Menu Search

Beleid voor gezondheid, veiligheid en milieu (HSE)

Last Updated Date: February 2019

De divisie Components zet zich in om de hoogste normen te bereiken op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE). Deze inzet omvat al onze medewerkers, en strekt zich uit tot alle andere personen die worden beïnvloed door onze activiteiten, met inbegrip van tijdelijke arbeidskrachten, aannemers, klanten, leveranciers, bezoekers, onze buren en het milieu. 
We zijn van mening dat een sterke HSE-cultuur het resultaat is van gezonde managementsystemen en geïnformeerde, betrokken medewerkers, en we zullen onze leveranciers aanmoedigen om op soortgelijke wijze te werken.

We zullen:

1.1 Van veiligheid onze hoogste prioriteit maken en alle activiteiten/processen stoppen die een aanzienlijk gevaar vormen voor de veiligheid van werknemers en anderen. .

1.2 De lokale wettelijke vereisten naleven of deze overtreffen, en voldoen aan de eisen van het HSE-beleid van de Essentra Groep. 

1.3 Opleidingen en informatie aanbieden om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

1.4 Onze milieuprestaties verbeteren door het minimaliseren van onze emissies en lozingen, het verminderen van afval en elke kans voor recycling grijpen waar dit praktisch mogelijk is. Ons energieverbruik meten en mogelijkheden voor vermindering identificeren.

1.5 Goede HSE-praktijken waar deze worden geïdentificeerd zoals gepast aannemen en ze aan de gehele divisie communiceren.  

1.6 HSE-incidenten te verminderen, met als doel letsels en schade tot nul te brengen.

1.7 Altijd van fouten en geleerde lessen leren

1.8 We zullen jaarlijks HSE-doelstellingen bepalen en passende plannen opstellen om het beheer en de prestaties op het gebied van HSE te handhaven en te verbeteren. HSE-projecten en -initiatieven zullen minstens dezelfde prioriteit krijgen als andere operationele, productie- en kwaliteitsgerelateerde projecten. Indien van toepassing zullen deze opgenomen worden in de strategische bedrijfsplanning en jaarlijkse budgettering.

1.9 De algemeen directeur van de afdeling Components heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we beschikken over voldoende HSE-regelingen voor al onze vestigingen. Dit omvat het zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende tijd en middelen om de strategie, beleidsverbintenissen en andere HSE-programma's uit te voeren.