Menu Hľadať

Essentra Components Vyhlásenie o kvalite

1.1 Essentra Components uznáva, že trvalý úspech a ziskovosť závisí na jej schopnosti reagovať na požiadavky zákazníkov. Essentra Components prijala filozofiu celkovej kvality ako neoddeliteľnú súčasť jej strategického plánu. 

1.2 Zásady celkového riadenia kvality sa uplatňujú na každý aspekt nášho podnikania a kvalita je zodpovednosťou každého pracovníka, v každej činnosti, v celej spoločnosti Essentra Components. 

1.3 Spôsoby, akými sa spoločnosť Essentra Components zaviazala dodržiavať celkovú kvalitu: 

1.3.1 priebežné hodnotenie a zlepšovanie nášho systému riadenia kvality v súlade s normou ISO 9001: 2000. Táto politika a kvalitatívne ciele sú zverejnené na všetkých úrovniach v rámci organizácie a majú byť dosiahnuté prostredníctvom dobre definovaných postupov a pracovných pokynov spoločnosti 

1.3.2 uplatňovanie procesov zabezpečenia kvality v rámci všetkých služieb za účelom priebežného monitorovania interných úrovní kvality a miery spokojnosti zákazníkov tak, aby identifikovali akýkoľvek nesúlad a vytvárali riešenia hlavnej príčiny, aby sa zamedzilo jej opakovaniu 

1.3.3 motivácia a povzbudzovanie všetkých zamestnancov, aby prijali pozitívne kroky na zlepšenie kvality a rozvíjali otvorenú, tímovú kultúru 

1.3.4 jasné definovanie a meranie úloh každého pracovníka v rámci procesu spokojnosti zákazníkov za účelom stanovenia jednoznačnej zodpovednosti s merateľnými cieľmi 

1.3.5 rozvíjanie vzťahov s našimi dodávateľmi, ktoré kladú dôraz na neustále zlepšovanie kvality výrobkov, služieb a podpory 

1.4 Spoločnosť Essentra Components sa plne zaviazala dosiahnuť vysoký štandard kvality pracovnej sily a spoločnosti ako celku, ktorý sa vyžaduje na reálne dosiahnutie tejto politiky. 

ISO 9001-2015

Quality
Management System

ISO 14001-2015

Environmental
Management System

ISO 50001-2018

Energy
Management System

ISO 45001-2018

Health Safety
Management System