Viktiga komponenter för medicintekniska produkter

Hur betjänar vi hälso- och sjukvården?

Det snabba införandet av medicintekniska produkter på sjukhus och operationscenter driver den globala marknaden. Den nuvarande höga tillväxten drivs av den åldrande befolkningen, den stigande förekomsten av kroniska sjukdomar, efterfrågan på förebyggande hälso- och sjukvård och expansionen av hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, särskilt i tillväxtländer.

Det är här vi kan hjälpa till. Vår tekniska expertis och distributionskapacitet gör det möjligt för oss att betjäna över 3 000 tillverkare i den medicinska sektorn.

Prata med en av
våra experter idag

Be oss ringa upp dig

Oavsett i vilken fas din produkt befinner sig, oavsett om du förfinar din design eller prototyp, kan våra expertråd, vårt omfattande sortiment, vår jämna kvalitet och våra anpassade lösningar göra hela skillnaden.

Läs mer om våra produkter

Våra lösningar för medicintekniska produkter och hälso- och sjukvårdsutrustning

Vårdgivare använder medicintekniska produkter för att diagnostisera och behandla patienter och förbättra patientens livskvalitet genom att hjälpa dem att övervinna sjukdom eller sjukdom. På grund av de inneboende riskerna vid användning av en produkt för medicinska ändamål genomför myndigheter noggranna tester för att säkerställa säkerhet och effektivitet innan produkten kan tillverkas.

FDA:s definition omfattar alla ”instrument, apparater, redskap, maskiner, anordningar, implantat, in-vitroreagenser eller annan liknande eller relaterade produkt, inklusive en komponentdel eller ett tillbehör,” som är erkända som läkemedel eller tillskott och som är avsedda för diagnostisering, som botemedel eller som förebyggande behandling av en sjukdom.

Vår breda produktportfölj tillhandahåller lösningar för många verksamheter och kan användas i vården och för livräddande utrustning som:

 • Ventilationstak för operationssalar, aseptiska utrymmen och säkerhetslaboratorier
 • Personlig skyddsutrustning och vårdutrustning som visir och elektroniskt inställbara sjukhussängar
 • Diagnostisk bildtagningsutrustning, t.ex. röntgen- och ultraljudsutrustning, MR-maskiner och CT-skannrar
 • Kardiovaskulära anordningar som defibrillatorer
 • Oftalmologiska anordningar som övervakar och upptäcker synproblem

Essentra Components tar sig an många problem som kan finnas hos dessa anordningar:

 • Korrosionsbeständiga komponenter i rostfritt stål för renhet och hållbarhet
 • Hjul med gummidäck som inte lämnar märken, med god resistens mot korrosion, rost, kemikalier, fetter, oljor och klorider
 • Ferrithylsor som används som avstörningskärnor dämpar alla former av EMI-utsläpp för att skydda elektriska komponenter och förhindra störningar
 • Spanjoletthandtag och spanjolettlås innebär hög säkerhet samt god ergonomi
 • Damm- och vattentäta packningar säkerställer hygienen och minskar strålningsutsläpp
 • PEEK fästelement som passar för många olika steriliseringscykler
 • Slang- och rörklämmor, ett kostnadseffektivt sätt att säkra rör och slangar

Be oss ringa upp dig

Fyll i nedanstående formulär för att be oss ringa.