Menü Keresés

Titoktartási irányelv

 1. Kik vagyunk?
 2. A személyes adatai kezelésének jogi alapja
 3. Hogyan gyűjtjük a személyes adatait
 4. Hogyan használjuk a személyes adatait
 5. Hogyan osztjuk meg a személyes adatait
 6. Hol tároljuk a személyes adatait
 7. Hogyan védjük a személyes adatait 
 8. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait
 9. Melyek a személyes adataihoz kapcsolódó jogai
 10. Hogyan ellenőrizzük a személyes adatait direkt marketing esetén
 11. Mikor lépjen kapcsolatba a szabályozó hatósággal
 12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk
 13. Mik a sütik?

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május

Az Essentra Components Limited elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása mellett. A Titoktartási irányelv (a Használati feltételekkel és az ezekben hivatkozott további dokumentumokkal együtt) kifejti, hogy az Essentra Components Limited milyen személyes adatokat gyűjt Öntől és Önről, amikor felveszi velünk a kapcsolatot, illetve fordított esetben. Segít annak megértésében, hogyan kezeljük, tároljuk és védjük a személyes adatait.

1. Kik vagyunk?

1.1 Az Essentra Components Limited az 1998. évi (módosított) adatvédelmi törvény (2018. május 25-ei hatályba lépésétől, az általános adatvédelmi rendeletet is beleértve) rendelkezései szerint adatkezelő és bizonyos esetekben adatfeldolgozó. Elkötelezettek vagyunk a magánélete védelme és tiszteletben tartása mellett. 

1.2 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Essentra Components Limited („ Mi”, „Minket” és „Miénk ”, a szövegkörnyezetnek megfelelően). Vállalatunkat Angliában és Walesben jegyezték be az 547495 jegyzékszám alatt, regisztrált székhelyünk Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX. 

1.3 Kérjük, alaposan olvassa el az alábbiakat, hogy megértse a személyes adatai feldolgozási módjával kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatainkat. Reméljük, hogy az alábbi kérdések választ adnak az Önben felmerülő kérdésekre. Ha mégsem így lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. 

1.4 Fenntartjuk a jogot, hogy az Irányelvet időről időre módosítsuk. Minden változtatásról értesítjük, ezért rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket weboldalunkon. Az Irányelv a nemzetközi rendelésekre is érvényes, de a különböző országok tekintetében további szerződési feltételeket is kiadhatunk. 

2. A személyes adatai kezelésének jogi alapja

2.1 Bizonyos esetekben a „hozzájárulása” nélkül nem gyűjtünk Önről személyes adatokat, például, amikor bejelöli, hogy e-maileket vagy hírleveleket szeretne fogadni, vagy amikor azt kéri tőlünk, hogy egy megkeresésére vagy kérdésére válaszoljunk. 

2.2 Ha megadja a személyes adatait, biztosítjuk, hogy értesítjük róla, mi a célunk vele és miért szükséges. 

2.3 Bizonyos körülmények között a „jogos érdekeinket” olyan módon érvényesítjük, amelyet Ön ésszerűen elvárhat tőlünk, például napi üzleti tevékenységünk részeként felhasználhatjuk a kapcsolattartási adatait, hogy postán, telefonon, e-mailben vagy faxon frissítéseket vagy direktmarketing-anyagokat küldjünk a termékekről illetve szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt. Biztosítjuk arról, hogy ez nem befolyásolja az adatvédelmi jogait, szabadságát vagy érdekeit. 

2.4 Egyéb körülmények esetén a személyes adatait a „szerződéses kötelezettségeink” értelmében kezeljük, például egy termék vagy szolgáltatás biztosítására, amit Ön közvetlenül a saját címére vagy egy választása szerinti címre rendelt meg. 

2.5 Végül a személyes adatait a „jogi kötelezettségünk” keretében is kezelhetjük, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljünk. 

3. Hogyan gyűjtjük a személyes adatait

3.1 Személyes adatokat gyűjtünk, amikor meglátogatja valamelyik weboldalunkat, használja a fiókját, vagy bármelyik termékünket és szolgáltatásunkat megvásárolja; amikor meghívjuk Önt az eseményekre, vagy megkérjük, hogy frissítse az Önről tárolt személyes adatokat; amikor megrendeléseket kell feldolgoznunk és teljesítenünk; amikor telefonon, online vagy a közösségi médián keresztül kommunikál velünk; amikor fiókot hoz létre nálunk; amikor visszahívást kér, egy kérdés nyomon követését kéri, vagy egy problémát szeretne jelezni felénk; amikor kitölti az általunk küldött felméréseket; amikor engedélyeket ad harmadik feleknek, hogy adatokat osszanak meg velünk; amikor meglátogatja weboldalunkat, beleértve a teljes egységes erőforrás-azonosítóit (Uniform Resource Locators – URL), hogy az oldalunkon és arról továbblépve kattintson; amikor telefonszámát használja az ügyfélszolgálatunk hívásához; és amikor nyilvánosan adatokat ad meg. Akkor is kaphatunk Önről személyes adatokat (például a nevét, címét és e-mail-címét), ha Ön a vállalatunk ügyfele, vagy a vállalatunk ügyfelének dolgozik. 

4. Hogyan használjuk a személyes adatait

4.1 Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek, és ennek elérése érdekében felhasználhatjuk az Ön által megadott adatokat: (a) az Ön és közöttünk létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez és az Ön által tőlünk igényelt adatok, termékek és szolgáltatások biztosításához; (b) olyan általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok biztosításához, amelyeket már vásárolt tőlünk, vagy amelyekről már érdeklődött nálunk; (c) arra, hogy tájékoztassuk, vagy harmadik feleknek megengedje, hogy tájékoztassák olyan termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy érezzük, hogy érdekelhetik Önt; (d) hogy értesítsük Önt a szolgáltatásunk változásairól; (e) annak érdekében, hogy honlapunk tartalmát az Ön és a számítógépe számára a leghatékonyabb módon mutathassuk be. Az adatvédelmi törvény ezt a „jogos érdekeink” keretében teszi lehetővé, hogy magas szintű ügyfélszolgálat nyújtása által segítsen megérteni az ügyfeleinket. 

5. Hogyan osztjuk meg a személyes adatait

5.1 A személyes adatait a vállalatcsoportunk bármely tagjával megoszthatjuk, azaz leányvállalatainkkal, anyavállalatunkkal és leányvállalataival, amint azt az Egyesült Királyság 2006. évi társaságokról szóló törvényének 1159. cikke meghatározza. 

5.2 Személyes adatait megoszthatjuk kiválasztott harmadik felekkel, köztük: a) üzleti partnerekkel, szállítókkal és alvállalkozókkal bármely olyan szerződés teljesítéséhez, amelyet Önnel kötöttünk; b) olyan hirdetőkkel és hirdetési hálózatokkal, amelyek adatokat igényelnek ahhoz, hogy az Ön és mások számára releváns hirdetéseket kiválasszák és szolgáltassák; (c) adatelemzések és a keresőmotorok szolgáltatóival, akik a honlapunk fejlesztésében és optimalizálásában segítenek; d) hitelinformációs ügynökségekkel az Ön hitelbírálati pontszáma felméréséhez. 

5.3 Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel: (a) ha bármilyen üzletágat vagy eszközöket adunk el vagy vásárolunk, ez esetben az üzletág vagy eszköz lehetséges eladójával vagy vevőjével korlátozott személyes adatokat oszthatunk meg (b) ha az Essentra Components Limited vállalatot vagy lényegében az összes vagyonát egy harmadik fél vásárolja fel, amely esetben az ügyfeleiről általa tárolt személyes adatok az átruházott eszközök egyike lesz; (c) ha személyes kötelezettségeink teljesítése érdekében vagy Használati feltételeink illetve Értékesítési feltételeink érvényesítése vagy alkalmazása érdekében kötelességünk nyilvánosságra hozni, vagy megosztani személyes adatait; illetve az Essentra Components Limited, ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében. Ez magában foglalja a csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából a más vállalatokkal és szervezetekkel való adatcserét. 

6. Hol tároljuk a személyes adatait

6.1 A fent említett szolgáltatások némelyikének vagy egészének szolgáltatása érdekében fel kell dolgoznunk és tárolnunk kell a személyes adatait, és lehetséges, hogy ilyen feldolgozás miatt azokat más munkavállalóknak vagy vállalatcsoportoknak az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívülre kell továbbítanunk Ázsiába, Ausztráliába vagy Amerikába a következő célokra: 

6.1.1 Az Essentrához és nemzetközi üzleti tevékenységeihez kapcsolódó kommunikáció és közzétételek javítása
6.1.2 Ügyfélrendelések teljesítése és a fizetési adatok feldolgozása 
6.2 Vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy az EGT-n kívül bizonyos országok nem biztosítanak a személyes adatoknak az EGT-n belüli országokkal azonos szintű jogi védelmet. Amennyiben az adatokat továbbítanunk kell az EGT-n kívüli országok szervezetekeinek, rendelkezünk olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy személyes adatait ugyanolyan szabványnak megfelelően védjék, mintha azok feldolgozása az EGT-n belül történne. Minden észszerű szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk, az adatok kezelése biztonságosan, a jelen irányelvvel és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. 

7. Hogyan védjük a személyes adatait

7.1 Tudjuk, hogy az adatbiztonság minden ügyfelünk és szállítónk számára milyen fontos. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a személyes adatait kellő gondossággal kezeljük. A magánélete védelme érdekében különböző műszaki és szervezeti intézkedést alkalmazunk, hogy a személyes adatait biztonságban tartsuk és az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan használatát és megosztását megakadályozzuk. 

8. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait

8.1 Az Ön által megadott személyes adatok nagy részét a szolgáltatások megszűnése után távolítjuk el, és a személyes adatokat 12 hónappal később a hosszú távú biztonsági mentéseinkből is töröljük. Az e-mailek naplóit és a kapcsolattartásunk nyilvántartásaként a panaszkezelés és a megfelelés felügyeleti céljából megőrizzük. 

8.2 Számlázási, nyilvántartási és adminisztratív okokból továbbra is legfeljebb 10 évig tárolhatunk Önnel kapcsolatos korlátozott személyes adatokat (beleértve a tranzakciók nyilvántartásait). Ha úgy véljük, hogy a nyilvántartásokat hosszabb ideig kell tárolnunk (például, ha vitás követelések tárgyát képezik), akkor az adatokat a szükséges ideig őrizzük meg. 

9. Melyek a személyes adataihoz kapcsolódó jogai

9.1 Szeretnénk biztosítani arról, hogy továbbra is Ön felügyeli a személyes adatait, és ezért a jogaival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 

9.1.1 Az Önről tárolt személyes adatokhoz a legtöbb esetben ingyenesen hozzáférést adunk.
9.1.2 A személyes adatait kijavítjuk, ha azok helytelenek elavultak vagy hiányosak.
9.1.3 A személyes adatait nem fogjuk a továbbiakban direktmarketing- vagy profilkészítési célokra használni (adott csatornákon vagy valamennyi csatornán keresztül).
9.1.4 A személyes adatai hozzájáruláson alapuló feldolgozását abbahagyjuk, miután a hozzájárulását visszavonta.

9.2 Megvédjük a személyes adatait és a megosztás és a kéréseinek feldolgozása előtt biztosítjuk a személyazonosságának ellenőrzését. Amennyiben egy harmadik félnek megengedte, hogy az Ön nevében járjon el, akkor meg fogjuk kérni, hogy igazolja, hogy jogosult az Ön nevében eljárni. 

10. Hogyan ellenőrizzük a személyes adatait direkt marketing esetén

10.1 Az Ön által biztosított személyes adatokat az Önnel való telefonon, e-mailen, faxon vagy postán keresztüli kommunikációra használjuk fel, hogy beszámoljunk a fiókja aktívan tartásához szükséges lépésekről, az Ön számára elérhető újdonságokról, a kosarában maradt termékekről és azért, hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat népszerűsítsük. A jogos érdekeink érvényesítése érdekében információkat nyújtunk az általunk kínált termékekről és szolgáltatásokról, amelyeket hasonlóak a már tőlünk vásároltakhoz, vagy azokhoz, amelyekről már érdeklődött nálunk. 

10.2 Mindig kap lehetőséget arra, hogy a tőlünk kapott marketingkommunikációra regisztráljon, vagy arról leiratkozzon. Minden marketinggel kapcsolatos e-mail-kommunikációban le tud iratkozni, és a fiók létrehozása előtt vagy a fiókjába való bejelentkezése előtt módosíthatja a beállításait. 

11. Mikor lépjen kapcsolatba a szabályozó hatósággal

11.1 Ha a személyes adatainak használatára vonatkozó bármely kérésével kapcsolatban nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy érzi, hogy a személyes adatainak kezelése nem megfelelő, akkor joga van a szabályozó hatósághoz panaszt benyújtani. Magyarországon a szabályozó hatóság Magyarország adatvédelmi biztosa, és az alábbi címen léphet vele kapcsolatba: 

Magyarország adatvédelmi biztosa 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
H-1125 Budapest 
Tel. +36 1 3911 400 
Weboldal: http://www.naih.hu/ 

11.2 Ha lakóhelye Magyarországon kívül van, akkor joga van a panaszát a lakóhelye szerinti ország megfelelő adatvédelmi hatóságához benyújtani. 

12. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

12.1 Személyes adatokkal vagy ezen irányelvvel kapcsolatos bármilyen kérdését továbbítsa a jogi osztály vezetőjéhez aki örömmel áll rendelkezésreaz alábbi elérhatőségeken

Levélben az alábbi címen: Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX.

13. Mik a sütik?

13.1 A sütik kis szövegfájlok, amelyeket weboldalaink meglátogatásakor a számítógépén helyezünk el. Arra szolgálnak, hogy weboldalaink hatékonyabban működjenek, továbbá tájékoztassák a weboldal tulajdonosait arról, hogy a webhely miként teljesít. Ez biztosítja azt, hogy Ön a weboldal funkcióit teljes mértékben kiaknázhassa. 

13.2 Egy süti az igényeinek, preferenciáinak megfelelően alakíthatja a weboldalunk működését azáltal, hogy a személyre szabott beállításait összegyűjti és az adatait megjegyzi. Egy süti semmilyen módon nem biztosít hozzáférést számunkra a számítógépén található fájlokhoz illetve az Ön adataihoz, az Ön által megadott adatok és a weboldalunkon végzett bizonyos tevékenységek kivételével. 

13.3 Tudjuk, hogy az embereknek aggályaik vannak a sütikkel kapcsolatban, de úgy véljük, hogy a megfelelő használatuk mindkét fél számára érdemleges előnyöket biztosít. A sütiket bármikor törölheti a számítógépéről, ennek elvégzésével kapcsolatban a www.allaboutcookies.org címen talál tanácsokat. 

13.4 A legtöbb webböngésző a beállításain keresztül a sütik többsége tekintetében lehetővé tesz bizonyos szintű felügyeletet. Ha többet szeretne megtudni a sütikről, beleértve a létrehozási módjukat, a kezelésük, blokkolásuk/letiltásuk módját, látogassa meg a www.allaboutcookies.org webhelyet. 

13.5 A sütik használatához kapcsolódó további információkért látogassa meg a sütikkel kapcsolatos oldalunkat.

Utolsó frissítés dátuma: 2018. május