Meny Sök

Essentra Components Kvalitetsförklaring

1.1 Essentra Components vet att företagets fortsatta framgång och lönsamhet beror på dess förmåga att tillfredsställa kundernas krav. Essentra Components har antagit filosofin "totalkvalitet" som en integrerad del av sin strategiplan.

1.2 Principerna för totalkvalitet (Total Quality Management, TQM) tillämpas på alla aspekter av vår verksamhet och kvalitet är allas ansvar, i allt man gör, i hela Essentra Components.

1.3 Essentra Components har åtagit sig att åstadkomma totalkvalitet genom:

1.3.1 Ständig översyn och förbättring av vår kvalitetshantering i enlighet med ISO 9001: 2000. Policy- och kvalitetsmålen finns publicerade på alla nivåer inom organisationen och målen uppnås genom väldefinierade företagsrutiner och arbetsinstruktioner

1.3.2 Kvalitetssäkring av alla tjänster för att kontinuerligt övervaka interna kvalitetsnivåer och läsa av kundnöjdheten för att identifiera eventuella avvikelser och ta fram lösningar på grundorsaken till problemet för att förhindra upprepning

1.3.3 Motivera och uppmuntra alla medarbetare till konkret handling för att förbättra kvalitet och skapa en inkluderande, team-orienterad kultur

1.3.4 Tydligt definiera och mäta allas roll i arbetet med kundnöjdhet, fastlägga tydliga ansvarsområden med mätbara mål

1.3.5 Utveckla relationer med våra leverantörer som betonar ständig förbättring av produktkvalitet, service och support

1.4 Essentra Components har till fullo åtagit sig att uppnå den höga grad av excellens på både person- och företagsnivå som krävs för att förverkliga denna policy.

ISO 9001-2015

Quality
Management System

ISO 14001-2015

Environmental
Management System

ISO 50001-2018

Energy
Management System

ISO 45001-2018

Health Safety
Management System