Menu Search

Zrównowazony rozwój

CPA_web banner

Zrównoważony rozwój w Essentra Components

Celem Essentra Components jest zyskanie miana wiodącego na świecie, odpowiedzialnego i bezproblemowego dostawcy niezbędnych komponentów przemysłowych. Rozpoczęliśmy naszą ekologiczną transformację i wiemy, że wielu naszych klientów również. Wspieramy naszych klientów, aby osiągali swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowując dla nich ekologiczne komponenty przemysłowe. Program zrównoważonego rozwoju Essentra Components sponsorowany jest przez kierownictwo wyższego szczebla, a odpowiedzialne wykorzystanie materiałów jest dla nas bardzo ważne.

Essentra Components wyznaczyła sobie cel, aby do 2025 r. korzystać z 20% opakowań i surowców polimerowych pochodzących z bardziej zrównoważonych źródeł w całej działalności wytwórczej.

Scott Fawcett
Dyrektor Zarządzający Dywizji

SF

Ekologiczne produkty dla naszych klientów

Zobowiązujemy się do pełnienia roli dostawcy i producenta ekologicznych podzespołów przemysłowych z myślą o naszych klientach i środowisku. Nasi klienci stawiają czoła wielu wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in.:

  • Redukcji emisji dwutlenku węgla
  • Gospodarowaniu odpadami
  • Ochronie zasobów naturalnych

Aby pomóc naszym klientom w realizacji ich celów, pracujemy nad zwiększeniem wykorzystania pochodzących z recyklingu materiałów użytkowych w naszych liniach produktów standardowych wytwarzanych z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) oraz polipropylenu (PP). Możliwość recyklingu jest kolejną ważną kwestią w kontekście pełnego cyklu produktów, od surowca po koniec eksploatacji, w związku z czym pracujemy z naszym zespołem ds. zarządzania produktami w celu ustalenia, co można poprawić.

Essentra Components pracuje nad możliwościami w zakresie zapewniania ekologicznych rozwiązań niestandardowych z różnych materiałów, od alternatywnych surowców po nowe polimery. Niektóre z materiałów, które aktualnie testujemy, obejmują pochodzące z recyklingu produkty użytkowe, biopolimery wytwarzane na bazie roślin i biodegradowalnych dodatków łączonych z nowym i odzyskanym granulatem.

Jako sygnatariusz Circular Plastics Alliance Komisji Europejskiej zobowiązujemy się do zwiększania wykorzystania surowców polimerowych pochodzących z recyklingu oraz wspierania realizacji celu CPA, którym jest zwiększenie wielkości europejskiego rynku przetworzonych tworzyw sztucznych do 10 mln ton do 2025 r.

CPA_web banner

Zrównoważony rozwój naszej działalności

Zrównoważona produkcja naszych komponentów jest dla nas bardzo ważną kwestią, a naszym ambitnym celem jest intensyfikacja prac nad aktualnymi projektami poświęconymi oszczędzaniu energii i ograniczaniu marnotrawstwa, które obejmują:

  • Zmniejszenie do 2025 r. emisji o 25% w zakresie 1 i 2
  • Do 2030 r. wszystkie zakłady uzyskają certyfikat Zero Waste To Landfill (poświadczający wyeliminowanie odpadów trafiających na składowiska)
  • Nasza działalność bezpośrednia stanie się do 2040 r. neutralna pod względem emisji CO2

To nie wszystko, w kwestii łańcucha dostaw plastików zdajemy sobie sprawę z ryzyka zanieczyszczenia środowiska granulatem. Dlatego też aktywnie zarządzamy wykorzystaniem granulatu jako sygnatariusz akcji Clean Sweep organizowanej przez British Plastic Federation.

Sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju

Firma Essentra Components oraz cała grupa Essentra Plc wierzy w transparentność naszej ekologicznej transformacji, postępów i wyzwań. Co rok ujawniamy CPD i Ecovadis nasze dane z myślą o klientach, którzy zwracają się o te informacje i pomagają nam ustalać obszary do poprawy.

W 2019 r. Essentra PLC uzyskała srebrny rating Ecovadis oraz ocenę C w CDP Climate Change, stanowi to dowód tego, że jesteśmy świadomi wpływu na klimat i że każdego roku staramy się poprawiać nasze wyniki w tym zakresie. Uzyskaliśmy od DDP ocenę B− za zaangażowanie dostawców, gdyż podejmujemy działania, aby nawiązywać współpracę z naszymi klientami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

banner
support

Skontaktuj się

Skontaktuj się z lokalnym zespołem sprzedaży, aby omówić swoje potrzeby związane z ekologicznymi aspektami produkcji.
Możesz porozmawiać z naszym zespołem o swoich wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem

Skontaktuj się