Menu Search

Regulamin promocji

1.1 Zamówienie musi być złożone do firmy Essentra w trakcie trwania okresu promocyjnego. Zamówienia na odpowiednim poziomie wydatkowania z odpowiednim kodem promocyjnym będą kwalifikować się do otrzymania nagrody.

1.2 Aby otrzymać rabat, należy wpisać kod promocyjny na zamówieniu lub podać go pracownikowi działu obsługi klienta firmy Essentra podczas składania zamówienia telefonicznego. Jeżeli podczas składania zamówienia nie zostanie podany kod promocyjny, zamówienie takie nie będzie kwalifikować się do wzięcia udziału w promocji. Zamówienia, których wartość podczas składania jest niższa niż próg dla określonej nagrody, nie kwalifikują się do wzięcia udziału w promocji.

1.3 Konieczne jest, aby wartość zamówień (bez VAT i kosztów dostawy) była równa lub przekraczała wskazaną kwotę umożliwiającą zakwalifikowanie ich do promocji. Przy jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednej promocji.

1.4 Ta promocja uwzględnia cenniki opublikowane w momencie składania zamówienia. Nie dopuszcza się korzystania z tej oferty w połączeniu z innymi zniżkami lub promocjami.

1.5 Niniejsza promocja nie obejmuje pracowników rządowych lub urzędników publicznych oraz pracowników klientów firmy Essentra, którzy zadecydowali o wycofaniu się i swoich pracowników z tego rodzaju promocji.

1.6 Z promocji wyłączone są zamówienia terminowe, zaplanowane i eksportowe. Nie dopuszcza się zmiany, anulowania, wymiany lub wycofania zamówień złożonych z kodem promocyjnym oprócz przypadków, gdy przyczyną takiego działania są warunki, za które odpowiedzialność ponosi firma Essentra lub które wpływają na ustawowe prawa klienta.

1.7 Essentra Components odmówi zatwierdzenia i spełnienia roszczeń niespełniających postanowień niniejszego regulaminu.

1.8 W ramach ofert nie będą przyznawane, w całości ani częściowo, ekwiwalenty pieniężne.

1.9 Firma Essentra zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania promocji lub zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak nie wpłynie to na kwalifikujące się zamówienia złożone przed taką zmianą lub wycofaniem.

1.10 Nie dopuszcza się przeniesienia tej promocji oraz nie przewiduje się ekwiwalentów gotówkowych. Nie dopuszcza się skorzystania z tej promocji wraz z inną promocją, ofertą specjalną, zniżką lub rabatem. W przypadku braku zgodności postanowień niniejszego regulaminu i standardowego regulaminu firmy Essentra w odniesieniu do danego zamówienia postanowieniami nadrzędnymi są postanowienia standardowego regulaminu firmy Essentra.