Menu Search

Essentra Components Oświadczenie o jakości

1.1 Essentra Components jest świadoma, że jej dalsze sukcesy i rentowność zależą od jej zdolności w zakresie spełniania wymagań klientów. W ramach planu strategicznego w Essentra Components przyjęto filozofię koncentracji na jakości.

1.2 Zasady dotyczące koncentracji na jakości zostały zastosowane we wszystkich aspektach naszego przedsiębiorstwa, a odpowiedzialność za jakość podczas wszystkich działań w całym Essentra spoczywa na każdym z nas.

1.3 Essentra Components jest zaangażowana w koncentrację na jakości poprzez:

1.3.1 dokonywanie nieustannych przeglądów naszego systemu zarządzania jakością i wprowadzanie w nim poprawek zgodnie z ISO 9001:2000. Polityka ta i cele związane z jakością są publikowane na wszystkich szczeblach organizacji, a założenia realizowane są za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych procedur firmowych i poleceń służbowych

1.3.2 zastosowanie procedur zapewniania jakości we wszystkich usługach, aby zapewnić ciągłe monitorowanie wewnętrznych poziomów jakości i mierzyć zadowolenie klienta w celu identyfikacji ewentualnych braków zgodności i opracowywania rozwiązań umożliwiających eliminowanie podstawowych przyczyn, aby uniknąć ich ponownego wystąpienia

1.3.3 motywowanie i zachęcanie wszystkich pracowników do podejmowania pozytywnych działań w celu poprawy jakości i krzewienia wspólnej kultury zorientowanej na zespół

1.3.4 jasne definiowanie roli i pomiar skuteczności wszystkich osób uczestniczących w procesie promowania zadowolenia klienta; ustalanie jasnego rozkładu odpowiedzialności z mierzalnymi celami

1.3.5 rozwój relacji z naszymi dostawcami podkreślających ciągłą poprawę jakości produktów, usług i wsparcia

1.4 Essentra Components jest w pełni zaangażowana w osiąganie wysokich standardów doskonałości osobistej i korporacyjnej wymaganych, aby wprowadzić założenia tej polityki w życie.

ISO 90012015 Quality Management System

ISO 90012015

Quality
Management System