Meny Sök

Kampanjvillkor

1.1 Beställningarna måste ha mottagits av Essentra under kampanjperioden. Beställningar där köpesumman är tillräckligt stor för deltagande och som har en korrekt kampanjkod är berättigade till belöningen.

1.2 För att du ska få rabatten måste kampanjkoden anges på beställningen, eller uppges till Essentras kundtjänst då beställningen görs. Beställningar där ingen kampanjkod angivits kommer inte att kunna ta del av kampanjerbjudandet. Beställningar som inte uppnår det angivna värdet kommer inte att kunna ta del av kampanjerbjudandet.

1.3 Beställningsbeloppet (exklusive moms och frakt) måste uppgå till eller överstiga det kvalificerande belopp som anges för att kampanjerbjudandet ska gälla, och du får bara använda ett kampanjerbjudande per beställning.

1.4 Kampanjerbjudandet gäller bara publicerade listpriser vid den tidpunkt då beställningen görs, och kan inte användas tillsammans med andra rabatter eller kampanjer.

1.5 Statsanställda, offentliganställda eller personer anställda hos någon av Essentras kunder, som har avböjt att själva delta eller låta sina anställda delta i sådana kampanjer, får inte delta i denna kampanj.

1.6 Framflyttade beställningar, redan fastlagda beställningar och exportbeställningar är exkluderade. Beställningar som gjorts med kampanjkod kan inte ändras, avbrytas, bytas ut eller återtas, såvida det inte beror på omständigheter som Essentra är ansvariga för eller om det skulle påverka dina lagliga rättigheter.

1.7 Essentra Components kommer inte att validera eller gottgöra anspråk som inte överensstämmer med dessa villkor.

1.8 Kontanter erbjuds inte som ett alternativ, varken helt eller delvis, i samband med något erbjudande.

1.9 Essentra förbehåller sig rätten att ändra eller dra tillbaka kampanjen och att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande, men detta påverkar inte beställningar som är kvalificerade att delta och som gjorts före sådan förändring eller sådant tillbakadragande.

1.10 Kampanjerbjudandet kan inte överföras och kan inte bytas ut mot kontanter. Detta kampanjerbjudande kan inte användas tillsammans med andra kampanjer, specialerbjudanden eller rabatter. Om det skulle föreligga diskrepans mellan dessa villkor och Essentras standardvillkor för din beställning, ska standardvillkoren gälla.