Valikko Haku

Kestävä kehitys
Essentra lla

Asiakkaiden on helpompi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa

Meillä Essentra lla on tavoitteena olla maailman johtava, vastuullinen ja vaivaton olennaisten teollisuuskomponenttien toimittaja. Olemme sitoutuneet tukemaan asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa kehittämällä heille kestäviä teollisuuskomponenttiratkaisuja.

Lue lisää alla olevista osioista:

Kestävämmän valmistusprosessin luominen asiakkaillemme, työntekijöillemme ja planeetallemme on Essentra's ESG-strategian ytimessä.

Scott Fawcett
Chief Executive Officer, Essentra

Scott Fawcett

ESG-strategiamme

Uudistetussa ympäristö-, sosiaali- ja hallintokehyksessämme (ESG) olemme luoneet viisi keskeistä pilaria, jotka auttavat meitä saavuttamaan omat kunnianhimoiset, sisäiset kestävän kehityksen tavoitteemme sekä auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan omansa. Nämä 5 pilaria ovat:

Planeettamme

Edistämme luonnonvara- ja energiatehokkuutta, vähennämme päästöjä ja otamme käyttöön uusiutuvia luonnonvaroja.

Komponenttimme

Kehitämme innovatiivisia tuotteita käyttämällä uusiutuvia, kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä ja biohajoavia materiaaleja.

Yrityskulttuurimme

Turvallinen ja tukea tarjoava työympäristö, joka edistää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Yhteisömme

Yhteistyö toimittajien kanssa eettisten käytäntöjen varmistamiseksi ja oikeudenmukaisen talouden edistämiseksi. Vapaaehtoistyö ja hyvien aloitteiden tukeminen.

Asiakkaamme

Tarjoamme vaivatonta palvelua, joka auttaa asiakkaita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.

ESG 5 pillars

Planeettamme

Haluamme päättää riippuvuutemme fossiilisista materiaaleista ja polttoaineista ja vähentää päästöjä merkittävästi koko arvoketjussamme energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden sekä materiaali- ja kuljetusvalintojen avulla.

Päästöjen vähentäminen

Tavoitteemme: Vähentää scope 1 ja 2 -päästöjen intensiteettiä 25 %:lla vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2019 lähtötilanteeseen verrattuna) ja saavuttaa nollataso vuoteen 2040 mennessä.

Edistyksemme: Components-osaston suorat päästöt ovat vähentyneet 27 % ja päästöintensiteetti 35 % verrattuna vuoden 2019 lähtötilanteeseemme

Vuonna 2022 saavutimme lyhyen aikavälin tavoitteemme vähentää scope 1 ja 2 -päästöjen intensiteettiä 25 % vuoteen 2025 mennessä, kolme vuotta etuajassa.

Saavutimme tämän seuraavasti:

  • Jatkamalla kaikissa tehtaissamme siirtymää uusiutuvaan energiaan, jonka osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Components-liiketoimintaryhmässä on nyt 31 %, mikä on 15 %:n lisäys verrattuna vuoteen 2021.
  • Operatiivisten energiatehokkuusprojektien jatkaminen, mm. kahdeksan sähköruiskuvalukoneen vaihto uusiin, energiatarkastukset ja energianvalvontaohjelmiston asentaminen Kidlingtonin tehtaallemme.
  • Investoimme aurinkopaneelijärjestelmiin tuotantolaitoksissamme.

Aurinkoprojektimme

Sunset Rayong solar panels

Rayong

  • Joulukuussa 2022 asensimme 6 000 m2 aurinkopaneeleja yhteen suurimmista kansainvälisistä tuotantolaitoksistamme, joka sijaitsee Rayongissa, Thaimaassa.
  • Arvioimme, että aurinkopaneelit korvaavat tehtaan vuosittaiset yli 450 tonnin CO2e-kasvihuonepäästöt.

Hengzhu

  • Asensimme aurinkopaneelit suurimpiin globaaleihin tuotantolaitoksiimme Kiinan Jiangxissa syyskuussa 2023
  • Arvioimme, että aurinkopaneelit korvaavat tehtaan vuosittaiset yli 1000 tonnin CO2e-päästöt.

Arvoketjun päästöjen vähentäminen

Tavoitteemme: Vähennämme scope 3 -päästöjä koko arvoketjussamme ja asetamme tavoitteemme tieteeseen perustuvan ajattelun mukaisesti

Edistyksemme: laadimme vertailutason scope 3 -päästöille ja kehitämme paraikaa scope 3 -päästöjen tiedepohjaista tavoitettamme

Olemme työskennelleet ahkerasti ymmärtääksemme ja löytääksemme keinoja arvoketjujen päästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2022 kehitimme Scope 3 -vertailutason, joka löytyy vuosikertomuksemme ESG-osiosta..

Vuonna 2023 viimeistelemme Scope 3 -nollatavoitteemme, ja lähetämme ne SBTi tarkistettaviksi päivitettyjen suorien päästötavoitteidemme rinnalla.

Jätteen käytön vähentäminen

Tavoitteemme: Kaikki tehtaat saavuttavat kaatopaikkajätteen nollatason (ZWTL) viimeistään vuonna 2030

Edistyksemme: 33 % Components-tehtaista saavutti ZWTL: n vuonna 2022

Tavoitteemme: vähentää jätteiden kokonaismäärää 20 %:lla 2030 mennessä (2019 lähtötilanteeseen verrattuna)

Edistyksemme: Components-jätteen intensiteetti on vähentynyt 25 % verrattuna vuoden 2019 lähtötilanteeseen

Pyrimme saavuttamaan kaatopaikkajätteen nollatason (ZWTL) koko toiminnassamme sekä minimoimaan syntyvän jätteen koko tuotteen elinkaaren aikana.

Vaikutuksemme luontoon

Valvomme vedenkulutusta kaikissa tuotanto-, jakelu- ja toimistolaitoksissamme ja raportoimme siitä vuosittain. Valvomme vesistressiä kaikissa tehtaissamme ja olemme tunnistaneet kahden tuotantolaitoksemme sijaitsevan korkean vesistressin alueilla (Turkin Istanbulissa ja Ison-Britannian Kidlingtonissa). Raportoimme tästä vuosittain CDP vesikyselyssämme

Olemme aloittaneet prosessin Essentra’slaajempien luontovaikutusten ja riippuvuuksien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi valmistautuessamme reagoimaan luontoon liittyvien raportointien erikoistyöryhmän (TCND) suosituksiin, ja julkistamme ne vuonna 2024.

Red caps

Komponenttimme

Pyrimme suunnittelemaan uusia tuotteita innovatiivisella uusiutuvien, uudelleenkäytettävien, kierrätettävien ja biohajoavien materiaalien käytöllä. Meillä on osaamiskeskus, jossa voimme esitellä tuotteita asiakkaillemme ja jossa ideat saavat puhjeta innovatiivisiksi tuotteiksi.

Kestävämpien materiaalien käyttö tuotteissamme

Tavoitteemme: polymeerivalikoimamme raaka-aineista 20 % on peräisin kestävistä lähteistä vuoteen 2025 mennessä

Edistymisemme: Vuonna 2022 valmistamissamme polymeerivalikoimissa 10,8 % raaka-aineista oli peräisin kestävistä lähteistä (kierrätetty sisältö)

Kiertotalouden aktiivisena osallistujana Essentraallekirjoitti Euroopan komission Circular Plastics Alliance. Tämä sitouttaa meidät lisäämään kierrätettyjen polymeeriraaka-aineiden käyttöä tuotevalikoimassamme maailmanlaajuisesti.

Circular Plastics Alliance
  • Kidlingtonissa Isossa-Britanniassa sijaitsevalla tehtaallamme on nyt vakiona 50 % kierrätettyä sisältöä useimmissa LDPE-tuotevalikoimassamme, ja useissa tuotteissa kierrätysmateriaalipitoisuus on 98 %.
  • Rayongin tehtaamme Thaimaassa siirtyi 100 miljoonan kappaleen kokeiluerän jälkeen tuottamaan turvasinettejä polypropyleenistä, jossa on vähintään 45 % kierrätysmateriaalia.

Toimittamalla tätä parannettua tuotetta korvaavan ohjelman kautta, Essentraon auttanut asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään ilman lisäinvestointeja.

Tapaustutkimus: Centre of Excellence

Vuonna 2023 lanseerasimme Centre of Excellence nopeuttaaksemme kestävän materiaalin kehittämistä. Ison-Britannian Kidlingtonin tehtaallamme on varattu tila, jossa tullaan testaamaan uusinta tekniikkaa käyttäen erilaisia kestävän kehityksen materiaaleja, kuten kierrätettyjä ja biopohjaisia materiaaleja.

Pakkausten vaikutusten vähentäminen

Tavoitteemme: Tuemme kiertotaloutta varmistamalla, että vuoteen 2030 mennessä 100 % pakkauksistamme on uudelleenkäytettävä, kierrätettävä tai kompostoitava.

Tavoitteemme: vuoteen 2030 mennessä 50 % pakkausmateriaaleistamme on kierrätettyä.

Pakkaus on tärkeä osa resurssien käyttöä, ja avainasemassa tuotteiden saamisessa perille vahingoittumattomina. Vuonna 2022 otimme käyttöön kartonkipakkausten uudelleenkäyttöohjelman tuotteille, jotka lähtevät Nettetalin jakelukeskuksestamme Saksassa. Näin vältämme vuosittain yli 2000 lavalaatikon tuotannon ja kierrätyksen.

Olemme myös lisänneet muovipakkauksissamme kierrätettyä materiaalia siirtymällä 30 % kierrätyssisältöön Kidlingtonin tehtaallamme. Pyrimme standardoimaan pakkauksemme maailmanlaajuisesti vähentääksemme kokonaismääriä ja kasvattaaksemme kierrätysmateriaalin osuutta 50 % tavoitteemme saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Nettetal employee

Yrityskulttuurimme

Tässä pilarissa keskitytään turvallisen ja kannustavan työympäristön luomiseen. Ympäristö edistää tasa-arvoa ja arvostaa monimuotoisuutta. Tiedämme, että työntekijöiden sitoutuneisuus on avaintekijä organisaatiomme menestyksen varmistamisessa. Vuonna 2022 työntekijämme olivat keskeisellä sijalla aloittaessamme matkamme eksklusiiviseksi Components -yritykseksi.

Työntekijöidemme hyvinvoinnin varmistaminen

Tavoitteemme: Ei tapaturmia työntekijöillemme ja vierailijoille

Edistyksemme: 28 % vähemmän poissaolopäiviä Components-osastolla vuonna 2022

Keskitymme tänä vuonna parantamaan kolmea toimipaikkaamme, joissa loukkaantumisaste on korkein. Kyseisissä tehtaissa tehtiin kolmannen osapuolen tarkastuksia, ja laadittiin yksityiskohtaiset toimipaikkakohtaiset suunnitelmat. Tehdaskohtaiset suunnitelmat ja tehtaan johtajien sitoutuminen turvallisuusjohtajuuden käyttöönottoon saivat loukkaantumisasteen laskuun vuoden 2022 aikana.

Sitoudumme olemaan eettinen työnantaja

Tavoitteemme: 100 % työntekijöistä saa koulutusta eettisistä säännöistä kahdesti vuodessa

Eettiset sääntömme ovat säädöstenmukaisuusstrategiamme ydin, ja ne jaetaan kaikille työntekijöille maailmanlaajuisesti. Niitä tukevat työntekijöiden vuosittainen koulutus ja myönteiset vahvistuslauseet.

Tasa-arvon edistäminen ja monimuotoisuuden arvostaminen

Tavoitteemme: Johtotiimeissä 40 % on naisia vuoteen 2025 mennessä

Edistyksemme: 28 % naisia johtotiimeissä vuonna 2022, 44 % GEC:ssä ja 38 % johtokunnassa

Vuonna 2022 edistyimme monimuotoisemman ja osallistavamman työpaikan luomistyössämme juhlistamalla maailmanlaajuisesti kansainvälistä naistenpäivää, Prideä ja Black History Monthia. Olemme myös jatkaneet maailmanlaajuista monimuotoisuus- ja osallistamiskäytäntöämme joka lanseerattiin vuonna 2019. Voit myös tarkastella sukupuolten palkkaeroja koskevia raporttejamme.

Yhteisömme

Teemme yhteistyötä toimittajiemme, paikallisten yhteisöjen ja laajemman perheen kanssa varmistaaksemme, että arvomme, eettiset käytäntömme ja prosessimme tarjoavat oikeudenmukaisia tuloksia. Lisäksi tuemme vapaa-ajallamme hyviä vapaaehtoisaloitteita.

Eettisen toimitusketjun rakentaminen

Tavoitteemme: Päivitetyt toimittajan käytännesäännöt lanseerattiin vuonna 2023 kaikille yli 100 000 £ toimittajille

Teemme yhteistyötä tärkeimpien kansainvälisten toimittajiemme kanssa ja olemme maailmanlaajuisesti kumppanisuhteessa suureen määrään pk-yrityksiä. Varmistaaksemme, että toimittajamme suhtautuvat vastuulliseen liiketoimintaan samoin kuin me, suoritamme riskipohjaista due diligence -tarkastusta paitsi kumppaniemme perehdyttämisessä, myös jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla toimittajakehitysohjelmamme kautta.

Tutustu toimittajan käytännesääntöihin..

Hyvien aloitteiden tukeminen

Tavoitteemme: Yhteisön sitoutumiskäytäntö toiminnassa, jossa 25 % työntekijöistä on käyttänyt vapaaehtoispäivän vuoden 2023 aikana

Teemme yhteistyötä paikallisten yhteisöjemme kanssa kaikkialla maailmassa luodaksemme positiivista vaikutusta aloitteilla, jotka vaikuttavat myönteisesti avun tarpeessa oleviin ja parantavat heidän elämäänsä, yhteisöä ja paikallista taloutta.

Tapaustutkimus: Reaktiomme Turkin ja Syyrian maanjäristyksiin

Välittömästi maanjäristysten jälkeen liiketoimintamme Turkissa teki lahjoituksen paikalliselle säätiölle, joka tarjosi vaatteita ja ruokaa uhreille. Seuraavina päivinä ja viikkoina paikalliset työntekijämme keräsivät huopia, makuupusseja, lämmittimiä ja varavirtalähteitä. Seitsemän Essentra vapaaehtoista työntekijäämme toimitti ne suoraan maanjäristysalueelle johtotiimimme täydellä tuella.

Saksassa kollegamme keräsivät asiakkaiden kanssa 7 000 € avustuksen, ja maaliskuussa 2023 teimme 100 000 €:n yrityslahjoituksen Disasters Emergency Committee (DEC) Turkki-Syria-maanjäristyskeräykselle.

Turkey earthquake appeal

Asiakkaamme

Tämä pilari keskittyy auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Tarkoituksemme on auttaa asiakkaita rakentamaan kestävää tulevaisuutta, ja ainoana kaltaisenamme kansainvälisenä valmistajana ja jakelijana olemme johtavassa asemassa auttamassa asiakkaita tarjoamalla tuotteita ja palveluita, jotka on suunniteltu tarjoamaan vaivaton kestävä valinta.

Tavoitteemme: Kestävän kehityksen kriteerit täyttävien tuotteiden määrän lisääminen

Edistyksemme: 29 suoritettua testiä uusille kierrätysmateriaaleja sisältäville tuotteille vuonna 2022

Vuonna 2022 tehtiin useita testejä, joiden tarkoituksena oli lisätä kierrätettyä materiaalia 50 %:sta 100 %:iin LDPE-osien vakiovalikoimassamme. Teimme myös kokeita kierrätysmateriaalilla nailontuotteissamme, ja vuonna 2023 jatkamme näitä kokeita.

Voimme myös pyynnöstä tehdä tuotteiden elinkaariarviointeja ja kehitämme jatkuvasti tuotetietojamme, jotta asiakkaiden on helppo ymmärtää tuotteidemme kestävän kehityksen luokitukset.

Keskustelemme parhaillaan kiertotalousmallien tukemisesta kohdennettujen asiakkaiden, kuten Iracroftin, kanssa. Lisäämme myös kaupallista keskittymistämme ESG-tukikategorioihin, kuten uusiutuvaan energiaan ja sähköistämiseen, tukeaksemme asiakkaiden nollasiirtymää.

Tapaustutkimus: Iracroft

Essentra Tarjosimme tuotevaihtoehdon Iracroft, Ison-Britannian johtavalle jäykkien putkikokoonpanojen valmistajalle tarjoamalla tuotevaihtoehdon alkuperäiselle PVC-suojukselle, jota ei voitu kierrättää Iracroft.

Essentra Toimitimme vaihtoehtoisen LDPE-repäisysuojuksen, joka voidaan paloitella ja kierrättää ajoneuvojen listojen materiaaliksi. Se estäisi 2,5 miljoonan osan päätymisen kaatopaikalle, mikä vastaa n. 5 tonnia jätettä.

Iracroft logo

Essentra Components Mietimme tarpeitamme ja kehitimme ratkaisun, joka ei pelkästään toiminut vaan auttoi meitä saavuttamaan asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteet: pelastimme 2,5 miljoonaa osaa kaatopaikalta.

Alan Webb
Company Secretary and Director, Iracroft

ESG-raportointikeskus

Essentra Uskomme avoimuuteen kestävän kehityksen matkallamme, edistymisessämme ja haasteissamme. Julkaisemme tietomme CDP ja Ecovadis vuosittain vastataksemme näitä tietoja pyytävien asiakkaidemme tarpeisiin ja tunnistaaksemme paremmin kehitettävät osa-alueet.

Alla ovat tuoreimmat ESG-ilmoitusasiakirjamme:

ESG-luokituksemme

ESG-strategiamme ja -raportointimme on linjassa ulkoisten standardien kanssa, ja useat ulkopuoliset benchmarking-toimistot arvioivat meitä.

Linjamme mukaiset ulkoiset standardit:

Sustainable Development Goals logo
Science Based Targets logo
TCFD logo

ESG-luokituksemme ja -ilmoituksemme:

CDP logo

CDP Ilmastonmuutos 2022: B

Lue uusin CDP ilmastonmuutosvastauksemme..

CDP Vesiturvallisuus 2022 : B-

Lue uusin CDP CDP vesivasteemme.

EcoVadis logo

EcoVadis luokitus: Silver

Tutustu uusimpiin EcoVadis certificate.

Tutustu EcoVadis suorituskykyymme.

MSCI logo

MSCI ESG rating: AA

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä keskustellaksesi kestävän kehityksen tuoteratkaisupyynnöstäsi paikallisen myyntitiimin välityksellä. Voit keskustella tiimillemme kestävään kehitykseen liittyvistä haasteistanne.

Ota yhteyttä