 ฿ - 5.021 ฿ 264 มีในสต็อก
18.7 mm
3.5 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
5.923 ฿ - 6.564 ฿ 239 มีในสต็อก
36.0 mm
3.0 mm
Nitrile Butadiene Rubber
1.807 ฿ - 2.00 ฿ 4807 มีในสต็อก
7.0 mm
2.0 mm
Nitrile Butadiene Rubber
2.089 ฿ - 2.318 ฿ 73 มีในสต็อก
15.5 mm
2.6 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
5.403 ฿ - 5.981 ฿ 459 มีในสต็อก
32.9 mm
3.5 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
9.823 ฿ - 10.886 ฿ 120 มีในสต็อก
43.8 mm
5.3 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
27.685 ฿ - 30.685 ฿ 145 มีในสต็อก
18.6 mm
3.5 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
32.406 ฿ - 35.913 ฿ 234 มีในสต็อก
28.2 mm
3.5 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
1.807 ฿ - 2.00 ฿ 7013 มีในสต็อก
4.0 mm
2.0 mm
Nitrile Butadiene Rubber
2.13 ฿ - 2.358 ฿ 420 มีในสต็อก
14.0 mm
2.5 mm
Nitrile Butadiene Rubber
4.425 ฿ - 4.90 ฿ 150 มีในสต็อก
22.0 mm
3.0 mm
Nitrile Butadiene Rubber
5.923 ฿ - 6.564 ฿ 216 มีในสต็อก
32.0 mm
3.0 mm
Nitrile Butadiene Rubber
11.137 ฿ - 12.334 ฿ 28418 มีในสต็อก
6.0 mm
2.0 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
19.508 ฿ - 21.615 ฿ 313 มีในสต็อก
12.0 mm
2.5 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
31.178 ฿ - 34.541 ฿ 135 มีในสต็อก
20.0 mm
3.0 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
39.885 ฿ - 44.189 ฿ 105 มีในสต็อก
30.0 mm
3.0 mm
ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • จาก 8
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in

490117

ช่วงราคา
2.358 ฿ - 2.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

600705

ช่วงราคา
2.358 ฿ - 2.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  11.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.5 mm | 0.177 in

600637

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  4.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.8 mm | 0.425 in

600643

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.7 mm | 0.736 in

600649

ช่วงราคา
5.021 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  18.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 36.0 mm | 1.417 in

490105

ช่วงราคา
6.564 ฿ - 5.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  36.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in

490114

ช่วงราคา
2.00 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  7.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.5 mm | 0.61 in

600646

ช่วงราคา
2.318 ฿ - 2.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  15.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.9 mm | 1.295 in

600658

ช่วงราคา
5.981 ฿ - 5.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  32.9 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 5.3 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 43.8 mm | 1.724 in

600664

ช่วงราคา
10.886 ฿ - 9.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  5.3 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  43.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.6 mm | 0.732 in

600679

ช่วงราคา
30.685 ฿ - 27.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  18.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.2 mm | 1.11 in

600685

ช่วงราคา
35.913 ฿ - 32.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  28.2 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.0 mm | 0.157 in

490111

ช่วงราคา
2.00 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  4.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in

490120

ช่วงราคา
2.358 ฿ - 2.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 22.0 mm | 0.866 in

490126

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  22.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.0 mm | 1.26 in

490132

ช่วงราคา
6.564 ฿ - 5.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  32.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

490138

ช่วงราคา
12.334 ฿ - 11.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

490144

ช่วงราคา
21.615 ฿ - 19.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  12.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in

490150

ช่วงราคา
34.541 ฿ - 31.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  20.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in

490156

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  30.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 4.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 38.0 mm | 1.496 in

490162

ช่วงราคา
74.869 ฿ - 67.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  4.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  38.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.7 mm | 0.303 in

600640

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2566 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  7.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.7 mm | 0.303 in

600670

ช่วงราคา
5.811 ฿ - 5.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  7.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.5 mm | 0.61 in

600676

ช่วงราคา
15.244 ฿ - 13.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
228 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  15.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.6 mm | 0.457 in

600723

ช่วงราคา
11.428 ฿ - 10.316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  11.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.0 mm | 1.102 in

490130

ช่วงราคา
6.564 ฿ - 5.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  28.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in

490139

ช่วงราคา
12.334 ฿ - 11.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  7.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in

490145

ช่วงราคา
21.615 ฿ - 19.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in

490116

ช่วงราคา
2.00 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.0 mm | 1.26 in

490157

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  32.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 4.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 42.0 mm | 1.654 in

490163

ช่วงราคา
88.566 ฿ - 79.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  4.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  42.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in

600638

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  5.3 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.0 mm | 0.197 in

490137

ช่วงราคา
13.123 ฿ - 11.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  5.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in

490149

ช่วงราคา
34.541 ฿ - 31.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  19.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 34.5 mm | 1.358 in

600659

ช่วงราคา
5.981 ฿ - 5.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
312 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  34.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 33.0 mm | 1.299 in

490158

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  33.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 4.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 45.0 mm | 1.772 in

490164

ช่วงราคา
88.566 ฿ - 79.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  4.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  45.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 5.3 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.7 mm | 1.602 in

600663

ช่วงราคา
11.581 ฿ - 10.455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  5.3 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  40.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.1 mm | 0.24 in

600669

ช่วงราคา
5.811 ฿ - 5.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.4 mm | 0.528 in

600675

ช่วงราคา
15.244 ฿ - 13.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  13.4 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.8 mm | 0.858 in

600681

ช่วงราคา
30.685 ฿ - 27.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  21.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 31.5 mm | 1.24 in

600728

ช่วงราคา
28.658 ฿ - 25.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  31.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 23.4 mm | 0.921 in

600682

ช่วงราคา
30.685 ฿ - 27.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  23.4 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.9 mm | 1.295 in

600688

ช่วงราคา
56.927 ฿ - 51.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  32.9 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 5.3 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.7 mm | 1.602 in

600693

ช่วงราคา
116.691 ฿ - 105.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  5.3 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  40.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.1 mm | 0.476 in

600699

ช่วงราคา
2.318 ฿ - 2.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  12.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.2 mm | 1.11 in

600655

ช่วงราคา
5.021 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
297 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  28.2 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 37.7 mm | 1.484 in

600661

ช่วงราคา
5.627 ฿ - 5.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  37.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.5 mm | 0.177 in

600667

ช่วงราคา
6.174 ฿ - 5.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  4.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.8 mm | 0.425 in

600673

ช่วงราคา
16.522 ฿ - 14.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.1 mm | 0.24 in

600696

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4696 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.6 mm | 0.26 in

600702

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 4.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 42.0 mm | 1.654 in

490108

ช่วงราคา
10.518 ฿ - 9.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  4.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  42.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in

490123

ช่วงราคา
3.089 ฿ - 2.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  19.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.0 mm | 1.063 in

490129

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  27.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.0 mm | 0.118 in

490135

ช่วงราคา
13.123 ฿ - 11.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  3.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in

490141

ช่วงราคา
13.123 ฿ - 11.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.0 mm | 0.669 in

490147

ช่วงราคา
25.475 ฿ - 22.987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  17.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in

490153

ช่วงราคา
34.541 ฿ - 31.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  25.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in

490159

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  35.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 23.4 mm | 0.921 in

600652

ช่วงราคา
4.721 ฿ - 4.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
อยู่ระหว่างการผลิต
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  23.4 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 36.1 mm | 1.421 in

600690

ช่วงราคา
56.927 ฿ - 51.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  36.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.5 mm | 1.28 in

600711

ช่วงราคา
7.335 ฿ - 6.618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  32.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.6 mm | 0.26 in

600720

ช่วงราคา
10.236 ฿ - 9.231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.0 mm | 0.197 in

490112

ช่วงราคา
2.00 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5203 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  5.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.5 mm | 1.28 in

600729

ช่วงราคา
38.405 ฿ - 34.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  32.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in

490121

ช่วงราคา
3.089 ฿ - 2.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  16.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 24.0 mm | 0.945 in

490127

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  24.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in

490142

ช่วงราคา
21.615 ฿ - 19.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 4.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 38.0 mm | 1.496 in

490107

ช่วงราคา
11.195 ฿ - 10.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  4.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  38.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

490113

ช่วงราคา
2.00 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.0 mm | 1.063 in

490154

ช่วงราคา
34.541 ฿ - 31.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  27.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.0 mm | 0.669 in

490122

ช่วงราคา
3.089 ฿ - 2.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  17.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.9 mm | 0.114 in

600635

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  2.9 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in

490134

ช่วงราคา
8.967 ฿ - 8.093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  35.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.4 mm | 0.488 in

600644

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
347 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  12.4 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.1 mm | 0.673 in

600647

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  17.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in

490146

ช่วงราคา
25.475 ฿ - 22.987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  16.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 29.8 mm | 1.173 in

600656

ช่วงราคา
5.627 ฿ - 5.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  29.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 5.3 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 37.5 mm | 1.476 in

600662

ช่วงราคา
11.262 ฿ - 10.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  5.3 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  37.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in

600668

ช่วงราคา
6.174 ฿ - 5.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  5.3 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.4 mm | 0.488 in

600674

ช่วงราคา
15.244 ฿ - 13.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  12.4 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.2 mm | 0.795 in

600680

ช่วงราคา
30.685 ฿ - 27.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  20.2 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 29.8 mm | 1.173 in

600686

ช่วงราคา
38.213 ฿ - 34.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  29.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 37.7 mm | 1.484 in

600691

ช่วงราคา
56.927 ฿ - 51.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  37.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.1 mm | 0.319 in

600697

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  8.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.6 mm | 0.299 in

600703

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  7.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.5 mm | 1.043 in

600709

ช่วงราคา
5.021 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  26.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.1 mm | 0.319 in

600715

ช่วงราคา
5.788 ฿ - 5.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  8.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.6 mm | 1.047 in

600684

ช่วงราคา
38.213 ฿ - 34.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  26.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 5.3 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 37.5 mm | 1.476 in

600692

ช่วงราคา
115.584 ฿ - 104.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  5.3 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  37.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.1 mm | 0.398 in

600698

ช่วงราคา
2.318 ฿ - 2.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.6 mm | 0.378 in

600704

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  9.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 31.5 mm | 1.24 in

600710

ช่วงราคา
7.407 ฿ - 6.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  31.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.1 mm | 0.398 in

600716

ช่วงราคา
9.653 ฿ - 8.711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  10.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.6 mm | 0.378 in

600722

ช่วงราคา
11.428 ฿ - 10.316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
279 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  9.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 24.5 mm | 0.965 in

600726

ช่วงราคา
28.425 ฿ - 25.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  24.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.0 mm | 0.433 in

490118

ช่วงราคา
4.569 ฿ - 4.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  11.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 33.0 mm | 1.299 in

490133

ช่วงราคา
6.564 ฿ - 5.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  33.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in

490148

ช่วงราคา
25.475 ฿ - 22.987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  19.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 22.0 mm | 0.866 in

490151

ช่วงราคา
34.541 ฿ - 31.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  22.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 36.0 mm | 1.417 in

490160

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  36.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in

490128

ช่วงราคา
5.214 ฿ - 4.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  25.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.3 mm | 0.366 in

600641

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  9.3 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.0 mm | 0.433 in

490143

ช่วงราคา
21.615 ฿ - 19.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  11.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in

600653

ช่วงราคา
4.721 ฿ - 4.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  25.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.0 mm | 1.102 in

490155

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  28.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 38.0 mm | 1.496 in

490161

ช่วงราคา
44.189 ฿ - 39.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  38.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.7 mm | 0.146 in

600636

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  3.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.2 mm | 0.362 in

600642

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  9.2 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.7 mm | 0.736 in

600648

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  18.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.6 mm | 1.047 in

600654

ช่วงราคา
4.721 ฿ - 4.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  26.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 36.1 mm | 1.421 in

600660

ช่วงราคา
5.981 ฿ - 5.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  36.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.7 mm | 0.146 in

600666

ช่วงราคา
5.811 ฿ - 5.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  3.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.2 mm | 0.362 in

600672

ช่วงราคา
15.244 ฿ - 13.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  9.2 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.7 mm | 0.736 in

600678

ช่วงราคา
14.334 ฿ - 12.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  18.7 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.6 mm | 0.299 in

600721

ช่วงราคา
10.236 ฿ - 9.231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  7.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.5 mm | 1.043 in

600727

ช่วงราคา
28.757 ฿ - 25.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  26.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.5 mm | 0.768 in

600725

ช่วงราคา
28.757 ฿ - 25.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  19.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 38.0 mm | 1.496 in

490106

ช่วงราคา
9.832 ฿ - 8.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  38.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.0 mm | 0.315 in

490115

ช่วงราคา
2.00 ฿ - 1.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  8.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.0 mm | 0.157 in

490136

ช่วงราคา
12.334 ฿ - 11.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  4.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.1 mm | 0.24 in

600639

ช่วงราคา
1.448 ฿ - 1.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in

600645

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.8 mm | 0.858 in

600651

ช่วงราคา
5.021 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
351 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  21.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 31.3 mm | 1.232 in

600657

ช่วงราคา
5.981 ฿ - 5.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  31.3 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.6 mm | 0.575 in

600724

ช่วงราคา
12.164 ฿ - 10.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 39.5 mm | 1.555 in

600730

ช่วงราคา
38.405 ฿ - 34.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  39.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 24.5 mm | 0.965 in

600708

ช่วงราคา
5.021 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  24.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.1 mm | 0.24 in

600714

ช่วงราคา
5.443 ฿ - 4.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  6.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.1 mm | 0.476 in

600717

ช่วงราคา
7.622 ฿ - 6.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  12.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 4.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 45.0 mm | 1.772 in

490109

ช่วงราคา
11.872 ฿ - 10.711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  4.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  45.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR 75 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 39.4 mm | 1.551 in

490037

ช่วงราคา
7,954.009 ฿ - 7,178.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  39.4 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.0 mm | 0.748 in

490124

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  19.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.0 mm | 0.118 in

490110

ช่วงราคา
1.273 ฿ - 1.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  3.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

490119

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  12.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in

490125

ช่วงราคา
4.90 ฿ - 4.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  20.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in

490131

ช่วงราคา
6.169 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  30.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.0 mm | 0.315 in

490140

ช่วงราคา
12.334 ฿ - 11.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  8.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.2 mm | 0.795 in

600650

ช่วงราคา
4.721 ฿ - 4.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  20.2 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 24.0 mm | 0.945 in

490152

ช่วงราคา
34.541 ฿ - 31.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  24.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.9 mm | 0.114 in

600665

ช่วงราคา
6.174 ฿ - 5.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  2.9 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.8 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.3 mm | 0.366 in

600671

ช่วงราคา
5.811 ฿ - 5.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.8 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  9.3 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.1 mm | 0.673 in

600677

ช่วงราคา
15.244 ฿ - 13.76 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  17.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in

600683

ช่วงราคา
38.213 ฿ - 34.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  25.0 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 34.5 mm | 1.358 in

600689

ช่วงราคา
53.501 ฿ - 48.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  34.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 5.3 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 43.8 mm | 1.724 in

600694

ช่วงราคา
115.584 ฿ - 104.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  5.3 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  43.8 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.1 mm | 0.555 in

600700

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.6 mm | 0.575 in

600706

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 39.5 mm | 1.555 in

600712

ช่วงราคา
6.896 ฿ - 6.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  39.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.1 mm | 0.555 in

600718

ช่วงราคา
7.622 ฿ - 6.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  14.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 3.5 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 31.3 mm | 1.232 in

600687

ช่วงราคา
56.927 ฿ - 51.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.5 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  31.3 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.1 mm | 0.161 in

600695

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  4.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.6 mm | 0.22 in

600701

ช่วงราคา
1.816 ฿ - 1.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  5.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน NBR ขนาดหน้าตัด - 3.0 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.5 mm | 0.768 in

600707

ช่วงราคา
4.721 ฿ - 4.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  3.0 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  19.5 mm
 • วัสดุเต็ม
  Nitrile Butadiene Rubber
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 1.6 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.1 mm | 0.161 in

600713

ช่วงราคา
5.788 ฿ - 5.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  1.6 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  4.1 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ
โอริง ซีลแหวน FPM 75 ขนาดหน้าตัด - 2.4 mm เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.6 mm | 0.22 in

600719

ช่วงราคา
10.236 ฿ - 9.231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • ขนาดหน้าตัด
  2.4 mm
 • ประเภทแหวน
  โอริง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
  5.6 mm
 • วัสดุเต็ม
  ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ 75
 • สี
  สีดำ