Menu Search

Essentra Components B.V. Privacy & Cookie Policy

 1. Wie Zijn wij?
 2. Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens
 3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
 4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
 5. Hoe delen we uw persoonsgegevens?
 6. Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
 7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 
 8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 9. Wat zijn uw rechten inzake persoonsgegevens?
 10. Hoe worden uw persoonsgegevens voor direct marketing beheerd?
 11. Wanneer moet u contact opnemen met de toezichthouder?
 12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
 13. Wat zijn cookies?

Datum laatste bijwerking: mei 2018

Essentra Components B.V. verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren. In dit privacybeleid (samen met de gebruiksvoorwaarden en andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Essentra Components B.V. van en over u verzamelt wanneer u contact met ons opneemt en vice versa. Het zal u verduidelijken hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, deze opslaan en beschermen.

1. Wie Zijn wij?

1.1 zoals uiteengezet onder de wet gegevensbescherming uit 1998 (zoals gewijzigd), die valt onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wanneer deze op 25 mei 2018 van kracht wordt. We zetten ons volledig in voor het beschermen en respecteren van uw privacy.

1.2 Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door of namens Essentra Components B.V. ('we/wij', 'ons' en 'onze', voor zover van toepassing in de context). In Nederland is Essentra geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17032236 en hun statutaire zetel bevindt zich aan Den Belleman 9, 5571 NR Bergeijk. Het btw-nummer van Essentra is [NL001183813B01].

1.3 Gelieve het volgende aandachtig door te nemen om inzicht te krijgen in onze opvattingen en werkwijzen met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We hopen dat het onderstaande uw eventuele vragen beantwoordt. Neem gerust contact met ons op indien dit niet het geval is.

1.4 We behouden ons het recht om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen, hiervan wordt u op de hoogte gesteld van alle wijzigingen. Bekijk deze webpagina daarom regelmatig voor updates. Dit beleid is van toepassing op internationale bestellingen, maar voor een aantal landen kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden.

2. Onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

2.1 We zullen in een aantal gevallen geen persoonsgegevens over u verzamelen zonder uw 'toestemming', bijvoorbeeld wanneer u een vak aanvinkt dat u e-mails of nieuwsbrieven wenst te ontvangen of wanneer u ons vraagt om op een vraag of reactie van u te reageren.

2.2 Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zorgen we ervoor dat u op de hoogte wordt gebracht van wat we ermee willen doen en waarom dit is vereist.

2.3 In bepaalde omstandigheden gebruiken we onze 'legitieme belangen' op een manier die u redelijkerwijs van ons mag verwachten. We kunnen uw contactgegevens bijvoorbeeld als onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten gebruiken om u per post, telefoon, e-mail of fax updates of direct marketingmateriaal te sturen over producten of diensten waarin u volgens ons geïnteresseerd kunt zijn. We zorgen ervoor dat dit uw privacyrechten, vrijheid of belangen niet schaadt.

2.4 In andere omstandigheden behandelen we uw persoonsgegevens onder onze 'contractuele verplichtingen', bijvoorbeeld om een product of een dienst die u heeft besteld rechtstreeks naar uw adres of naar een adres van uw keuze te bezorgen.

2.5 Tenslotte kunnen we uw persoonsgegevens behandelen onder onze 'wettelijke verplichting' om aan toepasselijke wetgeving te voldoen.

3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

3.1 We verzamelen persoonsgegevens wanneer u één van onze websites bezoekt, uw account gebruikt of één van onze producten en diensten koopt; wanneer we u uitnodigen voor evenementen of u vragen om de persoonsgegevens bij te werken die we al van u bezitten; wanneer we bestellingen moeten verwerken en uitvoeren; wanneer u met ons communiceert via telefoon, online of via sociale media; wanneer u een account bij ons opent; wanneer u ons verzoekt terug te worden gebeld, een vraag opvolgt of een probleem aan ons wilt melden; wanneer u door ons verstuurde enquêtes invult; wanneer u derden toestemming geeft om gegevens met ons te delen; wanneer u onze website bezoekt, waaronder uw volledige Uniform Resource Locators (URL) om op, via en vanuit onze website te klikken en te streamen; wanneer u uw telefoonnummer gebruikt om onze klantenservice te bellen; en wanneer u gegevens in het publieke domein plaatst. We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen (zoals uw naam, adres en e-mailadres) als u een klant van ons bedrijf bent of als u voor een klant van ons bedrijf werkt.

4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

4.1 We doen er alles aan om u de beste klantervaring te bieden en om dit te bereiken, kunnen we de gegevens gebruiken die u ons verstrekt: (a) om onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons uit te voeren en om u de gegevens, producten en diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt; (b) om u te voorzien van gegevens over andere goederen en diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met goederen en diensten die u al heeft gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd; (c) om u te voorzien van, of om aan geselecteerde derden toestemming te geven u informatie te verstrekken over goederen of diensten die volgens ons u kunnen interesseren; (d) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten; (e) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd. Onder de wetgeving voor gegevensprivacy is dit toegestaan onder onze 'legitieme belangen', zodat we onze klanten kunnen begrijpen en u een klantenservice met een hoge standaard aan te bieden.

5. Hoe delen we uw persoonsgegevens?

5.1 We kunnen uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de Companies Act 2006 in het Verenigd Koninkrijk.

5.2 We kunnen uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derden, waaronder: (a) zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met u aangaan; (b) adverteerders en advertentienetwerken waarvoor deze gegevens zijn vereist om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en aan te bieden; (c) analysediensten en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website; (d) kredietinformatiebureaus voor het beoordelen van uw kredietbeoordeling.

5.3 We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden: (a) in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we beperkte persoonsgegevens kunnen delen met de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; (b) als Essentra Components B.V. of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die deze over zijn klanten in bezit heeft, één van de overgedragen activa vormen; (c) als we verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of verkoopvoorwaarden af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Essentra Components B.V., onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en voor vermindering van het kredietrisico.

6. Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

6.1 Om bepaaldeof alle hierboven genoemde diensten te leveren, moeten we uw persoonsgegevens verwerken en opslaan en mogelijk moeten deze voor dergelijke verwerking buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') worden overgedragen aan andere werknemers of groepsmaatschappijen in Azië, Australië of Amerika met het oog op:

Verbetering van communicatie en informatieverschaffing met betrekking tot Essentra en zijn internationale zakelijke activiteiten
De uitvoering van klantbestellingen en de verwerking van betalingsgegevens

6.1.1 Niet alle landen buiten de EER bieden hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens als landen binnen de EER. Wanneer we uw gegevens naar entiteiten in landen buiten de EER moeten overdragen, beschikken we over procedures om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd volgens dezelfde norm als bij verwerking binnen de EER. We nemen alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om te zorgen dat dergelijke gegevens veilig worden behandeld, in overeenstemming met dit beleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.

7. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

7.1 We weten in welke mate gegevensbeveiliging van belang is voor al onze klanten en leveranciers. We verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens met gepaste zorg te behandelen. Om uw privacy te beschermen, gebruiken we een verscheidenheid aan administratieve en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

8.1 We verwijderen de meeste van de door u verstrekte persoonsgegevens zodra de diensten worden stopgezet, en de persoonsgegevens worden 12 maanden later ook uit onze lange termijn reservekopieën verwijderd. We bewaren logboeken met e-mails als verslag van een contact, om klachten te behandelen en voor toezicht op naleving.

8.2 We slaan maximaal 10 jaar beperkte persoonsgegevens van u (inclusief transactiegegevens) van u op vanwege boekhoudkundige en administratieve redenen. Als we van mening zijn dat het nodig is om dossiers langer op te slaan, bijvoorbeeld bij een geschil over een vordering, bewaren we de gegevens zo lang als nodig is.

9. Wat zijn uw rechten inzake persoonsgegevens?

9.1 We willen ervoor zorgen dat u controle houdt over uw persoonsgegevens door ervoor te zorgen dat u uw wettelijke rechten als volgt begrijpt:

9.2 Dat we u toegang geven tot uw persoonsgegevens waarover we beschikken, in de meeste gevallen kosteloos.
Dat we uw persoonsgegevens corrigeren als deze incorrect, verouderd of onvolledig zijn.
Dat we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profilering (via bepaalde of alle kanalen).
Dat we stoppen met elke op toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens nadat u een dergelijke toestemming intrekt.

We beschermen uw persoonsgegevens door uw identiteit te verifiëren vóórdat we uw verzoeken delen of doorgaan met uw verzoeken. Als u een derde toestemming heeft verleend om namens u op te treden, vragen we deze om te bewijzen dat deze de autoriteit heeft om namens u op te treden.

10. Hoe worden uw persoonsgegevens voor direct marketing beheerd?

10.1 We gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt om per telefoon, e-mail, fax of post met u te communiceren over acties die moeten worden ondernomen om uw account actief te houden, voor updates die beschikbaar zijn voor u, artikelen die nog in uw winkelmandje zitten en om onze producten of diensten aan u te adverteren. We zullen onze rechtmatige belangen gebruiken om u informatie te geven over goederen en diensten die we aanbieden en die lijken op goederen en diensten die u al heeft gekocht of waarnaar u heeft geïnformeerd.

10.3 U krijgt steeds de mogelijkheid om u bij ons aan en af te melden voor onze marketingberichten; in elke e-mailcommunicatie die we u over marketing verzenden, kunt u zich afmelden door te klikken; en u kunt uw voorkeuren wijzigen vóórdat u een account opent of wanneer u zich aanmeldt bij uw account.

11. Wanneer moet u contact opnemen met de toezichthouder?

11.1 Als u niet tevreden bent met ons antwoord op verzoeken die u bij ons heeft ingediend met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens of als uw persoonsgegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevenswaarvan u hieronder de contactgegevens vindt:

11.2 Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
E-mailadres: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

11.3 Als u buiten Nederland bent gevestigd, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar u woont.

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

12.1 Vragen over uw persoonlijke gegevens of over dit beleid kunt u richten aan het hoofd van de juridische afdeling, die u graag zal helpen:

Of schrijf naar Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX.

13. Wat zijn cookies?

13.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten wanneer u onze websites bezoekt. Ze worden veel gebruikt om onze websites efficiënter te laten functioneren en ook om informatie te vergaren voor de eigenaars van de website over de prestaties van de website. Hierdoor kunt u de functionaliteit van de website volledig benutten.

13.2 Een cookie kan de werking van de website afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën, door gegevens over uw gepersonaliseerde voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Een cookie geeft ons zeker geen toegang tot bestanden op uw computer, of tot gegevens over u, behalve informatie die u ons geeft en informatie over uw activiteiten op onze website.

13.3 We weten dat mensen zich zorgen maken over cookies, maar wij zijn van mening dat het voordeel dat we allebei kunnen halen uit hun juiste gebruik nochtans zeer waardevol is.  U kunt cookies hoedanook altijd van uw computer verwijderen. Advies over hoe u dit het best kunt doen, kunt u vinden op www.allaboutcookies.org.

13.4 De meeste webbrowsers maken het beheren van de meeste cookies enigszins mogelijk via de browserinstellingen.  Voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld over welke cookies zijn ingesteld en hoe ze te beheren/in of uit te schakelen zijn, kunt u www.allaboutcookies.org

13.5 Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van cookies onze pagina over cookies.

Datum laatste bijwerking: mei 2018