Essentra Components Limited Lausunto nykyajan orjuudesta 2021

Essentra on sitoutunut varmistamaan, että kaikki sen kansainvälinen toiminta tapahtuu kaikkien soveltuvien lakien ja asetusten sekä eettisen liiketoiminnan korkeimpien vaatimusten mukaisesti.

Essentra tukee kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan ihmisoikeuksia, sellaisina kuin ne on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksessa ja soveltuvia Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia ja noudattaa asiaankuuluvaa ja soveltuvaa ihmisoikeuslainsäädäntöä maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Intiassa, Indonesiassa ja Thaimaassa tapahtuva toiminta on akkreditoitu myös SA 8000:een, joka kuvaa ihmisoikeuksien perusperiaatteet.

Essentra plc:n tytäryrityksiä koskee vuoden 2021 lausunto nykyajan orjuudesta 31. joulukuuta 2020.

Lausunto nykyajan orjuudesta

Nykyajan orjuus tytäryritykset