Meny Sök

Hållbarhet på Essentra Components

Underlätta för kunderna att uppnå sina hållbarhetsmål:

Essentra Components siktar på att bli en världsledande, ansvarstagande och krångelfri leverantör av centrala, små industrikomponenter. Vårt mål är att underlätta för våra kunder att uppfylla sina hållbarhetsmål genom att utveckla hållbara industriella komponentlösningar.

Vi har satt upp våra egnaambitiösa hållbarhetsmål, och det i kombination med vår kultur av att satsa på ständig utveckling, underlättar för våra kunder att också uppnå sina mål. Genom att förbli transparenta om våra framsteg och arbeta tillsammans med kunderna för att tillhandahålla mer hållbara lösningar minskar vi på Essentra Components vår miljöpåverkan samtidigt som vi kan leverera problemfria tjänster till våra kunder.

Essentra Components hållbarhetsmål:

Vi på Essentra Components är fast beslutna att göra det vi kan för att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Våra hållbarhetsmål stöds av vårt seniora ledarskapsteam och är grundläggande för att kunna vara en ansvarsfull samhällsmedborgare idag:

  • En 25-procentig minskning av Scope 1- och Scope 2-utsläppen fram till 2025 samt en koldioxidneutral direktdrift till 2040
  • Alla anläggningar ska vara certifierade Zero Waste To Landfill (noll avfall till deponi) senast 2030, genom certifiering
  • En 20-procentig minskning av mängden avfall som produceras fram till 2030
  • 20 procent av alla förpackningar och råvaror ska komma från mer hållbara källor senast 2025

Se hur Essentra Components gör tillverkningen mer hållbar:

Essentra Components har som mål att fram till 2025 se till att 20 % av alla förpackningar och polymera råvaror ska komma från mer hållbara källor i vår globala tillverkning.

Scott Fawcett
Divisional Managing Director

Scott Fawcett Divisional Managing Director

Att göra våra produkter återvinningsbara och använda resurser effektivt:

I egenskap av aktiv deltagare i den cirkulära ekonomin har Essentra Components undertecknat Europeiska kommissionens Circular Plastics Alliance (alliansen för cirkulär plast). Utöver vår roll när det gäller att utöka den europeiska marknaden för återvunnen plast till tio miljoner ton fram till 2025, stärker detta vårt åtagande att öka användningen av återvunna polymerråvaror i vårt produktsortiment.

Essentra Components strävar efter att utveckla produkter som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och det är därför vi fokuserar på att göra våra produkter återvinningsbara och använda resurserna effektivt. Detta inbegriper att öka mängden återvunnen plast i våra produktsortiment av polypropen (PP) och lågdensitetspolyeten (LDPE). Våra LDPE-produkter innehåller som standard 50 procent återvunnet innehåll. På vår fabrik i Kidlington har man bl.a. tillverkat produkter av återvunnet material sedan april 2021, och i våra anläggningar i Erie och Barcelona har man gjort det sedan mars 2022. Vi fortsätter att stödja våra kunder i deras avfallshantering med våra återvinningsbara lösningar och undersöker nu även våra andra sortiment för att ge våra kunder ett antal olika hållbara lösningar. Vi kan också erbjuda våra kunder flexibilitet genom hållbara alternativ för deras anpassade produkter som skräddarsys efter deras behov.

Dessa produkter innehåller 50 procent återvunnet material

Att samarbeta med våra kunder: Fallstudie – Iracroft Ltd

”Essentra Components lyssnade på våra behov och levererade en lösning som inte bara fungerade, utan hjälpte oss att uppnå våra kunders hållbarhetsmål och spara 2,5 miljoner delar från att hamna på soptippen.”

Ta reda på mer

Driftseffektivitet och minskning av vårt koldioxidavtryck

Som en del av vårt program för att minska koldioxidutsläppen har vi gjort betydande investeringar i nya eldrivna formsprutningsmaskiner. Alla ineffektiva hydrauliska maskiner med uttjänta fordon ska ha ersatts i slutet av 2031. Hittills har vi bytt ut 180 maskiner och ytterligare 32 har identifierats för utbyte nästa år. Som en del av vårt energibesparingsprogram arbetar vi för att optimera energiförbrukningen på var och en av våra anläggningar globalt, inklusive att införa effektivare LED-belysning och genomföra energirevisioner .

En 25-procentig minskning av Scope 1- och Scope 2-utsläpp till 2025

Noll avfall till deponi

Som en del av vårt mål att alla våra anläggningar ska ha certifieringen Zero Waste To Landfill till 2030 optimerar Essentra Components sin verksamhet för att övervaka och minska avfallet. Vi arbetar för att avleda minst 99 procent av allt vårt avfall från deponi genom att välja mer hållbara metoder för avfallshantering tillsammans med införandet av en avfallshierarki.

Alla anläggningar ska ha uppnått certifieringen Zero Waste To Landfill (noll avfall till deponi) senast 2030

Hållbarhetsrapportering

Essentra Components och hela Essentra Plc tror på transparens när det gäller vår hållbarhetsresa, våra framsteg och våra utmaningar. Vi lämnar årligen ut våra uppgifter till CDP och Ecovadis för att uppfylla våra kunders behov av denna information och för att vi ska kunna identifiera områden för förbättring.

Brons 2022 Ecovadis hållbarhetsbetyg
CPD Discloser 2021

Kontakta oss

Kontakta oss via det lokala säljteamet för att diskutera en hållbar produktlösning för dig. Du kan prata med vårt team om dina hållbarhetsutmaningar.

Kontakta oss