Essentra Components Oświadczenie o jakości

1.1 Essentra Components jest świadoma, że jej dalsze sukcesy i rentowność zależą od jej zdolności w zakresie spełniania wymagań klientów. W ramach planu strategicznego w Essentra Components przyjęto filozofię koncentracji na jakości.

1.2 Zasady dotyczące koncentracji na jakości zostały zastosowane we wszystkich aspektach naszego przedsiębiorstwa, a odpowiedzialność za jakość podczas wszystkich działań w całym Essentra spoczywa na każdym z nas.

1.3 Essentra Components jest zaangażowana w koncentrację na jakości poprzez:

1.3.1 dokonywanie nieustannych przeglądów naszego systemu zarządzania jakością i wprowadzanie w nim poprawek zgodnie z ISO 9001:2000. Polityka ta i cele związane z jakością są publikowane na wszystkich szczeblach organizacji, a założenia realizowane są za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych procedur firmowych i poleceń służbowych

1.3.2 zastosowanie procedur zapewniania jakości we wszystkich usługach, aby zapewnić ciągłe monitorowanie wewnętrznych poziomów jakości i mierzyć zadowolenie klienta w celu identyfikacji ewentualnych braków zgodności i opracowywania rozwiązań umożliwiających eliminowanie podstawowych przyczyn, aby uniknąć ich ponownego wystąpienia

1.3.3 motywowanie i zachęcanie wszystkich pracowników do podejmowania pozytywnych działań w celu poprawy jakości i krzewienia wspólnej kultury zorientowanej na zespół

1.3.4 jasne definiowanie roli i pomiar skuteczności wszystkich osób uczestniczących w procesie promowania zadowolenia klienta; ustalanie jasnego rozkładu odpowiedzialności z mierzalnymi celami

1.3.5 rozwój relacji z naszymi dostawcami podkreślających ciągłą poprawę jakości produktów, usług i wsparcia

1.4 Essentra Components jest w pełni zaangażowana w osiąganie wysokich standardów doskonałości osobistej i korporacyjnej wymaganych, aby wprowadzić założenia tej polityki w życie.

ISO 90012015 Quality Management System

ISO 90012015

Quality
Management System

 

ISO 140012015  Environmental Management System

ISO 140012015

Environmental
Management System

ISO 50001 2011 Energy Management System

ISO 50001 2011

Energy
Management System

BS OHSAS 18001-2007  Health  Safety Management System

BS OHSAS 18001-2007

Health Safety
Management System