Menü Keresés

Egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi irányelv

dátum: 2019.  február 13.

A Components divízió elkötelezett a legmagasabb szintű egészségbiztonsági és környezetvédelmi követelmények (HSE) elérése mellett. Ez az elkötelezettség valamennyi munkavállalónkra kiterjed, valamint valamennyi a csoport tevékenysége által érintett személyre, többek között az ideiglenes munkavállalókra, alvállalkozókra, ügyfelekre, szállítókra és látogatókra, a környező szomszédokra és a környezetre.  

We believe that a strong HSE culture, is the result of sound management systems, and informed, engaged employees, and we will encourage our suppliers to operate in a similar way.

A következőket tesszük: 

1.1 A biztonságot a legmagasabb prioritásnak tekintünk, és leállítunk minden olyan tevékenységet/folyamatot, amely bármely alkalmazottra vagy másokra jelentős sérülésveszélyt jelent.  

1.2 Eleget teszünk a helyi hatósági előírásoknak vagy azokat meghaladjuk, és betartjuk az Essentra Csoport HSE-irányelvének követelményeit.  

1.3 Képzést határozunk meg és tájékoztatást nyújtunk a biztonságos és egészséges munkahely biztosítása érdekében. 

1.4 Környezetvédelmi teljesítményünket javítjuk: minimálisra csökkentjük a kibocsátásainkat és hulladékainkat, csökkentjük a hulladék mennyiségét, és lehetőség szerint minden újrafeldolgozási lehetőséget kihasználunk. Az energiafogyasztás mérése és a csökkentési lehetőségek azonosítása. 

1.5 Ahol a HSE jó gyakorlatait meghatározzuk, ott ezeket szükség szerinti elfogadjuk és kommunikáljuk a Divízión belül.  

1.6 HSE incidensek csökkentésére, azzal a céllal, hogy elérjük a zéró kárértéket. 

1.7 Mindig tanulunk az esetleges hibákból és levonjuk a tanulságokat, amit a Divízió vezetősége támogatni fog. 

1.8 Évente HSE-célokat tűzünk ki, és megfelelő terveket tartunk fenn, amelyek a HSE kezelésének és teljesítményének fenntartását és javítását szolgálják. A HSE-projekteknek és kezdeményezéseknek a más operatív, gyártási és minőségügyi projektekkel legalább azonos szintű prioritást kell élvezniük, és adott esetben szerepelniük kell a vállalati stratégiai tervezésben és az éves költségvetési folyamatban is. 

1.9 A Components divíziójának ügyvezetője felelős annak biztosításáért, hogy megfelelő HSE-intézkedéseket foganatosítsunk minden telephelyünk számára. Ez kiterjed a stratégia, irányelvbeli kötelezettségek és egyéb HSE-programok számára elégséges idő és erőforrások rendelkezésre bocsátására is.