Menü Keresés

Az Essentra weboldal használati feltételei

  1. Az Essentra weboldal használati feltételei
  2. A tartalmat érintő jogok
  3. Felhasználási körülmények
  4. Információk, rendelkezésre állás és használat
  5. Áruk vagy szolgáltatások vásárlása
  6. A felelősség korlátozása
  7. Általános

1.1 A weboldal tulajdonosa és fenntartója az Essentra plc („mi", „bennünket" és „miénk", a szövegkörnyezettől függően). A társaságot Angliában és Walesben 05444653 cégjegyzékszámon jegyzik, a székhely címe Langford Locks, Kidlington, Oxford OX5 1HX. Adószám: GB 243 2909 68. 

1.2 A weboldal Ön általi használata az alábbi használati feltételektől függ („Használati feltételek”), amelyet Ön a weboldal használatával elfogad. Kérjük, figyelmesen olvassa a Használati feltételeket, és a weboldal használatának megkezdése előtt biztosítsa annak alapos megértését. A Használati feltételeket bármikor módosíthatjuk. Valamennyi módosítás a weboldalon való közzététel dátumán lép hatályba, és Önnek a weboldal frissítéseit rendszeresen ellenőriznie kell. 

2. A tartalmat érintő jogok

2.1 A weboldalon lévő anyaggal kapcsolatos szerzői jog, márkavédjegyek, kereskedelmi nevek használati joga és más jogok bennünket illetnek, vagy a jogtulajdonos engedélyével együtt járnak. Minden ilyen általunk birtokolt jogot fenntartunk magunknak. 

2.2 Ha Ön a weboldallal kapcsolatban bármilyen jogot szerez, vállalja, hogy e jogokat az egész világra kiterjedően ránk átruházza, s feltétel nélkül és visszavonhatatlanul minden erkölcsi jogról lemond, amivel e weboldalon rendelkezhet. 

2.3 Ön csak személyes célra tölthet le, menthet el és nyomtathat a weboldalról kivonatokat. Előzetes írásos engedélyünk nélkül Önnek tilos ezek ismételt közzététele, továbbadása, terjesztése, módosítása, publikálása, visszafejtése vagy ezekből származékos munka előállítása, akár a weboldalon lévő teljes anyagból, akár annak bármely részéből, vagy a weboldal kereskedelmi célra történő használata. 

2.4 Ön az információt vagy a weboldalon lévő más anyagot csak rendeltetésszerűen, kizárólag háttéranyagként, illetve ránk és termékeinkre vonatkozó információként használhatja. 

3. Felhasználási körülmények

3.1 A weboldalt csak törvényes célokra használhatja. Nem használhatja a weboldalt oly módon, ami bármilyen alkalmazandó helyi, országos vagy nemzetközi jogot vagy rendelkezést sért, vagy ami bármilyen módon törvénybe ütköző, vagy csalásnak minősül. 

3.2 Ön nem élhet vissza a weboldallal úgy, hogy azt szándékosan vírusokkal, vagy más olyan káros tartalommal megfertőzi, ami meghibásodást okoz vagy technológiailag ártalmas. Nem kísérelheti meg, hogy a weboldalunkhoz, a szerverhez, amelyen a weboldalunk fut, vagy bármilyen a weboldalunkhoz csatlakozó szerverszámítógéphez vagy adatbázishoz illetéktelenül hozzáférjen. 

3.3 Kifejezett előzetes írásos engedélyünk nélkül nem vehet fel hivatkozást a weboldalunkra, illetve a weboldalunk tartalmát keretben vagy más nem tőlünk származó anyaggal övezve nem jelenítheti meg. 

4. Információk, rendelkezésre állás és használat

4.1 Bár arra törekszünk, hogy a weboldalon lévő anyag pontos és teljes legyen, a weboldalon szereplő valamennyi anyag csak tájékoztatási célt szolgál, és Önnek bármilyen információ pontosságát ellenőriznie kell, mielőtt arra támaszkodna. Részünkről nincs semmilyen kötelezettség vagy szándék, és kifejezetten ki is jelentjük, hogy a weboldalon lévő bármilyen információ frissítése vagy javítása tekintetében semmilyen felelősséget nem vállalunk. Továbbá Ön az ilyen jellegű információt csak a kiadás napján tekintheti pontosnak és aktuálisnak. 

4.2 A weboldalon láthat más weboldalakra átvezető automatikus hivatkozásokat. Nem hagyunk jóvá a weboldalról elérhető, bármely más weboldalon lévő bármilyen tartalmat, és azért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Önnek valamennyi egyéb meglátogatható weboldal használati feltételeit el kell olvasnia, mielőtt e weboldalról átlépve ott a böngészést folytatja. 

4.3 A weboldalt külön értesítés nélkül módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy beszüntethetjük. A szolgáltatásban bármikor előfordulhatnak hibák, üzemszünetek és késedelmek. Ezért a weboldal úgy vehető igénybe, „ahogy van”, bármiféle garancia nélkül. Nem vállalunk semmiféle felelősséget az információban előforduló bármilyen pontatlanságért vagy mulasztásért, a rendelkezésre állásban mutatkozó megszakításért, vagy a számítógépes rendszerében okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, ami a weboldalról származó bármilyen anyag letöltéséből ered. Nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen közvetett vagy következményes kár, elmaradt haszon, vagy bármilyen speciális kár tekintetében, ami egyébként a weboldal használatából ered, vagy ezzel kapcsolatos. 

4.4 Ésszerű gondossággal igyekszünk biztosítani, de nem garantáljuk, hogy a weboldal a számítógépes vírusoktól, férgektől, trójai programoktól vagy más káros tartalomtól mentes, illetve hogy a weboldal Ön általi használata nem okoz a számítógépében kárt. A weboldal használata előtt Önnek kell biztosítania, hogy a megfelelő felszereléssel rendelkezik, a biztonságról és a vírusvédelemről gondoskodik. 

4.5 A weboldalhoz és a rajta lévő információhoz való hozzáférés nem képez ajánlatot vagy felhívást az Essentra plc. bármilyen részvénye vagy más értékpapírja jegyzésére, szindikátusi jegyzésére, vagy egyéb módon való megszerzésére vagy eladására. A múltbeli teljesítmény nem jelent a jövőbeni teljesítményre való iránymutatást, és az e kérdéseket fontolgató személyek keressenek fel független pénzügyi tanácsadót, vagy más megfelelő tanácsadási forrást vegyenek igénybe. 

5. Áruk vagy szolgáltatások vásárlása

5.1 Ha a weboldalról hivatkozással elérhető bármilyen weboldalon árut vagy szolgáltatást vásárol, az adott weboldalon megjelenő minden feltételt és kikötést el kell olvasnia, mielőtt vásárolna. 

5.2 A vállalatunk cigaretta és egyéb dohányáru gyártására szolgáló anyagok előállításával és forgalmazásával is foglalkozik. Nem foglalkozunk cigaretta és egyéb dohányáru kiskereskedelmével, és a weboldalon semmi sem képez, vagy nem kíván képezni semmilyen joghatóságban semmilyen cigaretta- és egyéb dohányárureklámot vagy -hirdetést. 

5.3 Az áruink vagy szolgáltatásaink beszerzése, viszonteladása vagy forgalmazása tekintetében bizonyos joghatóságokban lehetnek korlátozások vagy tilalmak. A gyakorlatban nem lehet ellenőrizni minden joghatóság törvényeit, ahol az ügyfeleink működnek, és az áruink és szolgáltatásaink beszerzése, átvétele vagy használata kapcsán nem vállalunk semmilyen felelősséget az ügyfeleink (és az ő ügyfeleik) semmilyen kára vagy kötelezettsége tekintetében. Az alkalmazandó jogszabályokat saját országában Önnek kell ellenőriznie. 

5.4 Az Egyesült Királyságon kívüli más joghatóságokban a weboldalon lévő dokumentumok kiadása, közzététele vagy terjesztése jogszabállyal korlátozható, ezért az Egyesült Királyságon kívüli más joghatóságokban, ahol ilyen dokumentumokat kiadnak, közzétesznek, terjesztenek, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tesznek, az ezzel foglalkozó személyeknek kell az esetleges korlátozásokat megismerniük és betartaniuk. 

6. A felelősség korlátozása

6.1 Kizárunk minden nyilatkozatot, szavatosságot, feltételt és módozatot (függetlenül attól, hogy jogszabály, magánjog vagy egyebek vonatkoznak rá), amely nincs kifejezetten kikötve jelen Használati feltételekben a jog által megengedett legnagyobb mértékben. 

6.2 Nem tartozunk felelősséggel (1) semmilyen gazdasági kár vagy veszteség tekintetében (beleértve elmaradt hasznot, jövedelmet, üzletet, szerződést, goodwill vagy más pénzügyi veszteséget), (2) semmilyen speciális, közvetett vagy következményes kár vagy veszteség tekintetében a weboldalból eredően vagy ezzel kapcsolatban vagy (3) olyan harmadik felek tevékenysége okozta kár vagy veszteség tekintetében, amelyek weboldalai a mi weboldalunkról hivatkozással elérhetőek. 

6.3 A Használati feltételekben semmi sem kívánja korlátozni, és nem is korlátozhatja, vagy nem zárhatja ki bármilyen felelősségünket bármilyen harmadik féllel szemben, ami a jog szerint nem korlátozható vagy nem zárható ki. Nem zárjuk ki vagy nem korlátozzuk a felelősségünket a weboldallal kapcsolatban a hanyagságunkból vagy megbízottaink hanyagságából vagy csalásából eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén. 

7. Általános

7.1 Ha a Használati feltételek bármely részének betartását valamikor nem követeljük meg, ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy betartását a jövőben bármikor elvárjuk. 

7.2 Ha a Használati feltételek bármely része bármely bíróság vagy más illetékes szerv megítélése szerint érvénytelen vagy hatályát vesztette, az a Használati feltételek többi részét nem érinti. 

7.3 Jogosultak vagyunk rá, hogy a Használati feltételek szerinti bármely jogunkat vagy kötelezettségünket bármilyen harmadik félnek átruházzuk, átadjuk vagy kiszervezzük. Ön a Használati feltételekből eredő bármely jogát vagy kötelezettségét harmadik félnek csak az írásos engedélyünkkel ruházhatja át vagy szervezheti ki. 

7.4 A Használati feltételek irányadó joga az angol jog és a Használati feltételekből eredő vagy ezzel kapcsolatos minden jogvita az angol bíróságok nem kizárólagos joghatósága alá tartozik. 

7.5 Ha a Használati feltételekkel vagy a weboldalunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, kíváncsiak vagyunk rá. Kérjük, küldjön e-mailt az enquiries@essentra.com címre, vagy írjon nekünk a fenti címre (címzett: helyettes vállalati titkár), Tel: +44 (0) 1908 359100.