Menu Search

Oświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia zgodności z RODO

1.1 Firma Essentra jest administratorem danych, a w niektórych przypadkach podmiotem przetwarzającym dane, który bardzo poważnie traktuje kwestie prywatności i bezpieczeństwa osób fizycznych i ich danych osobowych. Dążymy do zapewnienia ciągłej zgodności z nowymi rozszerzonymi wymogami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Firma opracowuje dodatkowe środki i wdraża zmiany operacyjne w celu zapewnienia dalszej ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.

1.2 Mamy plan programu zgodności z RODO zgodny z planem działania Information Commissioner's Office (biura ds. danych osobowych). Plan uwzględnia nasze zobowiązania na podstawie analizy wymagań na mocy RODO. Przeznaczyliśmy specjalne zasoby w celu zapewnienia zgodności z RODO w całej Grupie. Oto niektóre z naszych bieżących inicjatyw:

1.2.1 Klasyfikowanie danych osobowych – Zidentyfikowaliśmy przetwarzane przez nas zbiory danych osobowych i dokumentujemy różne źródła danych w ramach przygotowań do wdrożenia RODO.

1.2.2 Szkolenia i wiedza – Jesteśmy w pełni świadomi, że stałe zdobywanie wiedzy i zrozumienie ze strony pracowników odgrywają kluczową rolę w ciągłym zapewnianiu zgodności z RODO, w związku z czym wdrożyliśmy program szkoleń pracowniczych, który będzie częścią naszego programu szkoleń wprowadzających i rocznych.

1.2.3 Przegląd zgód – Dokonaliśmy przeglądu naszych obecnych praktyk marketingowych i związanych z nimi zgód, aby upewnić się, że są one przejrzyste, uczciwe i zgodne z RODO.

1.2.4 Zapewnienie przejrzystości – Jednym z najważniejszych aspektów RODO jest kwestia odpowiedzialności oraz sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Firma Essentra dysponuje sposobami zapewnienia większej przejrzystości tak, aby osoby fizyczne mogły egzekwować swoje prawa do prywatności danych i w tym celu odpowiednio zaktualizujemy informacje o prywatności w naszych serwisach internetowych.

1.2.5 Bezpieczeństwo – Prywatność danych i bezpieczeństwo danych to dwie strony tego samego medalu. Podobnie jak inne firmy zaostrzające środki bezpieczeństwa danych, my również usprawniamy procesy, aktualizujemy polityki i procedury IT, które zapewniają kompleksowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem oraz jesteśmy w trakcie opracowywania kilku warstw zabezpieczeń.

1.2.6 Międzynarodowe przekazywanie danych – Będziemy nadal wywiązywać się z naszych zobowiązań umownych w celu spełnienia wymogów dotyczących prawidłowego przekazywania danych osobowych z UE do innych części świata zgodnie z obowiązującym prawem.

1.3 Ważne jest zrozumienie, że zapewnienie zgodności jest wspólnym obowiązkiem i wszystkie organizacje będą musiały odpowiednio dostosować procesy biznesowe i praktyki zarządzania danymi. Nasz wewnętrzny interdyscyplinarny zespół będzie nadal monitorować nasz program zgodności z RODO.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do okresowego uzupełnienia niniejszego Oświadczenia o dodatkowe informacje wraz z dalszym rozwojem naszego programu zgodności z RODO.