Valikko Haku

Essentra Verkkosivuston käyttöehdot

  1. Verkkosivuston käyttöehdot
  2. Oikeudet sisältöön
  3. Käyttöehdot
  4. Tiedot, saatavuus ja käyttäminen
  5. Tavaroiden ja palveluiden ostaminen
  6. Vastuunrajoitukset
  7. Yleistä

1.1 Tämän Sivuston omistaa Essentra Components AB (jäljempänä asiayhteydestä riippuen “Me”, “Meille” tai “Meidän”), jonka toimesta tai puolesta sitä myös ylläpidetään. Olemme rekisteröityneet Ruotsissa yhtiönumerolla 556915-0245  ja rekisteröity toimipaikkamme sijaitsee osoitteessa Riihitontuntie 2 Espoo, 02200 FINLAND. Meidän ALV-tunnuksemme on FI 2556212-2.

1.2 Käyttöäsi tällä Sivustolla sääntelevät seuraavat ehdot (“Käyttöehdot”), jotka sinun katsotaan hyväksyneen käyttämällä Sivustoa. Ole ystävällinen ja lue Käyttöehdot huolella varmistuaksesi, että ymmärrät niiden sisällön ennen kuin alat käyttää Sivustoa. Me voimme muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muutokset astuvat voimaan päivänä, jona ne on julkaistu Sivustolla ja sinun tulisi säännöllisesti tarkastaa tämä verkkosivu päivitysten varalta.

2. Oikeudet sisältöön

2.1 Me omistamme tekijänoikeudet, tavaramerkit, tuotenimet ja muut oikeudet tällä Sivustolla olevaan materiaaliin (mukaan lukien tuotekuvastoon) tai ne on sisällytetty Sivustolle kyseisten oikeuksien omistajan luvalla. Pidätämme kaikki tällaiset omistamamme oikeudet.

2.2 Jos hankit mitään oikeuksia liittyen tähän Sivustoon, suostut siirtämään nämä oikeudet meille lähtökohtaisesti maailmanlaajuisessa mittakaavassa sekä luopumaan kansallisen lain sallimissa rajoissa ehdottomasti ja peruuttamattomasti Sivustoon mahdollisesti saavuttamistasi moraalisista oikeuksista.

2.3 Voit ladata, tallentaa ja tulostaa otteita Sivustolta ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Sivuston aineiston kokonaan tai osittain uudelleen julkaiseminen, edelleen lähettäminen, levittäminen, muuttaminen, julkaiseminen, aukikoodaaminen tai Sivustosta taikka sen osista johdannaisten töiden luominen, tai Sivuston käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin ilman Meiltä saatua etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

2.4 Sinulla ei ole lupaa käyttää Sivustolla olevia tietoja tai muuta materiaalia (mukaan lukien CAD tiedostot) muuhun kuin sille tarkoitettuun tarkoitukseen antaa taustatietoa ja yleistä informaatiota Meistä ja tuotteistamme.

3. Käyttöehdot

3.1 Saat käyttää Sivustoa ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Et saa käyttää Sivustoa tavalla, joka rikkoisi paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja taikka muita säännöksiä tai mikä olisi millään tavalla laitonta tai vilpillistä.

3.2 Et saa väärinkäyttää Sivustoa tietoisesti levittämällä viruksia tai muuta vahingollista sisältöä, joka on ilkivaltaista tai teknisesti haitallista. Et saa yrittää saavuttaa luvatonta pääsyä Sivustollemme, palvelimelle, jolle se on tallennettu tai yhteenkään Sivustoon yhdistetylle palvelintietokoneelle tai tietokantaan.

3.3 Sinulla ei ole lupaa sisällyttää linkkiä Sivustollemme tai esittää Sivustomme sisältöä yhdistettynä tai muutoin liitettynä muualta kuin meiltä peräisin olevan materiaalin ilman antamaamme kirjallista suostumusta.

4. Tiedot, saatavuus ja käyttäminen

4.1 Vaikka me pyrimme varmistamaan että Sivustolla oleva aineisto on täsmällistä ja täydellistä, kaikki Sivustolla oleva materiaali on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoitukseen ja kehotamme sinua varmistumaan tietojen paikkansapitävyydestä ennen niihin luottamista. Me emme päivitä, meillä ole tarkoituksena, ja nimenomaisesti sanoudumme irti velvollisuudesta päivittää, tai korjata Sivustolla olevia tietoja, eikä sinun tulisi pitää tällaista tietoa oikeana tai ajantasaisena muutoin kuin julkaisupäivänä.

4.2 Rajoittamatta edellä mainittua, tarjoamme kaikki CAD tiedostot tai muut tuotekuvat ja tiedot (mukaan lukien tekniset piirrokset, tuotemitat ja tarkemmat tiedot), joihin sinulla on Sivuston kautta pääsy puhtaasti ohjeellisessa ja opastustarkoituksessa. Me vahvasti kehotamme sinua olemaan käyttämättä tällaista aineistoa missään suunnitteluprosessissa, johon mahdollisesti ryhdyt. Muistutamme, että yleensä tarjoamme saataville tuotenäytteitä, jos sinun on saatava tarkka käsitys tietyn tuotteen luonteesta ja mitoista.

4.3 Ole hyvä ja huomaa, että jos olet tullut Sivustolle toisella sivustolla olleen linkin kautta, Me emme ole millään tavoin vastuussa tuotteisiimme liittyvästä aineistosta (esimerkiksi CAD tiedostoista) kyseisellä sivustolla. Mitä tällaiseen aineistoon tulee, ole hyvä ja kiinnitä huomiota edellisessä kappaleessa esitettyyn ohjeistukseen ja muistutukseen.

4.4 Tällä Sivustolla sinulle saatetaan tarjota automaattisia linkkejä muille sivustoille. Me emme hyväksy tai ota mitään vastuuta tältä Sivustolta linkitettyjen sivustojen sisällöstä ja sinun tulisi lukea yhdistämäsi sivuston ehdot ennen kuin jatkat niiden käyttöä.

4.5 Saatamme muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa Sivuston ilmoittamatta. Palvelussa saattaa ilmetä virheitä, häiriötä tai viivytyksiä milloin vain. Siten, tämä Sivusto on tarjottu ”sellaisenaan” ilman mitään takuita. Me emme ota vastuuta mistään seurauksista johtuen epätäsmällisyydestä tai puutteesta tiedoissa, häiriöistä saatavuudessa, tai tietokoneen järjestelmälle syntyvistä vahingoista tai tietojen menetyksistä, jotka ovat seurausta aineiston lataamisesta Sivustolta. Me emme ota vastuuta mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, ansionmenetyksistä, tai mistään muista erityisvahingoista, jotka ovat seurausta tai yhteydessä tämän Sivuston käyttämiseen.

4.6 Me pidämme kohtuudella huolta varmistaaksemme, mutta emme voi taata, että Sivusto on vapaa tietokoneviruksista, madoista, troijalaisista tai muusta vahingollisesta sisällöstä tai että Sivuston käyttäminen ei aiheuta haittaa tietokoneellesi. Sinun tulisi varmistua, että sinulla on sopivat välineet ja turvatoimet ja virustorjunta asennettuna ennen kuin käytät Sivustoa.

4.7 Pääsy tälle Sivustolle ja siellä olevaan tietoon ei muodosta tarjousta tai kutsua sitoutua ostamaan, merkitsemään tai muutoin hankkimaan tai luovuttamaan Meidän tai saman konsernin yritysten osakkeita tai muita vakuuksia. Aikaisempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä ja näitä asioita harkitsevien henkilöiden tulisi konsultoida riippumatonta taloudellista neuvonantajaa tai muita sopivia tiedonlähteitä

5. Tavaroiden ja palveluiden ostaminen

5.1 Ostaessasi tavaroita Sivustoltamme, kauppaan sovelletaan Verkkosivujemme myyntiehtoja.

5.2 Ostaessasi tavaroita tai palveluita sivuilta, joille olet siirtynyt seuraamalla tällä Sivustolla ollutta linkkiä, sinun tulisi lukea kaikki sivulle ilmestyvät ehdot ennen ostosi tekemistä.

5.3 Tietyillä lainkäyttöalueilla voi olla Meidän tuotteidemme ja palveluidemme ostamiseen, jälleenmyyntiin ja levitykseen liittyviä rajoituksia tai kieltoja. Meidän ei ole mahdollista tarkistaa lakeja kaikilta lainkäyttöalueilta, joilta meillä on asiakkaita ja me emme ota vastuuta asiakkaidemme (tai heidän asiakkaidensa) kärsimistä menetyksistä tai vahingoista mitä tulee heidän hankintansa, tositteiden tai palveluidemme ja tuotteidemme käyttämisen osalta. Suosittelemme sinua tarkistamaan lainkäyttöalueellasi sovellettavat lait.

5.4 Tällä Sivustolla olevien asiakirjojen julkistamista, julkaisemista tai levittämistä Suomen lainkäyttöalueen ulkopuolella on voitu rajoittaa lailla, joten jos asiakirjat julkistetaan, julkaistaan tai niitä levitetään muualla kuin Suomen lainkäyttöalueella, tällä alueella olevien henkilöiden tulisi ottaa selvää mahdollisista rajoitteista ja noudattaa niitä.

6. Vastuunrajoitukset

6.1 Me suljemme lain sallimassa enimmäislaajuudessa pois kaikki väitteet, takuut ja ehdot (joko lakiin, oikeuskäytäntöön tai muualle sisältyvät), joita ei ole nimenomaisesti ilmaistu näissä Käyttöehdoissa.

6.2 Me emme ole vastuussa: (1) mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausta tai yhteydessä Sivustojemme käyttämiseen tai kykenemättömyyteen käyttää niitä, tai Sivustollamme esitetyn sisällön (mukaan lukien CAD tiedostot) käyttämisestä tai siihen luottamisesta; (2) mistään taloudellisista menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien ansionmenetykset, tulojen menetykset, liiketoiminnalliset tappiot, sopimusten menetykset, mainetappio, tai muut taloudelliset tappiot); (3) muista erityisistä, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat kuinka tahansa seurausta Sivustosta tai yhteydessä siihen; (4) mistään menetyksistä tai vahingoista aiheutuen kolmansien, joiden sivuille on mahdollista päästä Sivustollamme olevan linkin kautta, toiminnasta; tai (5) mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka on aiheuttanut virus, levitetty palvelunestohyökkäys, tai muu teknisesti haitallinen aineisto, joka on saattanut vaikuttaa tietokoneesi laitteistoon, ohjelmistoon, tietoihin tai muuhun omistamaasi materiaaliin sen takia, että olet käyttänyt Sivustoa tai ladannut Sivustolla tai sieltä linkitetyllä sivustolla ollutta sisältöä.

6.3 Minkään näissä Käyttöehdoissa ei ole tarkoitus tai tule saada rajoittavaa tai poissulkevaa vaikutusta siihen vastuuseen, joka meillä saattaa olla jotain osapuolta kohtaan, ja mikä ei ole lain mukaan sillä tavoin rajoitettavissa tai pois suljettavissa. Me emme poissulje tai rajoita vastuutamme kuolemasta tai henkilövahingoista, jotka ovat seurausta meidän tai asiamiestemme huolimattomuudesta tai vilpistä suhteessa Sivustoon.

7. Yleistä

7.1 Jos me milloin tahansa emme vaadi sinulta näiden Käyttöehtojen noudattamista, se ei estä meitä vaatimasta sinulta niiden noudattamista tulevaisuudessa.

7.2 Jos jokin osa näistä Käyttöehdoista tulee käräjäoikeuden tai muun toimivaltaisen elimen päätöksestä hylätyiksi tai todetaan tehottomiksi, se ei vaikuta muuhun osaan näistä Käyttöehdoista.

7.3 Me saatamme luovuttaa, siirtää tai antaa alihankintaan kolmannelle osapuolelle minkä tahansa näiden Käyttöehtojen alaisen oikeuden tai velvollisuuden. Sinä voit luovuttaa tai antaa alihankintaan kolmannelle osapuolelle näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutesi tai velvollisuutesi ainoastaan Meidän kirjallisella suostumuksellamme.

7.4 Näitä Käyttöehtoja sääntelee Suomen aineellinen oikeus ja kaikki riidat, jotka syntyvät Käyttöehtoista tai ovat yhteydessä näihin kuuluvat Suomen tuomioistuimen ei-yksinomaiseen lainkäyttövaltaan.

7.5 Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen näihin Verkkosivustomme käyttöehtoihin, kuulisimme sinulta niistä mielellämme. Ole hyvä ja lähetä sähköpostia osoitteesee sales@essentracomponents.fi .