Meny Sök

Essentra Components Limited, Deklaration rörande nutida slaveri 2023

Essentra strävar efter att säkerställa att alla dess internationella aktiviteter utförs i enlighet med alla tillämpliga rättsliga och regulatoriska krav och de högsta standarderna för affärsetiskt uppträdande.

Under hela sin internationella verksamhet stöder Essentra mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration och dess tillämpliga internationella fackföreningars konventioner samt följer relevant och tillämplig människorättslagstiftning i de länder där företaget bedriver verksamhet. Verksamheter baserade i Indien, Indonesien och Thailand är också ackrediterade enligt SA 8000 som beskriver grundläggande principer för mänskliga rättigheter.

Deklarationen rörande nutida slaveri 2023 gäller även Essentra plc:s dotterbolag per den 31 December 2022.

Nutida slaveri, deklaration

Nutida slaveri, dotterbolags åtaganden