Meny Sök

Sekretesspolicy

 1. Vilka är vi?
 2. Vår rättsliga grund för att hantera dina personuppgifter
 3. Så här samlar vi dina personuppgifter
 4. Så här använder vi dina personuppgifter
 5. Så här delar vi med oss av dina personuppgifter
 6. Här lagras dina personuppgifter
 7. Så här skyddar vi dina personuppgifter 
 8. Så här länge behåller vi dina personuppgifter
 9. Detta är dina rättigheter kring personuppgifterna
 10. Så här hanteras dina personuppgifter för direktreklam
 11. När ska du kontakta tillsynsmyndigheten
 12. Så här kontaktar du oss
 13. Vad är kakor (cookies)?

Senaste uppdatering: maj 2018

Essentra Components Limited förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy (tillsammans med användningsvillkoren och andra handlingar som hänvisas till däri) förklarar vilka personuppgifter Essentra Components Limited samlar in från och om dig när du kontaktar oss och vice versa. Den ska hjälpa dig att förstå hur vi hanterar, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

1. Vilka är vi?

1.1 Essentra Components Limited är dataregisteransvarigt och i vissa fall registerförare så som beskrivs i dataskyddslagen (Data Protection Act 1998 (med ändringar)) inklusive i EU:s dataskyddsdirektiv GDPR när det träder i kraft den 25 maj 2018. Vi förbinder oss att skydda och respektera din integritet.

1.2 Denna webbplats ägs och drivs av eller på uppdrag av Essentra Components Limited (”Vi”, ”Oss” och ”Vår/Vårt/Våra”, allt efter sammanhanget). Vi är registrerade i England och Wales med organisationsnummer 547495 och med huvudkontor i Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX, England.

1.3 Vi ber dig läsa det följande noggrant för att förstå vårt syfte med att bearbeta dina personuppgifter och hur vi gör det. Vi hoppas att dessa punkter besvarar de frågor du kan ha, men om du fortfarande undrar över något är du välkommen att kontakta oss.

1.4 Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra denna policy och meddelar dig om de ändringar som görs. Besök därför denna webbsida med jämna mellanrum för eventuella uppdateringar. Denna policy gäller för internationella beställningar, men det kan förekomma ytterligare villkor för olika länder.

2. Vår rättsliga grund för att hantera dina personuppgifter

2.1 Vi samlar inte in några personuppgifter om dig utan ditt medgivande och då i vissa fall, till exempel om du anger att du vill få mejl eller nyhetsbrev från oss genom att du markerar en ruta, eller när du ber oss svara på någon fråga från dig.

2.2 I de fall du ger oss dina personuppgifter kommer vi att säkerställa att du aviseras om vad vi avser att göra med dem och varför vi behöver dem.

2.3 Under vissa omständigheter innebär vårt ”berättigade intresse” vad du rimligtvis bör kunna förvänta dig, till exempel kan vi i vår dagliga verksamhet använda dina kontaktuppgifter för att skicka, via brev, mejl eller fax, uppdateringar eller direktreklam om produkter eller tjänster som vi tror kan intressera dig. När vi gör detta säkerställer vi att det inte påverkar dina rättigheter till datasekretess, frihet eller intressen.

2.4 I andra sammanhang hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med krav enligt avtal vi ingått, till exempel för att leverera en produkt eller tjänst som du beställt direkt till din adress eller till en annan adress du valt.

2.5 Slutligen kan vi hantera dina personuppgifter i samband med våra rättsliga skyldigheter att följa gällande lagstiftning.

3. Så här samlar vi dina personuppgifter

3.1 Vi samlar in personuppgifter när du besöker våra webbplatser, använder ditt konto för att köpa våra produkter och tjänster; när vi bjuder in dig till evenemang eller ber dig uppdatera de personuppgifter vi redan har om dig; när vi ska bearbeta och genomföra beställningar; när du kommunicerar med oss via telefon, online eller på sociala medier; när du öppnar ett konto hos oss; när du ber om att bli uppringd, för att följa upp kring en fråga, eller när du vill ta upp något bekymmer med oss; när du fyller i enkäter från oss; när du lämnar ditt medgivande till att tredje part får ta del av data; när du besöker vår webbplats, inklusive hela din URL (webbadress) för att följa hur du klickar dig igenom vår webbplats och från den; när du ringer vår kundtjänst från ditt telefonnummer; och när du placerar uppgifter i en allmänt tillgänglig domän. Vi kan också få personuppgifter om dig (t.ex. namn, postadress och mejladress) om du är kund hos oss eller om du arbetar för en kund till oss.

4. Så här använder vi dina personuppgifter

4.1 Vi åtar oss att ge dig en utmärkt kundupplevelse och för att kunna göra detta kan vi använda uppgifter du har gett oss: (a) för att utföra våra skyldigheter enligt avtal vi ingått med dig och för att förse dig med de uppgifter, produkter och tjänster du begär av oss; (b) för att förse dig med uppgifter om andra varor och tjänster som vi erbjuder och som är liknande dem du redan har köpt eller frågat om; (c) för att ge dig, eller tillåta utvald tredje part att ge dig information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig; (d) för att avisera dig om ändringar av vår service; (e) för att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras så effektivt som möjligt för dig och din dator. Enligt dataskyddslagstiftningen är detta tillåtet eftersom det ligger i vårt berättigade intresse att hjälpa oss att förstå våra kunder och kunna tillhandahålla kundservice av hög kvalitet.

5. Så här delar vi med oss av dina personuppgifter

5.1 Vi kan dela dina personuppgifter med alla medlemmar i vår koncern, det vill säga våra dotterbolag, vårt övergripande moderbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 1159 i den brittiska bolagslagen (UK Companies Act) 2006.

5.2 Vi kan dela dina personuppgifter med viss tredje part, inklusive: (a) företagspartners, leverantörer och underleverantörer för uppfylla avtal vi ingår med dig; (b) annonsörer och reklamnätverk som behöver uppgifterna för att välja och visa relevant reklam för dig och andra; (c) leverantörer av analys- och sökmotorer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats; (d) kreditföretag för att vi ska kunna bedöma din kreditvärdighet.

5.3 Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part: (a) om vi säljer eller köper företag eller tillgångar, då vi kan dela begränsade personuppgifter med den presumtive säljaren eller köparen av sådant företag eller sådana tillgångar; (b) om Essentra Components Limited eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas av tredje part, i vilket fall de personuppgifter de innehar om sina kunder ska utgöra en del av de överförda tillgångarna; (c) om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter, eller för att genomdriva eller tillämpa våra Användningsvillkor eller Försäljningsvillkor; eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som Essentra Components Limited, våra kunder och andra har. Här ingår utbyte av data med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri och för kreditriskreduktion.

6. Här lagras dina personuppgifter

6.1 För att kunna leverera en del av eller samtliga de tjänster som beskrivs ovan behöver vi bearbeta och lagra dina personuppgifter och kan komma att behöva överföra dem för sådan bearbetning utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, till andra anställda eller koncernbolag i Asien, Australien eller Amerika i syfte att:

6.1.1 Förbättra kommunikation och utlämnande av uppgifter relaterade till Essentra och dess internationella företagsaktiviteter
6.1.2 Genomföra kundbeställningar och bearbetning betalningsuppgifter
6.2 Du bör känna till att vissa länder utanför EES inte alltid erbjuder samma grad av rättsligt skydd av personuppgifter som länder inom EES. I de fall vi behöver överföra dina uppgifter till någon i länder utanför EES, har vi åtgärder på plats för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i samma utsträckning som om de bearbetades inom EES. Vi vidtar alla mått och steg som rimligen krävs för att försäkra oss om att sådana uppgifter behandlas på ett säkert sätt i enlighet med denna policy och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

7. Så här skyddar vi dina personuppgifter

7.1 Vi vet att datasäkerhet är av yttersta vikt för alla våra kunder och leverantörer. Vi förbinder oss att behandla dina personuppgifter med vederbörlig omsorg. För att skydda din integritet tillämpar vi ett antal olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att personuppgifter ska vara säkra och för att förhindra otillåten åtkomst, användning eller yppande av uppgifterna.

8. Så här länge behåller vi dina personuppgifter

8.1 Vi tar bort de flesta av de personuppgifter du har lämnat till oss så snart tjänsten de används för har upphört och personuppgifterna rensas också ut ur filer med långtidsförvaring för säkerhetskopiering efter tolv månader. Vi behåller loggfiler med mejl som dokumentation av vår kontakt och för att hantera klagomål samt för kontroll av efterlevnad.

8.2 Vi kommer även att lagra begränsade personuppgifter om dig (däribland bokförda transaktioner) i upp till tio år av bokförings- och dokumentationsskäl samt av administrativa skäl. Om vi anser att vi behöver lagra register längre, till exempel vid pågående tvist rörande fordringar, behåller vi uppgifterna så länge det behövs.

9. Detta är dina rättigheter kring personuppgifterna

9.1 Vi vill försäkra oss om att du behåller kontrollen över dina personuppgifter genom att säkerställa att du förstår dina lagliga rättigheter enligt nedan:

9.1.1 Att vi ger dig åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, i de flesta fall utan avgift.
9.1.2 Att vi rättar till dina personuppgifter om något blivit fel, är inaktuellt eller inte komplett
9.1.3 Att vi slutar använda dina personuppgifter för direktreklam eller profilbeskrivning (antingen via specifika kanaler eller alla kanaler).
9.1.4 Att vi upphör med bearbetning av personuppgifter som är medgivandebaserad efter att du återkallat medgivandet i fråga.

9.2 Vi skyddar dina personuppgifter genom att verifiera din identitet innan vi delar eller går vidare med önskemål från dig. Om du har tillåtit tredje part att agera för din räkning, ber vi vederbörande att bevisa sin behörighet att agera för dig.

10. Så här hanteras dina personuppgifter för direktreklam

10.1 Vi använder de personuppgifter du ger oss för att kommunicera med dig via telefon, mejl, fax eller brev för att berätta om vilka åtgärder du ska vidta för att hålla kontot aktivt, om uppdateringar som finns tillgängliga för dig, artiklar som ligger kvar i din varukorg och för att rekommendera produkter och tjänster för dig. Med åberopande av vårt berättigade intresse förser vi dig med information om varor och tjänster som vi erbjuder som är liknande dem du redan har köpt eller frågat om.

10.2 Du får alltid alternativet att acceptera eller avböja reklam från oss. I alla mejl med reklam från oss kan du klicka för att avsäga dig dessa meddelanden. Du kan ändra dina preferenser innan du öppnar ett konto eller när du loggar in på ditt konto.

11. När ska du kontakta tillsynsmyndigheten

11.1 Om du inte är nöjd med hur vi besvarar en begäran från dig angående användningen av dina personuppgifter eller anser att dina personuppgifter inte har hanterats korrekt, har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet och du kan kontakta dem på:

Datainspektionen Drottninggatan 29 Plan 5 Box 8114 104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
Mejl: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: http://www.datainspektionen.se/

11.2 Om du bor utanför Sverige har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten för datasekretess i det land där du bor.

12. Hur du kan kontakta oss

12.1 Frågor om dina personuppgifter eller denna policy ska ställas till vår Head of Legal som gärna hjälper dig:

Eller skriv ett brev till Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX.

13. Vad är kakor (cookies)?

13.1 Kakor är små textfiler som placeras i din dator när du besöker webbplatser. De används för att våra webbplatser ska fungera mer effektivt samt för att ge webbplatsens ägare information om hur väl webbplatsen fungerar. Detta säkerställer att du kan utnyttja webbplatsens funktioner fullt ut.

13.2 En kaka kan anpassa driften av vår webbplats för att passa dina behov och vad du är intresserad av, respektive inte intresserad av, genom att samla in och komma ihåg uppgifter om dina individuella preferenser. En kaka kan aldrig på något som helst sätt ge oss tillgång till filerna på din dator eller till några som helst uppgifter om dig, utöver de data du själv ger oss och vissa av dina aktiviteter på vår webbplats.

13.3 Vi vet att människor kan känna sig oroade över kakor, men vi anser att de fördelar vi bägge får när de används på rätt sätt gagnar bägge parter. Du kan emellertid radera kakor från din dator när som helst, och hur du gör det hittar du på www.allaboutcookies.org.

13.4 De flesta webbläsare medger viss kontroll över de flesta kakorna via sina inställningar. Mer information om kakor, till exempel vilka kakor som används och hur man kan hantera och blockera/avaktivera dem, finns på www.allaboutcookies.org.

13.5 För ytterligare uppgifter om hur vi använder kakor hänvisar vi till vår sida om kakor.

Senaste uppdatering: maj 2018