Menu Search

Polityka dotycząca plików cookie

 1. Kim jesteśmy
 2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
 3. Jak zbieramy Twoje dane osobowe
 4. Jak korzystamy z Twoich danych osobowych
 5. Jak udostępniamy dane osobowe
 6. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe
 7. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe 
 8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
 9. Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 10. Jak kontrolować swoje dane osobowe w odniesieniu do marketingu bezpośredniego
 11. Kiedy skontaktować się z organem nadzorczym
 12. Jak się z nami skontaktować
 13. Czym są pliki cookie

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.

Spółka Essentra Components Limited zobowiązana jest do ochrony i respektowania Twojej prywatności. Niniejsza „Polityka dotycząca prywatności” (wraz z „Warunkami użytkowania” oraz innymi dokumentami, o których w niej mowa) wyjaśnia, jakie dane osobowe spółka Essentra Components Limited zbiera od Ciebie i na Twój temat oraz kiedy możesz się z nami kontaktować i kiedy my możemy kontaktować się z Tobą. Pomoże Ci to zrozumieć, jak przetwarzamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

1. Kim jesteśmy

1.1 Spółka Essentra Components Limited jest administratorem danych, a w niektórych przypadkach podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 1988 r. (z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, gdy rozporządzenie to wejdzie w życie 25 maja 2018r. Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

1.2 Ta strona stanowi własność spółki Essentra Components Limited (dalej zwanej „my”, „nas” oraz „nasz”, zgodnie z kontekstem). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 547495, a siedziba naszej firmy mieści się pod adresem Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU, Wielka Brytania.

1.3 Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi postanowieniami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Mamy nadzieję, że poniższe odpowiedzi okażą się dla Ciebie satysfakcjonujące. Jeśli tak się jednak nie stanie, prosimy o kontakt.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w postanowieniach niniejszej Polityki, a Ty będziesz informowany(-a) o wszystkich zmianach, więc prosimy o regularne sprawdzanie tej strony internetowej pod kątem aktualności. Niniejsza Polityka odnosi się do zamówień międzynarodowych, ale może zawierać dodatkowe warunki dotyczące innych krajów.

2. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

2.1 Nie będziemy zbierać Twoich danych osobowych bez Twojej „zgody” w pewnych warunkach, na przykład jeśli zaznaczysz pole, oświadczając, że chcesz otrzymywać wiadomości e-mail lub newsletter bądź gdy zwrócisz się do nas o udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub pytanie.

2.2 Jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe, zadbamy, abyś został powiadomiony(-a) o tym, co zamierzamy z nimi zrobić, oraz dlaczego jest to wymagane.

2.3 W pewnych warunkach będziemy korzystać z naszych „uzasadnionych interesów” w sposób, którego mógłbyś/mogłabyś od nas racjonalnie oczekiwać, np. w ramach naszej codziennej działalności biznesowej możemy korzystać z Twoich danych kontaktowych, aby wysyłać Ci pocztą, telefonicznie lub faksem aktualności lub materiały związane z marketingiem bezpośrednim na temat produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię interesować. Zadbamy, aby nie miało to wpływu na Twoje prawa dotyczące prywatności danych, wolność lub interesy.

2.4 W innych sytuacjach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi „zobowiązaniami umownymi”, np. aby dostarczyć zamówiony produkt lub usługę, które zostały zamówione bezpośrednio na Twój lub wybrany przez Ciebie adres.

2.5 Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszym „zobowiązaniem prawnym”, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jak zbieramy Twoje dane osobowe

3.1 Zbieramy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze strony, korzystasz ze swojego konta lub kupujesz nasze produkty i usługi; gdy zapraszamy Cię na wydarzenia lub zwracamy się do Ciebie o zaktualizowanie danych osobowych na Twój temat, które już mamy; gdy musimy przetwarzać i realizować zamówienia, gdy prowadzisz z nami komunikację za pośrednictwem telefonu, online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych; gdy zakładasz konto u nas; gdy prosisz nas, abyśmy do Ciebie zadzwonili, odpowiedzieli na zapytanie, bądź chcesz zgłosić nam problem; gdy wypełniasz wysłane przez nas ankiety; gdy dajesz pozwolenie osobom trzecim na udostępnianie nam danych; gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w tym pełny adres URL, aby śledzić strumień kliknięć prowadzących na naszych podstronach i z naszej strony; gdy korzystasz ze swojego numeru telefonu, by dzwonić do naszego działu obsługi klienta; i gdy przekazujesz dane do informacji publicznej. Możemy również uzyskać dane osobowe, które Cię dotyczą, (takie jak imię/nazwisko, adres, adres e-mail), jeśli jesteś klientem naszego przedsiębiorstwa lub pracujesz dla klienta naszego przedsiębiorstwa.

4. Jak korzystamy z Twoich danych osobowych

4.1 Jesteśmy zobowiązani do zapewniania najlepszej obsługi klienta, a żeby to osiągnąć możemy korzystać z Twoich danych, aby (a) wywiązywać się z naszych zobowiązań wynikających z zawartych pomiędzy nami a Tobą umów oraz aby dostarczać Ci dane, produkty i usługi, o które się do nas zwróciłeś(-aś); (b) dostarczać Ci dane dotyczące innych oferowanych przez nas produktów i usług, które są podobne do tych, które już od nas kupiłeś(-aś) lub o które zapytania już przesyłałeś(-aś); (c) aby dostarczyć Ci informacje na temat produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować, lub zezwolić osobom trzecim na dostarczanie Ci takich informacji (d) aby powiadamiać Cię o zmianach w naszych usługach; (e) aby zadbać, by treść z naszej strony prezentowała się w jak najbardziej efektowny sposób dla Ciebie i na Twoim komputerze. Prawo dotyczące prywatności danych zezwala na to na mocy naszego „uzasadnionego interesu”, aby pomóc nam zrozumieć naszych klientów poprzez zapewnianie im wysokiego standardu obsługi.

5. Jak udostępniamy dane osobowe

5.1 Możemu udostępniać Twoje dane osobowe dowolnym członkom naszej Grupy, co oznacza nasze spółki zależne, naszą spółkę holdingową oraz jej spółki zależne, zgodnie z definicją w Artykule 1159 brytyjskiej „Ustawy o spółkach” (Companies Act) z 2006 r.

5.2 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wybranym osobom trzecim, w tym: (a) partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w ramach realizacji umowy zawartej z Tobą; (b) reklamodawcom i sieciom reklamowym, które potrzebują tych danych w celu wybierania oraz udostępniania Tobie i innym osobom odpowiednich reklam; (c) dostawcom usług statystycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam w usprawnianiu i optymalizacji naszej strony internetowej; (d) biurom informacji kredytowej w celach oceny scoringu kredytowego.

5.3 Możemy udostępniać Twoje dane osobom trzecim: (a) w przypadku gdy sprzedajemy lub kupujemy dowolne firmy lub aktywa – wówczas możemy udostępniać ograniczone dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takich przedsiębiorstw lub aktywów; (b) jeśli spółka Essentra Components Limited lub praktycznie wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią – wówczas dane osobowe przechowywane przez nią na temat jej klientów będą należeć do przekazywanych aktywów; (c) Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawniania lub udostępniania danych osobowych w celu spełniania wymogów prawnych, aby wyegzekwować lub zastosować nasze „Warunki użytkowania”lub „Warunki sprzedaży”; lub aby chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo spółki Essentra Components Limited, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i ograniczenia ryzyka kredytowego.

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

6.1 Aby móc świadczyć niektóre lub wszystkie usługi określone powyżej, będziemy musieli przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe i możemy być zmuszeni do przekazania ich w celu takiego przetwarzania poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) innym pracownikom lub spółkom grupy w Azji, Australii lub Ameryce w następujących celach:

6.1.1 Poprawa komunikacji i oświadczeń związanych ze spółką Essentra i jej międzynarodową działalnością biznesową
6.1.2 Realizacja zamówień klientów i przetwarzanie danych płatniczych
6.2 Należy pamiętać, że niektóre kraje spoza EOG mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony prawnej danych osobowych co kraje z EOG. W przypadku gdy musimy przekazać Twoje dane do krajów spoza EOG, dysponujemy procedurami, dzięki którym Twoje dane będą chronione na tym samym poziomie co w przypadku danych przetwarzanych na terenie EOG. Podejmiemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zadbania, by takie dane traktowane były w bezpieczny sposób zgodnie z niniejszą polityką i obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

7. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

7.1 Wiemy jak duże znaczenie dla naszych klientów i dostawców ma bezpieczeństwo danych. Zobowiązujemy się do traktowania Twoich danych osobowych z należytą troską. Aby chronić Twoją prywatność, stosujemy różne środki techniczne i organizacyjne, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do nich lub ich wykorzystywaniu i ujawnianiu.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

8.1 Usuwamy większość udostępnionych przez Ciebie danych osobowych, które Cię dotyczą, tuż po zaprzestaniu świadczenia usług, a dane osobowe przestają być przetwarzane w ramach kopii zapasowych po kolejnych 12 miesiącach. Zatrzymujemy dzienniki e-maili jako dokumentację naszych kontaktów oraz w celach związanych z przetwarzaniem skarg i monitorowaniem zgodności.

8.2 Będziemy dalej przechowywać ograniczone dane osobowe, które Ciebie dotyczą, (w tym informacje na temat transakcji) przez okres do 10 lat w celach związanych z księgowością, prowadzeniem dokumentacji i administracją. Jeśli uznamy, że potrzebne jest dłuższe przechowywanie dokumentacji, na przykład gdy sprawy dotyczą rozpatrywania sporu, zatrzymamy te dane przez wymagany okres.

9. Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych

9.1 Chcemy zadbać, aby Twoje dane osobowe pozostawały pod Twoją kontrolą, dbając, abyś rozumiał(a) swoje poniższe prawa:

9.1.1 do uzyskania dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, w większości przypadków nieodpłatnie.
9.1.2 do poprawienia nieprawidłowych, przestarzałych lub niekompletnych danych.
9.1.3 do zakazania nam zaprzestania korzystania z Twoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim lub profilowaniem (za pośrednictwem konkretnych kanałów lub wszystkich kanałów).
9.1.4 do zakazania nam przetwarzania w oparciu o treść Twoich danych osobowych po wycofaniu tej zgody.

9.2 Będziemy chronić Twoje dane osobowe po zweryfikowaniu Twojej tożsamości przed udostępnieniem danych lub rozpatrzeniem Twojego wniosku. Jeśli upoważniłeś osobę trzecią do działania w Twoim imieniu, poprosimy ją o udowodnienie, że jest upoważniona do występowania w Twoim imieniu.

10. Jak kontrolować swoje dane osobowe w odniesieniu do marketingu bezpośredniego

10.1 Korzystamy z udostępnionych przez Ciebie danych osobowych, aby komunikować się z Tobą za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub poczty w celu informowania Cię o działaniach, które podejmujemy, by Twoje konto pozostawało aktywne, o dostępnych dla Ciebie aktualnościach, pozycjach, które pozostawiłeś(-aś) w koszyku, oraz aby promować nasze produkty i usługi. Skorzystamy z naszego uzasadnionego interesu, aby udostępnić Ci informacje na temat oferowanych produktów i usług, które przypominają te, które już kupiłeś(-aś), lub których dotyczyły Twoje zapytania.

10.2 Będziesz zawsze mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych; możesz kliknąć odpowiednie łącze dostępne w każdej wysłanej przez nas wiadomości o charakterze marketingowym, aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości; oraz możesz zmienić swoje ustawienia przed otwarciem konta lub po zalogowaniu się na swoje konto.

11. Kiedy skontaktować się z organem nadzorczym

11.1 Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na przesłane do nas zapytanie dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych lub jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie były przetwarzane w odpowiedni sposób, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), z którym można skontaktować się pod adresem:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. +48 22 53 10 440
Faks +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

11.2 Jeśli nie przebywasz na terenie Polski, masz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego odpowiedzialnego za prywatność danych w Twoim kraju zamieszkania.

12. Jak można się z nami skontaktować?

12.1 Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące danych osobowych oraz polityki ich przechowywania, prosimy o kontakt:

Lub prosimy wysłać korespondencję na adres: Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1AU.

13. Czym są pliki cookie

13.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Służą one do zwiększania skuteczności stron internetowych oraz oferowania właścicielom strony internetowej informacji na temat jej działania. Pozwala to w pełni wykorzystać funkcje strony internetowej.

13.2 Pliki cookie pozwalają dostosowywać działanie strony do Twoich potrzeb oraz tego, co lubisz i czego nie lubisz, poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji dotyczących spersonalizowanych preferencji. Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do plików na Twoim komputerze lub innych danych, które Ciebie dotyczą, oprócz danych, które udostępnisz i niektórych czynności, które wykonujesz na naszej stronie internetowej.

13.3 Wiemy, że użytkownicy mają pewne obawy dotyczące plików cookies, jednak wierzymy, że korzyści wynikające dla obu stron z właściwego ich stosowania są tego warte. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego komputera, a informacje wyjaśniające, jak tego dokonać znajdują się na stronie www.allaboutcookies.org.

13.4 Większość przeglądarek umożliwia pewien zakres kontroli większości plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki. www.allaboutcookies.org Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz tego, jakie pliki cookies zapisaliśmy i jak nimi zarządzać, przejdź na stronę www.allaboutcookies.org.

13.5 Dalsze informacje na temat stosowanych przez nas plików cookie można znaleźć na stronie poświęconej plikom cookie.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.