Menu Search

Kwaliteitsverklaring

1.1 Essentra Components erkent dat het succes en de winstgevendheid van het bedrijf, zowel nu als in de toekomst, afhangen van het vermogen om aan de wensen van de klant te voldoen. Essentra Components heeft een filosofie van totale kwaliteit aangenomen als integraal onderdeel van het strategische plan.

1.2 De principes van Totaal Kwaliteitsbeheer worden toegepast op elk aspect van ons bedrijf, zodat kwaliteit de verantwoordelijkheid van iedereen is, tijdens elke activiteit en in de gehele Essentra Components-groep

1.3 Essentra Components richt zich op het bereiken van totale kwaliteit door:

1.3.1 Voortdurende herziening en verbetering van ons kwaliteitsbeheerssysteem in overeenstemming met ISO 9001:2015. Het beleid en de kwaliteitsdoelstellingen worden op alle niveaus binnen de organisatie gepubliceerd en de doelstellingen worden gerealiseerd door middel van goed gedefinieerde bedrijfsprocedures en werkinstructies.

1.3.2 Toepassing van processen voor kwaliteitszorg in alle afdelingen, teneinde interne kwaliteitsniveaus voortdurend te kunnen bewaken en de klanttevredenheid te kunnen meten, met de bedoeling niet conforme zaken te identificeren en herhaling te voorkomen door oplossingen voor de hoofdoorzaak te ontwikkelen.

1.3.3 Het motiveren en stimuleren van alle medewerkers om positieve actie te ondernemen met het oog op verbetering van de kwaliteit en de ontwikkeling van een inclusieve, team-georiënteerde cultuur.

1.3.4 Het duidelijk definiëren en meten van ieders rol binnen het proces van klanttevredenheid, en het stellen van duidelijke verantwoordelijkheid met meetbare doelstellingen.

1.3.5 Het ontwikkelen van relaties met onze leveranciers met de nadruk op continue verbetering wat betreft productkwaliteit, service en ondersteuning.

1.4 Essentra Components richt zich volledig op het bereiken van de hoge standaard van persoonlijke en zakelijke competentie die nodig zijn om dit beleid te realiseren.

ISO 9001-2015

Quality
Management System

ISO 14001-2015

Environmental
Management System

ISO 50001-2018

Energy
Management System

ISO 45001-2018

Health Safety
Management System