Menu Vyhledávání

Essentra Components Prohlášení o kvalitě

1.1 Essentra Components si je vědoma, že pokračující úspěch a ziskovost závisí na její schopnosti uspokojit požadavky zákazníků. Essentra Components přijala filozofii naprosté kvality jako nedílnou součást svého strategického plánu.

1.2 Principy řízení naprosté kvality jsou aplikovány na každý aspekt našeho podnikání a každý v celé Essentra Components zodpovídá za kvalitu své práce. 

1.3 Essentra Components se zavázala k dosažení naprosté kvality realizova:

1.3.1 Průběžnou revizi a zlepšování našeho systému řízení jakosti dle normy ISO 9001: 2000. Cíle těchto zásad a jakosti jsou zveřejňovány na všech úrovních v rámci organizace a cílů je dosahováno díky dobře definovaným postupům společnosti a pracovních pokynů

1.3.2 Aplikací procesů zajišťování jakosti napříč všemi službami, sledování interní úrovně kvality a posuzování spokojenosti zákazníků tak, aby bylo možné identifikovat neshody a řešit hlavní příčiny a aby se zabránilo jejich opakování

1.3.3 Motivovat a povzbuzovat všechny zaměstnance, aby přijali pozitivní kroky ke zlepšení kvality, a rozvíjet týmovou kulturu

1.3.4 Jasně definovat a v rámci procesu uspokojování zákazníků hodnotit úlohy každého tak, aby byla stanovena jednoznačná odpovědnost s měřitelnými cíli

1.3.5 Rozvíjet vztahy s našimi dodavateli, které zdůrazňují neustálé zlepšování kvality výrobků, služeb a podpory

1.4 Essentra Components se zavazuje k dosažení vysokého standardu osobní i podnikové dokonalosti, která je potřebná k tomu, aby se tyto zásady staly skutečností

ISO 90012015 Quality Management System

ISO 90012015

Quality
Management System