Menu Hľadať

Udržateľnosť v Essentra Components

Uľahčujeme zákazníkom dosiahnuť ich ciele v oblasti udržateľnosti:

V spoločnosti Essentra Components sa snažíme byť popredným svetovým zodpovedným a bezproblémovým dodávateľom dôležitých priemyselných komponentov. Vyvíjaním riešení udržateľných priemyselných komponentov sme sa zaviazali uľahčiť našim zákazníkom dosahovanie ich cieľov a zámerov v oblasti udržateľnosti.

Stanovili sme si vlastné ambiciózne ciele firemnej udržateľnosti a vďaka našej kultúre neustáleho zlepšovania pomáhame našim zákazníkom dosiahnuť aj ich ciele. Vďaka transparentnosti nášho postupu a spolupráci so zákazníkmi pri poskytovaní udržateľnejších riešení spoločnosť Essentra Components znižuje svoj vplyv na životné prostredie a zároveň poskytuje svojim zákazníkom bezproblémové služby.

Ciele Essentra Components v oblasti udržateľnosti:

Spoločnosť Essentra Components sa zaviazala, že sa bude podieľať na riešení globálnych výziev v oblasti udržateľnosti. Naše firemné ciele v oblasti udržateľnosti podporované naším tímom vyššieho vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou toho, aby sme boli zodpovedným korporátnym občanom:

  • 25 % zníženie emisií rozsahu 1 a 2 do roku 2025 a priame operácie budú do roku 2040 uhlíkovo neutrálne
  • Všetky pracoviská budú do roku 2030 certifikované na nulový odpad na skládku
  • 20 % zníženie objemu vyprodukovaného odpadu do roku 2030
  • 20 % obalov a surovín z udržateľnejších zdrojov do roku 2025

Pozrite sa, ako Essentra Components robí výrobu udržateľnejšou:

Essentra Components si stanovila cieľ, že do roku 2025 bude v rámci našich globálnych výrobných činností využívať 20 % obalových a polymérových surovín z udržateľnejších zdrojov.

Scott Fawcett
Generálny Riaditeľ Divízie

Scott Fawcett Generálny Riaditeľ Divízie

Recyklovateľnosť našich produktov a efektívne využívanie zdrojov:

Ako aktívny účastník obehového hospodárstva je spoločnosť Essentra Components signatárom aliancie Circular Plastics Alliance (Aliancia pre plasty v obehovom hospodárstve) pri Európskej komisii. To upevňuje náš záväzok zvýšiť využívanie recyklovaných polymérových surovín v našom sortimente výrobkov a zároveň zohrávať našu úlohu pri rozširovaní európskeho trhu s recyklovanými plastmi na desať miliónov ton do roku 2025.

Spoločnosť Essentra Components sa zaviazala vyvíjať produkty, ktoré pomáhajú našim zákazníkom znížiť ich vplyv na životné prostredie, a preto sa zameriavame na to, aby boli naše produkty recyklovateľné a efektívne využívali zdroje. To zahŕňa zvýšenie množstva recyklovaných plastov v našom sortimente produktov z polypropylénu (PP) a polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE). Naše výrobky z LDPE štandardne obsahujú 50 % recyklovaného materiálu. Závod v Kidlingtone vyrába produkty vrátane recyklovaného materiálu od apríla 2021 a naše závody v Erie a Barcelone od marca 2022. Naďalej podporujeme našich zákazníkov v ich činnosti v oblasti odpadového hospodárstva s našimi riešeniami recyklovania a zameriavame sa na náš ďalší sortiment, aby sme našim zákazníkom priniesli rôzne udržateľné riešenia. Našim zákazníkom môžeme tiež ponúknuť flexibilitu s udržateľnými alternatívami pre ich vlastné výrobky, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

Tieto produkty obsahujú 50% recyklovaného materiálu

Spolupráca s našimi zákazníkmi: Prípadová štúdia – Iracroft Ltd

„Spoločnosť Essentra Components vypočula naše potreby a poskytla riešenie, ktoré nielenže fungovalo, ale pomohlo nám dosiahnuť ciele udržateľnosti našich zákazníkov, pričom sme ušetrili 2,5 milióna dielov, ktoré by skončili na skládkach.“

Zistite viac

Prevádzková efektívnosť a zníženie našej uhlíkovej stopy

V rámci nášho programu znižovania uhlíkovej stopy sme výrazne investovali do nových elektrických vstrekovacích lisov. Všetky neefektívne hydraulické stroje po skončení životnosti majú byť nahradené do konca roku 2031. Doteraz sme vymenili 180 strojov a 32 bolo identifikovaných na výmenu v budúcom roku. V rámci nášho programu znižovania spotreby energie pracujeme na optimalizácii spotreby energie na každom z našich pracovísk na celom svete vrátane zavádzania efektívnejšieho LED osvetlenia a vykonávania energetických auditov .

25 % zníženie emisií v rozsahu 1 a 2 do roku 2025

Nulový odpad na skládku

V rámci nášho cieľa mať do roku 2030 všetky naše pracoviská certifikované s nulovým odpadom na skládku, spoločnosť Essentra Components optimalizuje svoje činnosti na monitorovanie a znižovanie odpadu. Pracujeme na tom, aby sme odklonili najmenej 99 % všetkého nášho firemného odpadu zo skládok, pričom popri implementácii hierarchie odpadu volíme udržateľnejšie spôsoby likvidácie.

Byť do roku 2030 certifikovaní na nulový odpad na skládku

Podávanie správ o udržateľnosti

Essentra Components a širšia spoločnosť Essentra Plc veria v transparentnosť našej cesty, pokroku a výziev v oblasti udržateľnosti. Naše údaje každoročne zverejňujeme na platformách CDP a Ecovadis, aby sme uspokojili potreby našich zákazníkov, ktorí tieto informácie požadujú a pomáhajú nám identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Bronzová medaila v hodnotení udržateľnosti EcoVadis
Zverejnenie skóre CPD za 2021

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a prediskutujte s miestnym tímom predaja vašu požiadavku na udržateľné riešenie výrobkov. O vašich výzvach v oblasti udržateľnosti sa môžete porozprávať s naším tímom.

Kontaktujte nás