Menu Vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Kdo jsme
 2. Náš právní základ pro práci s vašimi osobními údaji
 3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje
 4. Jak využíváme vaše osobní údaje
 5. Jak sdílíme vaše osobní údaje
 6. Kde ukládáme vaše osobní údaje
 7. Jak chráníme vaše osobní údaje 
 8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 9. Jaká jsou vaše práva ve věci ochrany osobních údajů
 10. Jak spravovat své osobní údaje pro přímý marketing
 11. Kdy kontaktovat orgán dozoru
 12. Jak nás můžete kontaktovat
 13. Co jsou to soubory cookie?

Datum poslední aktualizace: květen 2018

Essentra Components s.r.o. se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Zásady ochrany osobních údajů (společně s Podmínkami používání a dalšími dokumenty uvnitř citovanými) vysvětlují, které vaše osobní údaje a které údaje o vás shromažďuje Essentra Components s.r.o., když nás kontaktujete a naopak. Pomůže vám to pochopit, jak pracujeme s vašimi osobními údaji, jak je ukládáme a chráníme.

1. Kdo jsme

1.1 Essentra Components s.r.o. je správcem údajů a v některých případech zpracovatelem údajů podle Zákona o ochraně údajů z roku 1998 (podle jeho doplnění) včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které je v platnosti od 25. května 2018. Zavazujeme se chránit a respektovat vaše soukromí.

1.2 Tyto webové stránky jsou vlastněny a provozovány firmou Essentra Components s.r.o. nebo v jejím zastoupení („My“, „ Nás“ a „Náš/naše“, podle kontextu). Jsme registrováni v Anglii a ve Walesu pod identifikačním číslem společnosti 547495 a naše kancelář je registrována na adrese Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU, Spojené království.

1.3 Přečtěte si prosím pozorně následující text, abyste pochopili náš pohled a naši praxi ve vztahu ke zpracovávání vašich osobních údajů. Doufáme, že následující témata dokážou zodpovědět jakékoliv vaše případné dotazy, ale pokud nikoliv, neváhejte nás prosím kontaktovat.

1.4 Vyhrazujeme si právo činit v těchto Zásadách občasné změny, na které vás vždy upozorníme, takže vás prosíme, abyste pravidelně sledovali aktualizace těchto webových stránek. Tyto Zásady platí pro mezinárodní objednávky, ale v různých zemích mohou být vydány další všeobecné obchodní podmínky.

2. Náš právní základ pro práci s vašimi osobními údaji

2.1 V určitých případech nebudeme shromažďovat vaše osobní údaje bez vašeho „souhlasu“, například když kliknete na okénko souhlasu se zasíláním e-mailů nebo novinek nebo když nás požádáte o zodpovězení svého dotazu.

2.2 Když nám poskytnete své osobní údaje, zajistíme vaše informování o tom, co s nimi máme v úmyslu udělat a proč je požadujeme.

2.3 V některých případech využijeme svých „oprávněných zájmů“ způsobem, který byste od nás mohli v přiměřené míře očekávat, například v rámci svých každodenních obchodních činností můžeme použít vaše kontaktní údaje, abychom vám poslali aktuální materiály přímého marketingu o našich výrobcích nebo službách, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat, a to poštou, telefonem, e-mailem nebo faxem. Ujišťujeme vás, že se to nedotýká vašich práv na soukromí, svobodu či své vlastní zájmy.

2.4 V dalších případech budeme pracovat s vašimi osobními údaji podle našich „Smluvních závazků“ například k dodávce zboží nebo služeb, kterou jste si objednali přímo na vaši adresu nebo na adresu, kterou jste si zvolili.

2.5 A konečně, můžeme pracovat s vašimi osobními údaji v souladu s našimi „Právními závazky“, abychom vyhověli všem příslušným předpisům a nařízením.

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

3.1 Vaše osobní údaje shromažďujeme při vaší návštěvě kterýchkoliv z našich webových stránek, když použijete svůj účet nebo si zakoupíte kterýkoliv z našich výrobků či kteroukoliv z našich služeb; když vás pozveme k účasti na akci nebo když vás požádáme o aktualizaci vašich osobních údajů, které už o vás máme k dispozici; když potřebujeme zpracovat a splnit vaši objednávku; když s námi komunikujete telefonicky, online nebo prostřednictvím sociálních médií; když si u nás otevíráte účet; když nás žádáte, abychom vám zavolali a řešili váš dotaz, nebo když si chcete stěžovat; když vyplníte jakýkoliv průzkum, který vám pošleme; když udělíte povolení třetí straně, aby s námi sdílela vaše údaje; když navštívíte naše webové stránky, včetně plné adresy webové adresy (URL), z které na naše stránky přicházíte a na které odcházíte; když použijete své telefonní číslo, abyste zavolali na naše zákaznické služby; a když umístíte své údaje ve veřejné doméně. Také můžeme získat vaše osobní údaje (jako vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu), jestliže jste zákazníkem našeho podniku nebo jestliže pracujete pro zákazníka našeho podniku.

4. Jak využíváme vaše osobní údaje

4.1 Zavazujeme se, že vám zajistíme nejlepší zákaznické zkušenosti a abychom toho dosáhli, můžeme použít údaje, které jste nám poskytli: (a) k zajištění našich závazků vyplývajících z jakékoliv smlouvy mezi vámi a námi a k tomu, abychom vám poskytli údaje, výrobky a služby, které od nás požadujete; (b) abychom vám poskytli údaje o dalších výrobcích a službách z naší nabídky, které se podobají tomu, co jste si už od nás zakoupili nebo co jste už u nás poptávali; (c) abychom vám poskytli nebo abychom umožnili vybrané třetí straně poskytnout vám informace o výrobcích nebo službách, které by vás mohly podle našeho názoru zajímat; (d) abychom vás upozornili na změny v našich službách; (e) abychom zajistili takovou prezentaci našich webových stránek, která bude nejefektivnější pro vás i pro váš počítač. Zákon o ochraně osobních údajů to umožňuje klauzulí o našich „Oprávněných zájmech“, abychom mohli lépe porozumět svým zákazníkům a zajistit i vám vyšší úroveň zákaznických služeb.

5. Jak sdílíme vaše osobní údaje

5.1 Vaše osobní můžeme sdílet údaje s kterýmkoliv členem naší skupiny, což znamená s našimi pobočkami, s naší holdingovou společností a s jejími sesterskými společnostmi, jak je definováno v článku 1159 Zákona o společnostech Spojeného království z roku 2006.

5.2 Vaše osobní můžeme sdílet údaje s vybranými třetími subjekty včetně: (a) obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů k plnění kterékoliv smlouvy, kterou s vámi uzavřeme; (b) reklamních společností a sítí, které vyžadují tyto údaje k volbě a dodání relevantní reklamy pro vás i pro druhé; (c) analytiků a poskytovatelů služeb vyhledávání, kteří s námi spolupracují při zlepšení a optimalizaci našich webových stránek; (d) agenturám monitorujícím úvěruschopnost pro účely stanovení vaší úvěrové bonity.

5.3 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími subjekty: (a) v případě, že budeme nakupovat nebo prodávat nějaké podniky nebo jmění, můžeme v omezeném rozsahu sdílet osobní údaje se zvažovaným prodejcem nebo kupcem těchto podniků nebo jmění; (b) jestliže bude společnost Essentra Components s.r.o. nebo podstatná část jejího jmění nabyta třetí stranou, osobní údaje o svých zákaznících, které spravuje, budou jedním z předávaných aktiv; (c) jestliže budeme povinni zpřístupnit nebo předat vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoliv právním požadavkům, nebo abychom prosadili či uplatnili naše Podmínky používání nebo Podmínky prodeje; nebo abychom ochránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Essentra Components s.r.o., našich zákazníků nebo dalších subjektů. To zahrnuje výměnu údajů s dalšími společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvodem a snížení úvěrového rizika.

6. Kde ukládáme vaše osobní údaje

6.1 Abychom zabezpečili některé z výše zmiňovaných služeb, budeme potřebovat zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje a je možné, že je budeme muset poskytovat i mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) jiným zaměstnancům nebo skupinám společností v Asii, Austrálii nebo v Americe pro následující účely:

6.1.1 Zlepšení komunikace a poskytování údajů týkající se společnosti Essentra a jejích mezinárodních obchodních aktivit
6.1.2 Splnění objednávek zákazníků a zpracování platebních údajů
6.2 Vezměte prosím v úvahu, že některé země mimo EHP nemusí nabízet stejnou úroveň právní ochrany osobních údajů jako země v EHP. Když budeme potřebovat předat vaše údaje subjektům v některých zemích mimo EHP, máme k dispozici postupy k zajištění ochrany vašich osobních údajů podle stejných standardů, jako by se to odehrávalo v EHP. Podnikneme všechny potřebné kroky k zajištění bezpečného zacházení s těmito údaji v souladu s těmito zásadami a ve shodě s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

7. Jak chráníme vaše osobní údaje

7.1 Víme, jak moc záleží všem našim zákazníkům a dodavatelům na zajištění bezpečnosti údajů. Zavazujeme se, že budeme přistupovat k vašim osobním údajům s řádnou péčí. Abychom ochránili vaše soukromí, používáme řadu technických i organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a k zabránění nepovolenému přístupu k nim, jejich zneužití nebo prozrazení.

8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

8.1 Většinu vašich osobních údajů odstraňujeme v okamžiku splnění služeb a osobní údaje jsou rovněž vyřazovány z našeho dlouhodobého úložiště po uplynutí 12 měsíců. Udržujeme historii e-mailů jako záznam našeho kontaktu a pro účely stížností na naše jednání a monitorování, nakolik jsme vám vyhověli.

8.2 Budeme pokračovat v ukládání omezeného rozsahu vašich osobních údajů (včetně záznamů o transakcích) po dobu 10 let pro účely účetnictví, uchovávání záznamů a z administrativních důvodů. Pokud usoudíme, že je zapotřebí uchovávat záznamy déle, například když je záležitost předmětem sporu nebo reklamace, budeme uchovávat údaje tak dlouho, jak bude zapotřebí.

9. Jaká jsou vaše práva ve věci ochrany osobních údajů

9.1 Chceme zajistit, abyste si udrželi kontrolu nad svými osobními údaji tím, že se ujistíme, že chápete svá zákonná práva následovně:

9.1.1 Že vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům, které o vás uchováváme, a to ve většině případů bezplatně.
9.1.2 Že opravíme vaše osobní údaje v případě jejich nesprávnosti, neaktuálnosti nebo neúplnosti.
9.1.3 Že ukončíme používání vašich osobních údajů pro přímý marketing nebo profilování (buďto prostřednictvím specifických kanálů nebo všech kanálů).
9.1.4 Že ukončíme jakékoliv zpracovávání vašich údajů, ke kterému jsme měli váš souhlas, jakmile tento souhlas odvoláte.

9.2 Ochráníme vaše osobní údaje tím, že zajistíme ověření vaší totožnosti, než přidělíme nebo začneme zpracovávat jakýkoliv váš požadavek. Pokud jste povolili třetímu subjektu jednat ve vašem zastoupení, požádáme jej, aby prokázal, že na to má od vás oprávnění.

10. Jak spravovat své osobní údaje pro přímý marketing

10.1 Osobní údaje, které jste nám svěřili, využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat telefonem, e-mailem, faxem nebo poštou, abychom vám mohli sdělit, co je nutno udělat pro udržení aktivního účtu, abychom vás informovali o dostupných aktualizacích, o položkách zůstávajících ve vašem nákupním košíku a abychom vám mohli nabízet své výrobky nebo služby. Využijeme svého oprávněného zájmu, abychom vás informovali o zboží a službách, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste už nakoupili nebo které jste poptávali.

10.2 Vždy vám bude poskytnuta možnost zažádat si o zasílání našich marketingových sdělení nebo jejich zasílání odhlásit; při každé marketingové komunikaci e-mailem můžete kliknout na odhlášení z odběru; a dříve než otevřete svůj účet nebo během přihlašování můžete změnit své preference.

11. Kdy kontaktovat orgán dozoru

11.1 Jestliže nebudete spokojeni s naší odpovědí na jakýkoliv požadavek, který jste na nás vznesli stran využití vašich osobních údajů nebo budete mít dojem, že se s vašimi osobními údaji nenakládá správně, jste oprávněni podat stížnost orgánu dozoru. V České republice jím je Úřad pro ochranu osobních údajů, který můžete kontaktovat na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
(Office for Personal Data Protection)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. 234 665 111
Fax 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Webové stránky: http://www.uoou.cz/

11.2 Pokud se vaše sídlo nachází mimo Českou republiku, máte právo uplatnit svou stížnost a příslušného orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů ve své zemi nebo v místě svého trvalého bydliště.

12. Jak nás můžete kontaktovat

12.1 Jakékoliv dotazy k ochraně vašich osobních údajů nebo k těmto zásadám adresujte, prosím, našemu právnímu oddělení, které se Vaším podnětem bude ochotně zabývat:

Nebo nám napište na adresu Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1AU.

13. Co jsou to soubory cookie?

13.1 Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na váš počítač, když navštívíte naše webové stránky. Používají se k zefektivnění fungování našich webových stránek a k získání informací pro majitele webových stránek o jejich fungování. Zajistí pro vás možnost plného využití všech funkcí našich webových stránek.

13.2 Soubory cookie dokážou přizpůsobit fungování našich webových stránek vašim potřebám, sympatiím i antipatiím tím, že shromažďují a ukládají údaje o vašich osobních preferencích. Soubory cookie nám v žádném případě neposkytují přístup k souborům na vašem počítači nebo k jakýmkoliv dalším údajům jiným než jsou údaje, které jste nám sami poskytli, a než jsou některé aktivity, které jste sami uskutečnili na našich webových stránkách.

13.3 Víme, že lidé mají o souborech cookie pochybnosti, nicméně věříme, že oboustranné výhody z jejich správného využívání stojí za to. Soubory cookie ovšem můžete kdykoliv ze svého počítače vymazat a radu, jak to můžete udělat, najdete na www.allaboutcookies.org.

13.4 Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie ve svém nastavení. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie včetně toho, co dělají, jak s nimi pracovat a jak je zablokovat/vypnout, navštivte www.allaboutcookies.org.

13.5 Pro další podrobnosti i používání souborů cookie si prosím přečtěte naši stránku o souborech cookie.

Datum poslední aktualizace: květen 2018