Menu Vyhledávání

Udržitelnost
ve společnosti
Essentra Components

Usnadňujeme zákazníkům dosahovat cílů udržitelnosti:

Společnost Essentra Components usiluje o to, aby se stala předním světovým, spolehlivým a bezproblémovým dodavatelem průmyslových komponentů, které jsou možná na první pohled poněkud malé, nicméně pro mnoho oborů jsou naprosto nepostradatelné. Jsme odhodláni vyvíjet pro naše zákazníky udržitelné průmyslové komponenty a usnadnit jim tak plnění cílů v oblasti udržitelnosti.

Stanovili jsme si vlastní ambiciózní podnikové cíle v oblasti udržitelnosti a s naší kulturou neustálého zlepšování pomáháme našim zákazníkům dosahovat i těch jejich. Tím, že zůstáváme transparentní ohledně našeho pokroku a spolupracujeme se zákazníky na poskytování udržitelnějších řešení, snižujeme dopad společnost Essentra Components na životní prostředí při zachování bezproblémových služeb našim zákazníkům.

Pro SEO musíme přidat ukotvení pro každou část stránky, tj.

Cíle udržitelnosti společnosti Essentra Components:

Essentra Components je odhodlána hrát svou roli při řešení globálních výzev v otázce udržitelnosti. Naše podnikové cíle udržitelnosti podporované týmem vrcholového vedení jsou nedílnou součástí společensky odpovědné firmy:

  • 25% snížení emisí úrovně 1 a 2 do roku 2025 a uhlíková neutralita přímých provozů do roku 2040
  • Nulový odpad na skládky u všech závodů do roku 2030
  • 20% snížení objemu vyprodukovaného odpadu do roku 2030
  • 20 % obalů a surovin z udržitelnějších zdrojů do roku 2025

Podívejte se, jak Essentra Components zajišťuje udržitelnější výrobu:

Společnost Essentra Components by chtěla do roku 2025 ve všech výrobních provozech používat k výrobě obalů a polymerů 20 % surovin z udržitelnějších zdrojů.

Scott Fawcett
výkonný ředitel divize

Scott Fawcett, výkonný ředitel divize

Recyklovatelnost našich produktů a efektivní využívání zdrojů:

Jako aktivní účastník oběhového hospodářství je Essentra Components signatářem Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (circular Plastics Alliance) při Evropské komisi. Upevňuje to náš závazek zvyšovat používání recyklovaných polymerových surovin v našem sortimentu a současně hrát roli při rozšiřování evropského trhu s recyklovanými plasty na deset milionů tun do roku 2025.

Essentra Components se zavázala vyvíjet produkty, které pomáhají zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí, a proto se zaměřujeme na to, aby naše produkty byly recyklovatelné a abychom efektivně využívali zdroje. To zahrnuje zvýšení množství recyklovaných plastů v našem sortimentu produktů z polypropylenu (PP) a polyethylenu LD (LDPE). Naše produkty z polyethylenu LD obsahují standardně 50 % recyklovaného obsahu. Závod v Kidlingtonu vyrábí produkty s využitím recyklovaných materiálů od dubna 2021 a naše závody v Erie a Barceloně od března 2022. S recyklovatelnými řešeními budeme i nadále podporovat naše zákazníky při nakládání s odpadem a hledáme další produktové řady, aby si mohli vybírat z různých udržitelných řešení. Také můžeme zákazníkům nabídnout flexibilitu v podobě udržitelných alternativ pro výrobu zakázkových produktů podle konkrétních potřeb.

Tyto produkty obsahují 50 % recyklovaného materiálu

Spolupráce se zákazníky: případová studie – Iracroft Ltd

„Essentra Components naslouchala našim potřebám a dodala řešení, které nejen funguje, ale pomohlo nám též dosáhnout cílů udržitelnosti našich zákazníků a ušetřilo 2,5 milionu dílů ze skládek.” (Případová studie s logem Iracroft)

Provozní efektivita a snižování uhlíkové stopy

V rámci programu snižování uhlíkové stopy jsme výrazně investovali do nových elektrických vstřikovacích strojů. Všechny nevýkonné hydraulické stroje s ukončenou životností by měly být nahrazeny do konce roku 2031. Dosud jsme nahradili 180 strojů a pro příští rok jsme identifikovali 32 dalších. V rámci programu snižování spotřeby energie se snažíme optimalizovat spotřebu energie ve všech našich závodech po celém světě, včetně zavedení hospodárnějšího LED osvětlení a provádění energetických auditů .

25% snížení emisí úrovně 1 a 2 do roku 2025

Nulový odpad na skládky

V rámci cíle získat do roku 2030 certifikaci nulového odpadu na skládky u všem závodů optimalizuje společnost Essentra Components své činnosti za účelem sledování a snižování objemu odpadu. Snažíme se, aby nejméně 99 % veškerého obchodního odpadu neskončilo na skládkách, a proto vybíráme udržitelnější způsoby likvidace a zavádíme odpadovou hierarchii.

Nulový odpad na skládky do roku 2030

Informace o udržitelnosti

Společnost Essentra Components a její mateřská společnost Essentra Plc se k věcem postavily čelem a věří v transparentnost cesty k udržitelnosti a pokroku. Každý rok zveřejňujeme svá data zákazníkům a organizacím CDP a Ecovadis, kteří tyto informace vyžadují a pomáhají nám identifikovat oblasti, ve kterých se můžeme zlepšit.

Bronzové hodnocení udržitelnosti Ecovadis 2022
Zveřejnění CPD 2021

Kontaktujte nás

V případě zájmu o udržitelné produkty a řešení se, prosím, obracejte na naše obchodní oddělení. Rádi Vám v této záležitosti pomůžeme.

Kontaktujte nás