Menu Hľadať

Podmienky akčnej ponuky

1.1 Objednávky musia byť prijaté spoločnosťou Essentra v priebehu platnosti akčnej ponuky. Akčná ponuka je platná len pre objednávky spĺňajúce stanovenú minimálnu výšku objednávky a správny kód akčnej ponuky. 

1.2 Pre uplatnenie zľavy počas trvania akčnej ponuky musíte uviesť platný kód akčnej ponuky priamo vo vašej objednávke alebo ho musíte oznámiť zástupcovi zákazníckeho oddelenia Essentra bezprostredne pri zadávaní objednávky po telefóne alebo osobne. Na objednávky, ktoré v okamihu objednania nebudú obsahovať platný kód akčnej ponuky, sa akčná ponuka vzťahovať nebude. Na objednávky, ktorých výška v okamihu prijatia objednávky nebude dosahovať minimálnu výšku stanovenú k udeleniu odmeny, sa akčná ponuka nebude vzťahovať. 

1.3 Akčná ponuka je platná len, ak sa celková hodnota objednávky (bez DPH a prepravného) rovná alebo je väčšia, ako hodnota uvedená pre danú akčnú ponuku, pričom na jednu objednávku možno využiť iba jednu akčnú ponuku. 

1.4 Táto akčná ponuka sa vzťahuje iba na cenníkové ceny zverejnené v čase prijatia objednávky a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami alebo akčnými ponukami. 

1.5 Táto akčná ponuka nie je otvorená pre štátnych zamestnancov alebo verejných predstaviteľov, ani pre zamestnancov zákazníkov spoločnosti Essentra, ktorí sa rozhodli vylúčiť seba a svojich zamestnancov z takýchto akčných ponúk. 

1.6 Nevzťahuje sa na predchádzajúce, plánované a exportné objednávky. Objednávky zaslané s kódom akčnej ponuky nie je možné zmeniť, zrušiť, zameniť alebo stornovať, pokiaľ to nie je spôsobené okolnosťami, za ktoré je zodpovedná spoločnosť Essentra, alebo ak by to malo vplyv na vaše zákonné práva. 

1.7 Spoločnosť Essentra odmietne potvrdiť a uspokojiť všetky nároky, ktoré nespĺňajú tieto podmienky. 

1.8 V súvislosti so žiadnou ponukou ani jej časťou nebudú ponúknuté náhrady vo forme hotovosti. 

1.9 Essentra si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia, zmeniť alebo stiahnuť akčnú ponuku a zmeniť tieto podmienky, čo sa však nebude vzťahovať na žiadne oprávnené objednávky zadané pred akoukoľvek takouto zmenou alebo stiahnutím. 

1.10 Táto akčná ponuka nie je prenosná a nebudú k dispozícii žiadne náhrady vo forme hotovosti. Táto akčná ponuka sa nemôže kombinovať so žiadnou inou akčnou ponukou, špeciálnou ponukou, zľavou alebo rabatom. V prípade nesúladu medzi týmito podmienkami a štandardnými obchodnými podmienkami spoločnosti Essentra, ktoré sa vzťahujú na vašu objednávku, budú mať prednosť štandardné obchodné podmienky spoločnosti Essentra.