COVID-19
Påstående

Kära Kund,

Essentra Components uppdatering angående Coronavirus (COVID-19)

Utbrottet av COVID-19 fortsätter att påverka logistiken av folk och gods i ökande takt och antalet påverkade länder växer ständigt. Situationen ändras hela tiden och vi på Essentra Components vill hålla er uppdaterade med hur vi arbetar för vårt fortsatta stöd till våra kollegor och kunder.

Vi vill försäkra er om att vi gör allt vi kan för att kunna tillhandahålla komponenter till era produktioner.

  • Vi fortsätter att arbeta med våra medarbetare i produktion för att säkerställa deras hälsa medans vi gör allt vi kan för att upprätthålla vår service.
  • Som en tillverkare och en distributör fortsätter vi att arbeta för att hjälpa våra kunder genom att upprätthålla våra servicenivåer. Vi har fortsatt genomgång av våra lagernivåer för att försäkra oss om att vi har produkterna i lager som du behöver.
  • Vi har ett flexibel nätverk med 12 tillverkande fabriker och 33 distributionscenter som fortsätter att arbeta och förhålla sig till situationen samtidigt som vi kan ge support till våra kunders behov.
  • För att försäkra oss om att vi kan ta hand om och ge support till våra kunder när de behöver oss har våra medarbetare försetts med verktyg att jobba hemifrån för att kunna vara tillgängliga. Detta tillsammans med vår nya hemsida ger oss en trygghet att våra kunder kan hitta det de letar efter när behovet uppstår.
  • Kritiska industrier är oerhört viktiga just nu och vi jobbar aktivt för att de kunder som jobbar inom medicin och hälsovård ska fortsätta få sina detaljer när de behöver.
  • Slutligen kommer vi på Essentra Components fortsätta övervaka situationen som råder. Vi kommer följa riktlinjer och direktiv från relevanta källor och organisationer, däribland World Health Oganisation (WHO). Detta för att säkerställa att våra medarbetare och kunder mår bra.

För mer information om COVID-19 och relaterade FAQs hänvisar vi till WHOs hemsida -

www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Om ni har några frågor vänligen kontakta vårt kundtjänstteam på (+46) (0)31 10 50 00 eller på mail – sales@essentracomponents.se.

Med vänliga hälsningar

Scott Fawcett
Managing Director
 

Opening times

Customer services are available: 
Mondays to Thursdays 8:00am to 5:30pm and Fridays 8:00am to 5:00pm
 

Ways to get in touch

Phone: (+46) (0)31 10 50 00
Email: sales@essentracomponents.se