Menu Search

ฝาครอบแหวนรองสายยาง

มีในสต็อก

มีให้เลือกทั้งแบบ LDPE หรือ TPR โดยใช้ฝาครอบแหวนรองสายยางที่ปลายสายยางและปลายท่อเพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนทับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และสีดำและขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
0.874 ฿ - 1.69 ฿ 89 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
8.1 mm
17.4 mm
6.613 ฿ - 12.818 ฿ 4020 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
11.3 mm
21.8 mm
1.614 ฿ - 3.125 ฿ 6797 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
14.6 mm
24.6 mm
3.322 ฿ - 6.452 ฿ 5021 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
26.7 mm
35.6 mm
2.255 ฿ - 4.371 ฿ 21129 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
21 mm
32.2 mm
1.39 ฿ - 2.69 ฿ 4020 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
11.3 mm
21.8 mm
4.474 ฿ - 8.68 ฿ 4767 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
8.1 mm
17.4 mm
6.501 ฿ - 12.612 ฿ 5021 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
26.7 mm
35.6 mm
2.708 ฿ - 5.246 ฿ 6317 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
17.8 mm
29 mm
3.73 ฿ - 7.218 ฿ 14515 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
21 mm
32.2 mm
3.605 ฿ - 6.99 ฿ 6519 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
17.8 mm
29 mm
4.968 ฿ - 9.63 ฿ 12820 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
14.6 mm
24.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 8.1 mm | 0.319 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 17.4 mm | 0.685 in ; สีเหลือง

W6A

ช่วงราคา
1.69 ฿ - 0.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • สี
  สีเหลือง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  8.1 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  17.4 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 11.3 mm | 0.445 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 21.8 mm | 0.858 in ; สีดำ

W8C

ช่วงราคา
12.818 ฿ - 6.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
 • สี
  สีดำ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  11.3 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  21.8 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 14.6 mm | 0.575 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 24.6 mm | 0.969 in ; สีเหลือง

W10A

ช่วงราคา
3.125 ฿ - 1.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • สี
  สีเหลือง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  14.6 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  24.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 26.7 mm | 1.051 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.6 mm | 1.402 in ; สีเหลือง

W20A

ช่วงราคา
6.452 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • สี
  สีเหลือง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  26.7 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  35.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 21 mm | 0.827 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.2 mm | 1.268 in ; สีเหลือง

W15A

ช่วงราคา
4.371 ฿ - 2.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • สี
  สีเหลือง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  21 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  32.2 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 11.3 mm | 0.445 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 21.8 mm | 0.858 in ; สีเหลือง

W8A

ช่วงราคา
2.69 ฿ - 1.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • สี
  สีเหลือง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  11.3 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  21.8 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 8.1 mm | 0.319 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 17.4 mm | 0.685 in ; สีดำ

W6C

ช่วงราคา
8.68 ฿ - 4.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4767 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
 • สี
  สีดำ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  8.1 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  17.4 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 26.7 mm | 1.051 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.6 mm | 1.402 in ; สีดำ

W20C

ช่วงราคา
12.612 ฿ - 6.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
 • สี
  สีดำ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  26.7 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  35.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 17.8 mm | 0.701 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29 mm | 1.142 in ; สีเหลือง

W13A

ช่วงราคา
5.246 ฿ - 2.708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
 • สี
  สีเหลือง
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  17.8 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  29 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 21 mm | 0.827 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.2 mm | 1.268 in ; สีดำ

W15C

ช่วงราคา
7.218 ฿ - 3.73 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
 • สี
  สีดำ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  21 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  32.2 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 17.8 mm | 0.701 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29 mm | 1.142 in ; สีดำ

W13C

ช่วงราคา
6.99 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
 • สี
  สีดำ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  17.8 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  29 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 14.6 mm | 0.575 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 24.6 mm | 0.969 in ; สีดำ

W10C

ช่วงราคา
9.63 ฿ - 4.968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
 • รูปแบบการยึด
  กดยึด
 • วัสดุเต็ม
  เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
 • สี
  สีดำ
 • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
  14.6 mm
 • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
  24.6 mm