Menu Search

Zrównoważony
rozwój w
Essentra Components

Ułatwianie klientom osiągania ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Celem Essentra Components jest zyskanie miana wiodącego na świecie, odpowiedzialnego i bezproblemowego dostawcy niezbędnych komponentów przemysłowych. Dokładamy wszelkich starań, by ułatwiać naszym klientom osiąganie ich celów i realizację zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowując dla nich ekologiczne komponenty przemysłowe.

Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, a dzięki naszej kulturze ciągłego doskonalenia, pomagamy również naszym klientom osiągać ich cele. Zachowując przejrzystość naszych postępów i współpracując z klientami w celu zapewnienia bardziej zrównoważonych rozwiązań, Essentra Components zmniejsza nasz wpływ na środowisko, jednocześnie zapewniając naszym klientom bezproblemową obsługę.

Cele firmy Essentra Components w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Firma Essentra Components dokłada wszelkich starań, aby uczestniczyć w rozwiązywaniu globalnych problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju wspierane przez kierownictwo wyższego szczebla stanowią integralną część odpowiedzialności obywatelskiej:

  • Ograniczenie o 25% emisji z zakresu 1 i 2 do 2025 r., a do 2040 r. osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla dla bezpośrednich operacji produkcyjnych.
  • Do 2030 r. wszystkie zakłady uzyskają certyfikat Zero Waste To Landfill (poświadczający wyeliminowanie odpadów trafiających na składowiska)
  • Do 2030 r. zmniejszenie o 20% ilości odpadów wytwarzanych
  • Do 2025 r. 20% opakowań i surowców pochodzących z bardziej zrównoważonych źródeł

Zobacz, w jaki sposób Essentra Components osiąga bardziej zrównoważoną produkcję:

Firma Essentra Components wyznaczyła sobie cel, aby do 2025 r. 20% opakowań i surowców polimerowych wykorzystywanych w całej działalności wytwórczej pochodziła z bardziej zrównoważonych źródeł.

Scott Fawcett
Dyrektor Zarządzający Dywizji

Scott Fawcett Dyrektor Zarządzający Dywizji

Dbanie o to, by nasze produkty nadawały się do recyklingu i byśmy efektywnie wykorzystywali zasoby:

Jako aktywny uczestnik gospodarki o obiegu zamkniętym, Essentra Components jest sygnatariuszem. Europejskiego Sojuszu na rzecz zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych. Umacnia to nasze zobowiązanie do zwiększania wykorzystania surowców polimerowych pochodzących z recyklingu w naszym asortymencie, a także uczestnictwa w rozszerzeniu europejskiego rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do dziesięciu milionów ton do 2025 r.

Firma Essentra Components dokłada starań, aby opracowywać produkty, które pomagają naszym klientom w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, koncentrując się na efektywnym wykorzystywaniu zasobów oraz wytwarzaniu produktów nadających się do recyklingu. Dotyczy to również zwiększenia ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w naszych asortymentach produktów z polipropylenu (PP) i polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Nasze produkty z LDPE zawierają standardowo 50% materiałów pochodzących z recyklingu. Zakład w Kidlington wytwarza produkty z materiałów pochodzących z recyklingu od kwietnia 2021 r., a zakłady w Erie i Barcelonie robią to od marca 2022 r. Nieustannie wspieramy naszych klientów w ich działaniach związanych z gospodarką odpadami oferując im rozwiązania nadające się do recyklingu i analizując nasze pozostałe asortymenty, aby móc zapewnić klientom różnorodne ekologiczne rozwiązania. Możemy również zaoferować naszym klientom elastyczność i zrównoważone alternatywy dla ich produktów niestandardowych, dostosowanych do ich potrzeb.

Produkty te zawierają 50% materiałów pochodzących z recyklingu

Współpraca z naszymi klientami: Studium przypadku – Iracroft Ltd

„Firma Essentra Components wsłuchała się w nasze potrzeby i opracowała rozwiązanie, które nie tylko się sprawdziło, ale pomogło w naszym klientom w realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a tym samym uratować 2,5 mln części przed wywiezieniem na składowiska”.

Sprawdź więcej

Wydajność operacyjna i zmniejszenie śladu węglowego

W ramach naszego programu redukcji śladu węglowego poczyniliśmy znaczne inwestycje w nowe maszyny do formowania wtryskowego. Wszystkie nieefektywne maszyny hydrauliczne, których okres eksploatacji się kończy, mają zostać wymienione do końca 2031 r. Do tej pory wymieniliśmy 180 maszyn, a wymianę kolejnych 32 zaplanowano na przyszły rok. W ramach naszego programu redukcji zużycia energii pracujemy nad optymalizacją jej konsumpcji w każdym z naszych zakładów na świecie poprzez wprowadzanie wydajniejszego oświetlenia LED i przeprowadzanie audytów energetycznych.

Zmniejszenie emisji o 25% w zakresie 1 i 2 do 2025 r.

Eliminacja odpadów trafiających na składowiska

W ramach naszego celu, jakim jest uzyskanie do 2030 r. przez wszystkie nasze zakłady certyfikatu „Zero odpadów trafiających na składowiska”, optymalizujemy w firmie Essentra Components działania w celu monitorowania i ograniczania ilości odpadów. Wybierając bardziej zrównoważone metody utylizacji i wdrażając hierarchię postępowania z odpadami, pracujemy nad tym, aby co najmniej 99% wszystkich odpadów z naszej działalności nie trafiało na wysypiska.

poświadczającego wyeliminowanie odpadów trafiających na składowiska) do 2030 r.

Sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju

Firma Essentra Components oraz cała grupa Essentra Plc wierzy w transparentność naszej ekologicznej transformacji, postępów i wyzwań. Co roku ujawniamy organizacjom CPD i EcoVadis nasze dane z myślą o klientach, którzy proszą o te informacje, i o celniejszym określeniu obszarów wymagających poprawy.

Brązowy medal EcoVadis za wprowadzanie idei zrównoważonego rozwoju w 2022 r.
raport CDP Discloser z 2021 r.

Skontaktuj się

Skontaktuj się z lokalnym zespołem sprzedaży, aby omówić swoje potrzeby związane z ekologicznymi aspektami produkcji.
Możesz porozmawiać z naszym zespołem o swoich wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem

Skontaktuj się