Menu Hľadať

Vyhlásenie o záväzku dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

1.1 Spoločnosť Essentra je prevádzkovateľom údajov a v niektorých prípadoch sprostredkovateľom údajov, ktorý berie ochranu súkromia, bezpečnosť jednotlivcov a ich osobných údajov veľmi vážne. Jej snahou je zaistiť trvalé dodržiavanie nových a rozšírených požiadaviek stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). 

1.2 Spoločnosť vyvíja ďalšie opatrenia a uskutočňuje prevádzkové zmeny, aby naďalej chránila a zaistila bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracováva. 

1.2.1 Preto sme zaviedli projektový plán GDPR. V tomto pláne sú zohľadnené naše povinnosti v súvislosti s požiadavkami GDPR. Náš špecializovaný zdroj nasmeruje cestu k dodržiavaniu nariadenia GDPR v celej skupine. Medzi niektoré naše prebiehajúce iniciatívy patrí: 

1.2.2 Klasifikácia osobných údajov – Identifikovali sme súbory osobných údajov, ktoré spracovávame, a dokumentujeme rôzne zdroje údajov vedúce k implementácii nariadenia GDPR. 

1.2.3 Školenie a informovanosť – Sme si plne vedomí, že neustála informovanosť a chápanie zamestnancov sú nevyhnutné pre trvalé dodržiavanie programu o GDPR. Zaviedli sme školenia pre zamestnancov, ktoré budú súčasťou nášho zaškoľovacieho a ročného školiaceho programu. 

1.2.4 Posúdenie súhlasu – Posúdili sme naše súčasné marketingové postupy, aby sme zabezpečili ich transparentnosť, spravodlivosť a pripravenosť pre nariadenie GDPR. 

1.2.5 Zaistenie transparentnosti – Jedným z najdôležitejších aspektov nariadenia GDPR je spôsob zhromažďovania a používania osobných údajov. Spoločnosť Essentra má spôsoby, ako zabezpečiť lepšiu transparentnosť a zaistiť, aby jednotlivci mohli uplatňovať svoje práva na ochranu osobných údajov. Správu o ochrane súkromia uvedenú na našej webovej stránke budeme aktualizovať, aby spĺňala tieto požiadavky. 

1.2.6 Bezpečnosť – Ochrana a bezpečnosť údajov sú dve strany jednej mince. Keďže ostatné spoločnosti sprísňujú svoje opatrenia na ochranu údajov, robíme to aj my tým, že zefektívňujeme procesy, aktualizujeme politiky a postupy v oblasti IT, ktoré zaisťujú ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením, a vyvíjame viacero úrovní bezpečnostných opatrení. 

1.3 Medzinárodný prenos údajov – Aj naďalej budeme plniť naše zmluvné záväzky s cieľom splniť požiadavky na právoplatný prenos osobných údajov z EÚ do ostatných krajín sveta podľa platných právnych predpisov. 

1.4 Je dôležité uvedomiť si, že dodržiavanie požiadaviek je spoločnou zodpovednosťou a všetky organizácie budú musieť zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť obchodné procesy a postupy pre správu údajov. Interný tím bude naďalej sledovať náš program dodržiavania nariadenia GDPR. 

Vyhradzujeme si právo priebežne revidovať toto vyhlásenie spolu s dodatočnými informáciami týkajúcimi sa ďalšieho vývoja nášho programu dodržiavania nariadenia GDPR.