Menu Vyhledávání

Podminky akce

1.1 Akce se vztahuje pouze na objednávky, které obdržíme v uvedeném období. Akční nabídka je platná pouze pro objednávky splňující stanovenou minimální výši objednávky a správný kód akce.

1.2 Pro uplatnění slevy v době trvání akce musíte uvést platný kód akce přímo na Vaši objednávku nebo jej musíte sdělit zástupci zákaznického oddělení Essentra bezprostředně při zadávání objednávky po telefonu nebo osobně. Na objednávky, které v okamžiku objednání nebudou obsahovat platný kód akce, se akční nabídka vztahovat nebude. Na objednávky, jejichž výše v okamžiku přijetí objednávky nebude dosahovat minimální výši stanovenou k udělení odměny, se akce nebude vztahovat. 

1.3 Akční nabídka je platná pouze, je-li celková výše objednávky (bez DPH a přepravného) rovna nebo větší, než hodnota uvedená pro danou akční nabídku, přičemž pro jednu objednávku lze využít pouze jednu akční nabídku. 

1.4 Tato akce platí pouze pro ceník veřejně platný v okamžiku přijetí objednávky a nemůže být využita zároveň s dalšími slevami či akcemi.

1.5 Tato akce neplatí pro vládní zaměstnance ani státní úředníky a také neplatí pro zaměstnance žádného zákazníka Essentry, který si vyhradil právo vyjmout sebe a své zaměstnance z podobných akcí. 

1.6 Tato akce se netýká objednávek sjednaných předem, objednávek podle harmonogramu ani exportních objednávek. Objednávky, na které je uplatněna akční nabídka s kódem akce, nemohou být upravovány, rušeny, měněny nebo stornovány, pokud to není kvůli okolnostem způsobeným společností Essentra nebo pokud by takové jednání bylo v rozporu s Vaším zákonným právem. 

1.7 Essentra odmítne potvrdit a kompenzovat jakoukoliv reklamaci, která nebude v souladu s těmito podmínkami a ustanoveními. 

1.8 Náhradní peněžní plnění nebude poskytnuto vcelku ani částečně ve vztahu k jakékoliv nabídce. 

1.9 Essentra si vyhrazuje právo změnit nebo stornovat akci a změnit tyto podmínky a ustanovení kdykoli a bez předchozího upozornění, avšak to se nedotkne objednávek potvrzených před takovou změnou nebo stornem. 

1.10 Tato akce není přenosná a není ji možno nahradit peněžním plněním. Tato akce nemůže být kombinována s jakoukoliv jinou akcí, speciální nabídkou, slevou nebo rabatem. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito podmínkami a ustanoveními a standardními obchodními podmínkami společnosti Essentra, který by vznikl při Vaší objednávce, budou platit přednostně standardní obchodní podmínky společnosti Essentra.