Dôležité komponenty pre zdravotnícke pomôcky

Ako poskytujeme služby zdravotníckemu a lekárskemu sektoru?

Rýchle osvojenie si zdravotníckych pomôcok v nemocniciach a chirurgických centrách poháňa globálny trh. Súčasný vysoký rast je spôsobený starnutím populácie, narastajúcim výskytom chronických ochorení, dopytom po preventívnej zdravotnej starostlivosti a rozširovaním zdravotníckej infraštruktúry, najmä v rozvíjajúcich sa krajinách.

To je miesto, kde môžeme pomôcť. Naše technické znalosti a možnosti distribúcie nám umožňujú poskytovať služby viac ako 3 000 výrobcom v zdravotníckom odvetví.

Kontaktujte nás ešte dnes
a poraďte sa s jedným z našich expertov.

Žiadosť o spätné zavolanie

Bez ohľadu na to, v akej fáze sa nachádza váš výrobok, či už vylepšujete svoj dizajn alebo vytvárate prototyp, naše odborné rady, rozsiahly sortiment, trvalá kvalita a vlastné riešenia môžu všetko zmeniť.

Zistiť viac o našich produktoch

Naše riešenia pre zdravotnícke pomôcky a zariadenia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti používajú zdravotnícke pomôcky na diagnostikovanie a liečbu pacientov a na zlepšenie kvality života pacientov, aby im pomohli prekonať bolesti alebo chorobu. Z dôvodu súvisiacich rizík pri použití pomôcky na lekárske účely vykonávajú regulačné orgány dôkladné testovanie na zaistenie bezpečnosti a účinnosti ešte pred povolením výroby zariadenia.

Definícia Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) zahŕňa akýkoľvek „nástroj, prístroj, pomôcku, stroj, zariadenie, implantát, in vitro činidlo alebo iný podobný alebo súvisiaci výrobok, vrátane súčasti alebo príslušenstva“, ktorý sa považuje za farmaceutický alebo doplnkový výrobok určený na diagnostikovanie, liečenie alebo preventívne liečenie choroby.

Naše široké portfólio výrobkov poskytuje riešenia pre mnoho odvetví a môže byť použité v zdravotníckom a záchrannom vybavení, ako napríklad:

 • dýchacie a respiračné zariadenia, ako sú ventilátory,
 • vetracie plátené kryty pre operačné sály, aseptické súpravy a bezpečnostné obaly v laboratóriách,
 • osobné ochranné prostriedky a pomôcky na starostlivosť, ako sú priezory a elektronicky nastaviteľné nemocničné postele,
 • diagnostické zobrazovacie zariadenia, ako sú röntgenové a ultrazvukové vybavenie, prístroje na magnetickú rezonanciu (MRI) a počítačový tomograf (CT),
 • kardiovaskulárne zariadenia, ako sú defibrilátory,
 • očné prístroje, ktoré monitorujú a zisťujú problémy so zrakom.

Sortiment spoločnosti Essentra Components rieši mnohé problémy, ktoré sa vyskytujú v týchto zariadeniach:

 • antikorózne komponenty z nehrdzavejúcej ocele pre čistotu a odolnosť,
 • gumové kolieska, ktoré nezanechávajú stopy, s dobrou odolnosťou proti korózii, hrdzi, chemikáliám, tukom, olejom a chloridom,
 • feritové objímky používané ako odrušovacie jadrá tlmia akúkoľvek formu emisie EMI na ochranu elektrických komponentov a zabránenie rušenia,
 • zámky a západky so sklopnou rukoväťou poskytujú vysokú pevnosť a ergonomický povrch,
 • tesnenie zaisťuje odolnosť proti prachu a vode na zachovanie hygieny a na zníženie vyžarovaných emisií
 • spojovací materiál z PEEK vhodný pre veľké množstvo sterilizačných cyklov,
 • hadicové a potrubné spony pre nákladovo efektívny spôsob upevnenia potrubí a hadíc

Žiadosť o spätné zavolanie

Ak chcete, aby sme vám zavolali späť, vyplňte nasledujúci formulár.