Menü Arama

Web Sitesi Satış Koşulları

 1. Genel
 2. Tanımlar ve Yorumlama
 3. Fiyat Teklifleri, Siparişler ve Tüketicinin İade ve Bedel İadesi Hakkı
 4. Açıklamalar, Örnekleri ve Literatür
 5. Amaca Uygunluk ve Özellikler
 6. Fiyat
 7. Ödeme 
 8. Teslimat
 9. Uluslararası Teslimat Yapılmaması
 10. Ürünlerin Risk ve Mülkiyeti
 11. Ürünlerin Kalitesi
 12. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda sorumluluğun sınırlandırılması
 13. Alıcının bir tüketici olması durumunda sorumluluğun sınırlandırılması
 14. Satıcının Kontrolü Dışında Meydana Gelen Olaylar
 15. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda fesih
 16. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda tazminat
 17. Fikri Mülkiyet Hakları
 18. İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlar
 19. Alıcının bir tüketici olması durumunda
 20. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda
 21. Diğer önemli şartlar

Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat  2015 

1. Genel

1.1 Bu metin (Satıcının Gizlilik Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşulları ile birlikte) Alıcının Satıcı hakkındaki bilgileri ve Satıcının Satıcı web sitesinde listelenen ürünlerden herhangi birini Alıcıya satarken tabi olduğu yasal şartlar ve koşulları ("Koşullar") içermektedir.

1.2 Bu Koşullardan bazılarının sadece Alıcının bir tüketici olması durumunda ve bazılarının ise Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerli olduğunu göreceksiniz. Sizin için geçerli olduğunu bildiğiniz Koşulları dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

1.3 Bu Koşullar, Satıcı ve Alıcı arasında Ürünlerin satışı ve satın alınmasına dair akdedilen her sözleşmenin ("Sözleşme") bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu Koşullar, Satıcı ve Alıcı arasındaki tüm ilişkileri ve Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda, müzakerelerde veya Satıcı ve Alıcı arasındaki anlaşma sürecinde belirtilen veya Alıcının standart şartlar ve koşullarında açıklanan şartlar ve koşulları içeren diğer tüm şartlar ve koşulların açık bir şekilde dahil edilmemesini kapsamaktadır.

1.4 Bu Koşulları dikkatlice okuyun ve Satıcının web sitesinden Ürün siparişi vermeden önce Koşulları anladığınızdan emin olun. Alıcının bu Koşulları kabul etmeyi reddetmesi durumunda, Alıcı Satıcının web sitesinden Ürün sipariş etmemeli ve Satıcı ile irtibata geçmemelidir.

1.5 Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda, Sözleşmenin herhangi bir hükmü veya Satıcının herhangi bir temsilcisi tarafından Ürünler ile ilgili bulunulan herhangi bir beyan, öneri veya tavsiyede yapılacak hiçbir ilave veya değişiklik, yazılı olarak yapılmadıkça ve Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça Taraflar üzerinde bağlayıcı olmayacaktır.

1.6 Alıcının Satıcıya ait web sitesini kullanımı, Satıcının Gizlilik Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşullarına tabidir.

1.7 Satıcı, bu Koşulları Satıcının Alıcıdan gelen ödemeleri kabul etme yönteminde, ilgili kanun ve düzenleyici şartlarda ve Satıcının kanaatine göre makul olan diğer durumlarda yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Satıcının bu Koşulları değiştirmesi halinde, Satıcı, yapılan değişikliği Satıcının web sitesinde yayınlayacaktır. Satıcı, bu Koşulların üstündeki "Son Güncelleme Tarihini" de güncelleyecektir. Alıcı Satıcıdan her Ürün sipariş ettiğinde, sipariş tarihinde Satıcının web sitesinde yayınlanan Koşullar, Alıcının onayı üzerine Alıcı ve Satıcı arasındaki Sözleşme için geçerli olacaktır.

2. Tanımlar ve Yorumlama

2.1 Bu Koşullarda:

"Kabul Bildirimi", Satıcı tarafından Alıcıya siparişin kabul edildiğine dair gönderilen yazılı bildirim (şüpheye mahal vermemek adına, Satıcının Alıcının siparişinin alındığını teyit etmesi siparişin kabul edildiği anlamına gelmez);
"Alıcı", Ürünleri Satıcıdan satın alan kişi;
"Katalog", Satıcının web sitesinde bulunanlar da dahil olmak üzere, zaman zaman Satıcı tarafından yayınlanan Satıcının Ürün kataloğu;
İhracat Kontrolleri” Birleşik Devletlerin İhracat İdaresi Yönetmelikleri, Birleşik Devletler Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğinin askeri ve ikili-kullanım listeleri ve diğer benzer listelerin zaman zaman güncellenmiş halleri de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerin bir ülkeden veya ilgili idari bölgeden ithalat veya ihracatına ilişkin veya ilgili ürünün kendisi yahut parçalarının menşe ülkesinde uygulanan her türlü hukuk, yönetmelik, kanun ve kontrolleri;
"Grup", taraflardan birinin herhangi bir iştiraki ve ana şirketi ve bu ana şirketin herhangi bir iştiraki (‘iştirak' ve 'ana şirket’ terimleri, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Ticaret Kanunu (6102 sayılı Kanun) (zaman zaman tadil edildiği şekliyle) ile kendilerine verilen anlama sahip olacaktır)
"Fikri Mülkiyet Hakları", patent, faydalı modeller, buluş hakları, telif hakkı ve komşu ve ilgili haklar, veritabanı hakları, manevi haklar, tasarım hakları, ticari markalar, ticari isimler ve düzen, şerefiye, teknik bilgi, gizli bilgiler ve tescil edilmiş olsun ya da olmasın ve yukarıdakilerden herhangi birinin alınması için yapılan tüm başvurular dahil diğer fikri mülkiyet hakları ve dünyanın herhangi bir yerinde mevcut olabilecek, yukarıdakilerden herhangi biri üzerinde benzer veya eşdeğer etkiye sahip tüm koruma hakları ve şekilleri;
"Kayıplar", tüm kayıplar, talepler, yükümlülükler, masraflar, ücretler, giderler ve herhangi bir şekilde meydana gelen ve doğrudan, dolaylı, özel veya arızi kayıpları içeren her tür zararlar;
"Ürünler", Katalogda yer alan ve Satıcı tarafından Alıcıya satılan veya satılacak herhangi bir ürün;
"Yasaklı Taraf", Yaptırımlar Listesinde yer alan ya da Yaptırımlara tabi olan bir kişi veya işletme veya Yaptırımlar Listesinde yer alan ya da Yaptırımlara tabi olan bir kişiye ait olan veya bu kişi tarafından kontrol edilen ya da bu kişi adına hareket eden bir kişi veya işletme;
"Örnek", Satıcı tarafından Alıcıya sağlanan bir Ürün örneği;
"Yaptırımlar", ekonomik ticari veya mali yaptırımlar yasaları, yönetmelikleri, ambargoları veya bir Yaptırımlar Kurumu tarafından uygulanan, çıkarılan veya yürürlüğe konan kısıtlayıcı önlemler;
Yaptırımlar Kurumu” (a) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; (b) Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi; (c) Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu; (d) Birleşik Krallık’ın Majestelerinin Hazinesi; (e) diğer ilgili hükümetler, bakanlıklar, makamlar, kurumlar veya kuruluşları;
Yaptırımlar Listesi” Birleşik Devletler Yabancı Varlıkların Kontrol ofisi tarafından tutulan Özel Düzenlenmiş Yurttaşlar ve Engellenmiş Kişiler listesi, Majestelerinin Hazinesi tarafından korunan Finansal Yaptırım Hedefleri Konsolide Listesi, veya zaman zaman tadil edilen, ilaveler yapılan veya ikame edildiği şekliyle, herhangi bir Yaptırımlar Kurumu tarafından tutulan veya herhangi bir Yaptırımlar Kurumu tarafından Yaptırımların kamuya duyurulması kararı verilen diğer her türlü listeyi;
Satıcı”, şirket merkezi Alipaşa Sanayi Bölgesi , Uluğbey Sokak , No : 7 , 34570 , Silivri / İstanbul , Türkiye adresinde bulunan Mesan Kilit A.Ş. (Şirket No: 323718 ) ve halef ve vekilleri;
"Satıcının İnternet Sitesi", www.essentracomponents.com veya herhangi bir halef web sitesi;
"Özellikler", Ürünün sipariş edildiği anda en son yayınlanmış Katalogda belirtilen, ilgili Ürünün özellikleri; "Çalışma Günleri", Cumartesi, Pazar günleri veya Türkiye'deki banka veya resmi tatil günleri dışında herhangi bir gün anlamına gelir.

2.2 Bu Koşullarda: 2.2.1 başlıklar sadece kolaylık sağlamak amaçlı olup yorumlanmasını etkilemeyecektir; 2.2.2 Bir "kişiye" yapılan atıflar, ayrı bir tüzel kişiliği olsun ya da olmasın herhangi bir birey, şirket, kurum, firma, ortaklık, dernek, örgüt, kurum, tröst ya da ajansı kapsamaktadır; 2.2.3 Metnin içeriği kabul ettiği ya da gerektirdiği şekilde, tekil ifadeler çoğul ifadeleri ve çoğul ifadeler de tekil ifadeleri kapsayacaktır; 2.2.4 Metnin içeriği aksini gerektirmedikçe, herhangi bir kanun veya yasal hükme yapılan bir atıf, zaman zaman tadil edildiği, birleştirildiği, süresinin uzatıldığı, yeniden yürürlüğe konduğu veya yenisiyle değiştirildiği şekliyle bu kanun veya yasal hükme yapılmış bir atıf olarak yorumlanacaktır; 2.2.5 Metnin içeriği aksini gerektirmedikçe, "dahil" ifadesi, "dahil, ancak sınırlama olmaksızın" anlamına gelecektir ve 2.2.6 "Yazılı olarak" ifadesi, e-posta veya elektronik haberleşmeyi içermektedir.

3. Fiyat Teklifleri, Siparişler ve Tüketicinin İade ve Bedel İadesi Hakkı

3.1 Satıcı, güvenlik veya dolandırıcılığı önleme amaçları doğrultusunda ya da satış, varış veya kullanım ülkesinde Ürünler için geçerli kanunlara ve yönetmeliklere uymak için makul nedenlerle gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir Ürünü herhangi bir kişiye satmayı kabul etmeme ve/veya herhangi bir Ürün siparişini iptal etme veya herhangi bir siparişi kabul etmeden önce makul şartlar (Alıcı tarafından geçerli bir sabit telefon numarası sağlanması veya kullanılabilir bakiyelerin önceden sağlanması gibi) uygulama hakkını saklı tutar.

3.2 Satıcının Alıcıya Ürün(ler) için bir fiyat vermesi halinde, verilen bu fiyat, aksi Satıcı tarafından belirtilmedikçe, verildiği tarihten itibaren 30 gün süreyle geçerli olacak, fakat Sipariş Satıcı tarafından Koşul 3.3 uyarınca kabul edilene kadar fiyat bağlayıcı olmayacaktır.

3.3 Alıcı tarafından Satıcının web sitesinde ya da başka türlü verilen her Ürün siparişi, Alıcı tarafından siparişte belirtilen Ürünleri bu Koşullarda belirtilen şart ve koşullarda satın almak için yapılmış bir teklif olarak kabul edilecektir. Her sipariş, sipariş edilen Ürün miktarını ve türünü içermelidir. Sipariş: 3.3.1 Satıcı Alıcıya bir Kabul Bildirimi verene ve 3.3.2 Satıcı Ürünleri Alıcıya sevk edene kadar Satıcı tarafından kabul edilmez (ve Satıcı üzerinde bağlayıcı değildir); bununla birlikte, sipariş bakımından Ürünlerin Fiyatının Satıcı tarafından yanlış verildiği hallerde hiçbir kabul yoktur.

Koşul 3.4, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

3.4 Sipariş kabul edildikten sonra, Satıcının yazılı onayı olmadan Alıcı tarafından iptal edilemez, değiştirilemez veya askıya alınamaz.

Koşul 3.5 ve 3.13, yalnızca Alıcının bir tüketici olması durumunda geçerlidir

3.5 Alıcının bir tüketici olması halinde, Alıcı, Koşul 3.6 durumunda yasal olarak aşağıda belirtilen sürede ("bekleme süresi" olarak da bilinir) Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Bu, ilgili sürede Alıcının fikrini değiştirmesi veya başka herhangi bir nedenle bir Ürünü tutmamaya karar vermesi durumunda, Alıcının Satıcıya Sözleşmeyi iptal etme kararını bildirebilmesi ve ilgili bedeli geri alabilmesi anlamına gelir. Ancak, bu iptal işlemi, sipariş üzerine yapılmış Ürünler veya Alıcının talebine göre yapılmış Ürünler için geçerli değildir.

3.6 Alıcı, bir Sözleşmeyi Alıcının siparişinin Satıcı tarafından kabul edildiği tarihten, yani Satıcının Alıcıya bir Kabul Bildirimi verdiği ve Satıcının Ürünleri Alıcıya sevk ettiği tarihten hangisi daha erken ise o tarihten itibaren iptal edebilir. Ürünler Alıcıya teslim edilmiş ise, Alıcı, Ürünleri teslim aldıktan sonraki günden başlamak üzere Sözleşmeyi 14 takvim günü içerisinde iptal edebilir.

3.7 Sözleşmeyi iptal edebilmek için, Satıcının Örnek İptal Formunu (Kabul Bildirimine ekli ve ayrıca Satıcının web sitesinde mevcut) kullanabilirsiniz. Ayrıca, sales@essentracomponents.com adresine bir e-posta ya da Alipaşa Sanayi Bölgesi , Uluğbey Sokak , No : 7 , 34570 , Silivri / İstanbul , Türkiye adresine bir mektup göndererek ya da +90 212 721 44 45 numaralı hatta faks göndererek iptali yazılı olarak Satıcıya bildirebilirsiniz. Alıcı, Alıcının kendi kayıtları için iptal bildiriminin bir kopyasını elinde bulundurmak isteyebilir. Alıcı, Satıcıya e-posta ile bir iptal bildirimi göndermesi (Örnek İptal Formunu kullanarak veya başka türlü) durumunda iptal, e-postanın gönderildiği tarihte, posta ile göndermesi durumunda, birinci sınıf posta ile gönderdikten iki iş günü sonra ve faks ile göndermesi durumunda, Alıcının ileti teyidi tarihinde veya (teyidin kaybolması halinde) Satıcı tarafından alındığı anda yürürlüğe girecektir.

3.8 Alıcı, Ürünler için ödediği ücreti ve teslimat ücretlerini eksiksiz olarak geri alacaktır. Satıcı, iade Ürünlerin alınması üzerine en kısa sürede Alıcıya ödenecek iade bedelini ödeyecektir. Alıcının Ürünleri Satıcıya kusurlu veya yanlış tanımlanmış olmaları nedeniyle iade etmiş olması halinde, Koşul 3.9'a bakın.

3.9 Ürünlerin kusurlu veya yanlış tanımlanmış olmaları halinde Alıcı 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ("TKK") (6502 Sayılı Kanun) 11. Maddesinde kendisine tanınan seçimlik haklardan birini seçebilir. Alıcı bu seçimini Satıcı’ya 30 gün içersinde bildirmekle yükümlüdür.

3.10 Satıcı, ücret iadesini Alıcı tarafından kullanılan kredi kartı veya bankamatik kartına ya da Alıcının ödemeyi elektronik para transferi ile yapmış olması halinde, Alıcının ödeme için kullandığı aynı banka hesabına yapacaktır.

3.11 Sözleşmenin iptal edilmesi, ancak Ürünlerin Alıcıya teslim edilmiş olması halinde aşağıdaki prosedür uygulanacaktır:
3.11.1 Alıcı, Ürünleri Sözleşmenin iptalinden sonra makul olan en kısa sürede ve en geç 14 gün içinde Satıcıya iade etmelidir. Ürünlerin alınması gerekiyorsa, Satıcı bu Ürünleri teslim edildiği adresten alacaktır. Satıcı, Ürünlerin alınması için uygun zamanı belirlemek için Alıcı ile irtibata geçecektir;
3.11.2 Ürünler kusurlu veya belirtilmiş olduğu gibi olmadıkça (bu durumda, Koşul 3.9'a bakın), Alıcı, Ürünlerin Satıcıya iadesi ile ilgili ücretlerden veya Ürünlerin Alıcıdan alınması ile ilgili ücretlerden sorumlu olacak ve 3.11.3 Alıcı, yasal olarak Ürünleri elinde tutmak ve bu süreçte Ürünlere makul özeni göstermekle yükümlü olacaktır.

3.12 Alıcının yasal iptal hakkı ve bunu nasıl uygulayacağına ilişkin ayrıntılar Kabul Bildiriminde verilmiştir.

3.13 Bir tüketici olarak Alıcı, her zaman kusurlu veya belirtildiği gibi olmayan Ürünler ile ilgili yasal haklara sahip olacaktır. Bu yasal haklar, bu Koşul 3'te yer alan iade politikasından veya bu Koşullardan etkilenmez.

4. Açıklamalar, Örnekleri ve Literatür

4.1 Aksi yazılı olarak Satıcı tarafından teyit edilmedikçe, Katalogda bulunan hiçbir şey Ürünlerin veya herhangi bir bölümünün menşei, üreticisi veya üretimini temsil ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2 Satıcı tarafından sağlanan tüm çizimler, Özellikler ve reklamlar ve Katalog içerisinde yer alan tüm açıklamalar, ayrıntılar veya resimler, sadece Alıcıya bunlar içerisinde açıklanan Ürünler hakkında yaklaşık bir fikir vermek amacıyla yayınlanmakta olup aksi açıkça bu Koşullarda öngörülmedikçe Alıcı, bunlara dayanarak hareket etmeyecek veya Sözleşmenin bir bölümünü teşkil etmeyecektir.

4.3 Satıcı tarafından verilen Katalog, fiyat, fiyat listesi, Kabul Bildirimi, etiket, ambalaj, fatura veya başka belge veya bilgilerdeki her tür yazım, yazı hatası veya başka hata veya yanlışlıklar, Alıcıya herhangi bir yükümlülük getirmeksizin, Satıcı tarafından herhangi bir zamanda hata veya yanlışlığı halka açık olarak düzelterek ya da düzeltmeyi Satıcının web sitesinde yayınlayarak ya da Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak düzeltilebilecek ve bu düzeltme Alıcı üzerinde derhal bağlayıcı olacaktır.

4.4 Yasaların mecbur tuttuğu haller dışında, bir Sözleşme: 4.4.1 Numuneler Alıcıya sağlanmış olsa dahi, Satıcı Sözleşmenin bir Numune üzerine satış sözleşmesi olacağını Kabul Bildiriminde belirtmedikçe, Numune üzerine bir satış sözleşmesi ya da 4.4.2 tanımlama sağlanmış olsa dahi, tanımlama ile bir satış sözleşmesi olmayacaktır.

5. Amaca Uygunluk ve Özellikler

5.1 Alıcı, Ürünün tüm Alıcı amaçlarına uygun olduğundan emin olmak için uygun testleri yapacaktır. Koşul 5.2'ye tabi olarak, Alıcı, kendisine Satıcı tarafından sağlanan hiçbir kılavuza bakmaksızın, Ürünün tüm amaçlara uygun olup olmayacağını belirlerken, (i) Satıcının beceri ve kararına ya da (ii) CAD dosyalarına (Bilgisayar Destekli Tasarım dosyalarına) veya Satıcının web sitesi veya Satıcının web sitesine bağlantılı herhangi bir web sitesi ile erişilebilen (teknik çizimler, ürün ebatları ve özellikler dahil olmak üzere) diğer ürüne özel görüntülere ve bilgilere dayanmadığını açıkça beyan eder.

5.2 Alıcının belirli bir amaca uygun olan bir Ürün ilgili olarak Satıcının beceri ve kararına dayanmak istemesi durumunda, Alıcı, sipariş vermeden önce bu amacı ve kendi testlerini yapmaktan ziyade Satıcının onayına güvenmek istediğini açıkça yazılı olarak Satıcıya bildirmelidir. Satıcı, bu tür bir onay verilmesi halinde geçerli olacak ek ücretleri Alıcıya bildirecektir. Alıcı sadece Satıcının gerekli testleri yapmak için ihtiyacı olan tüm bilgileri sağlamış olması ve Satıcının belirli bir amacı yerine getirebileceğini Kabul Bildiriminde açıkça teyit etmiş olması halinde, belirli bir amaca uygun olan Ürüne güvenebilir.

5.3 Satıcı, Özelliklerde Ürünlerin kalitesi veya performansını önemli ölçüde etkilemeyen değişiklikler yapma hakkına sahip olacaktır.

6. Fiyat

6.1 Koşul 6.2'ye tabi olarak, Ürünlerin fiyatı, fiyat listesinde belirlenen fiyat ya da fiyat listesi yok ise, siparişin kabul edildiği tarihte Katalogda yer alan fiyat olacaktır (“Fiyat”). Satıcının mevcut uygulamaları gereğince, Fiyata standart ambalaj dahildir. Fiyat, bu Koşullarda belirtilen sorumluluk sınırlamalarını yansıtmaktadır, ancak Alıcı tarafından talep edilmesi halinde Satıcı, Alıcının bu sorumluluk sınırlamalarında değişiklikler yapılmasını kabul etmesi durumunda uygulanan ek maliyetleri Alıcıya bildirecektir.

6.2 Satıcı, Fiyatların fiyat listesinde ve Katalogda doğru bir şekilde gösterilmesini sağlamak için makul çabayı gösterecektir, ancak Satıcı, sipariş kabul edilmeden önce herhangi bir zamanda Alıcıya bildirimde bulunarak, 6.2.1 Satıcının makul kontrolü dışında meydana gelen herhangi bir faktör; 6.2.2 Ürünlerin Sözleşme gereğince toplanmaması veya teslim edilmemesi durumunda tahakkuk eden depolama masrafları dahil, işçilik veya malzeme maliyetlerindeki herhangi bir artış; 6.2.3 Teslim tarihleri, miktarlar, Özellikler veya Satıcının talimatları kapsamında Alıcı tarafından talep edilen herhangi bir değişiklik; 6.2.4 Alıcının talimat, ihmal veya kusurundan kaynaklanan herhangi bir gecikme ya da ek iş veya malzeme veya 6.2.5 Alıcının bilgi, talimat veya özellikleri Satıcıya yeterli bir şekilde ve zamanında sağlayamaması nedeniyle Ürünlerin tedarikinde Satıcıya tahakkuk eden her tür maliyet artışını yansıtacak şekilde Fiyatı artırma hakkını saklı tutar. Uygulanan fiyatlar, sipariş kabul edildiğinde geçerli olan fiyatlar olacaktır.

Koşul 6.3, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

6.3 Kabul Bildiriminde belirtilmedikçe, Fiyat Türk Lirası cinsinden olup KDV veya diğer vergi ve harçlar ve (varsa) Ürünlere ilişkin olarak ödeme vadesi geldiğinde Alıcı tarafından ayrıca ödenecek standart dışı ambalaj, yükleme, boşaltma, taşıma ve sigorta ya da benzeri maliyetler ile ilgili tüm masraf ve giderler hariçtir Alıcı tarafından karşılanacak taşıma masrafları veya diğer masrafların Satıcı tarafından ödendiği durumlarda, Satıcı derhal bu maliyetleri fatura etme hakkına sahip olacaktır.

Koşul 6.4, yalnızca Alıcının bir tüketici olması durumunda geçerlidir

6.4 Aksi Kabul Bildiriminde belirtilmedikçe, Fiyatın Türk Lirası cinsinden olup KDV veya diğer vergi ve harçların hariç olduğunu unutmayın. Bu nedenle, Ürünlerin Fiyatına KDV eklenecek ve ödeme vadesi geldiğinde (şimdiki şartlara göre Türkiye'de geçerli cari oranda) Alıcı tarafından ayrıca ödenecektir. Fiyata (varsa) Ürünlere ilişkin olarak ödeme vadesi geldiğinde Alıcı tarafından ayrıca ödenecek standart dışı ambalaj, yükleme, boşaltma, taşıma ve sigorta ya da benzeri maliyetler ile ilgili hiçbir masraf ve gider dahil değildir. Alıcı tarafından karşılanacak taşıma masrafları veya diğer masrafların Satıcı tarafından ödendiği durumlarda, Satıcı derhal bu maliyetleri fatura etme hakkına sahip olacaktır.

7. Ödeme

7.1 Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Fiyatın veya başka tutarların peşinen ödenmesi için Alıcıya fatura düzenleme hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcının bir sipariş için peşin ödeme yaptığı durumlarda ödemenin alınması beklenen ürünlerin teslimini bekletme hakkını saklı tutar.

7.2 Aksi Kabul Bildiriminde belirtilmedikçe, Satıcı faturasının ödemesi, teslimatın yapılmamış olması ya da Ürünlerin mülkiyetinin Alıcıya geçmemiş olmasına bakılmaksızın, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde (kesinti, indirim, tenzilat ya da mahsup yapılmadan) Alıcı tarafından ödenecektir. Aksi açıkça Satıcı tarafından kabul edilmedikçe, ödeme Fiyat ile aynı para biriminde yapılacaktır. Alıcıdan alınacak meblağların ödeme zamanı kritik öneme sahiptir. Satıcı tarafından alınana kadar hiçbir ödeme alınmış kabul edilmeyecektir.

7.3 Ödeme Alıcı tarafından ya: 7.3.1 Satıcının Visa ve MasterCard kabul ettiği kredi kartı veya banka kartı; 7.3.2 Satıcı tarafından belirlenen banka hesabına havale ya da 7.2.3 Türkiye'de bulunan bir bankadan çekilmek üzere düzenlenmiş çek ile yapılacaktır.

7.4 Satıcı nezdinde kredi açmak isteyen Alıcı, Satıcı tarafından talep edilebilecek bilgi ve referansları Satıcıya sağmak zorundadır ve Satıcı, bir kredi referans kurumunda Alıcı hakkında araştırma yapabilir. Satıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda herhangi bir kredi verme, krediyi reddetme veya durdurma ya da herhangi bir kredi limitini düşürme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

7.5 Herhangi bir tutarın ödeme vadesinde ya da vadesinde önce ödenmemesi durumunda, Alıcı kurumsal müşteri ve Alıcı bir tüketici ise, ödeme tam olarak yapılana kadar ödenmeyen kısımlar için 19 Aralık 1984 tarihli ve 18610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, zaman zaman tadil edildiği şekliyle Yasal Faiz ve Gecikme Faizi Kanunu (3095 Sayılı Kanun) uyarınca yıllık olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince gecikme faizi uygulanacaktır.

7.6 Alıcının muaccel olan herhangi bir ödemeyi bu Koşullar uyarınca ve/veya Alıcı ve Satıcı arasındaki başka bir sözleşme uyarınca bu sözleşme şartlarına uygun olarak yapmaması durumunda, Satıcının sahip olabileceği tüm diğer hak ve çareler saklı kalmak kaydıyla (Koşul 7.5 uyarınca faiz uygulama hakkı dahil), Satıcı: 7.6.1 Sözleşmeyi veya Alıcı ve Satıcı arasındaki herhangi bir sözleşmeyi feshetme; 7.6.2 bakiye tutarları Sözleşme ya da herhangi bir sözleşme kapsamında Satıcının Alıcıya borçlu olduğu tutarlardan düşme; 7.6.3 Alıcıdan Ürünlerin depolanması masraflarını ödemesini talep etme; 7.6.4 Ödeme yapılana kadar Sözleşme veya herhangi bir sözleşme kapsamında Alıcıya yapılacak teslimatları askıya alma; 7.6.5 Henüz Alıcıya teslim edilmemiş Ürünleri satma ve/veya 7.6.6 Ürünlerin depozitosu olarak ödenen meblağları tutmaya yetkili olacaktır.

8. Teslimat

8.1 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Ürünler Alıcıya uygun faaliyet gösteren, Satıcı tarafından seçilen bir taşıma hizmeti sağlayıcısı ile gönderilecektir. Ürünlerin Alıcıya teslimi, Ürünlerin Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi veya taşıyıcı tarafından alınması ile yapılacaktır. Bundan sonra, bu Ürünlerin nakliyesi, talep etmesi halinde Alıcıya bildirilecek taşıyıcı şartlarına tabi olacak ve Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda, aksi Alıcı ile kararlaştırılmadıkça, Satıcının ilgili taşıyıcının eylem ya da ihmallerinden hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Satıcı Ürünleri erken teslim edebilir.

8.2 Ürünlerin Koşul 8.1'de belirtilen dışında başka bir yöntem ile teslim edileceğinin yazılı olarak kararlaştırıldığı durumlarda, teslimat: 8.2.1 Ürünlerin Satıcının tesislerinden Alıcı tarafından alınacağı durumlarda, Satıcının Alıcıya Ürünlerin alınmak üzere hazır olduğunun bildirilmesi; 8.2.2 Ürünlerin Satıcı tarafından teslim edileceği durumlarda, Satıcının Ürünleri Alıcı tarafından belirtilen adrese teslim etmesi veya 8.2.3 Ürünlerin üçüncü bir taraf tarafından taşınacağı durumlarda, üçüncü tarafın Ürünleri alması veya üçüncü tarafa teslim edilmesi ile gerçekleşecektir.

8.3 Ürünlerin teslimi için verilen tüm süre veya tarihler sadece tahminidir. Satıcı, Ürünleri Kabul Bildiriminde belirtilen tahmini teslim tarihine kadar teslim etmek için makul çabayı gösterecektir. Aksi Satıcı ve Alıcı arasında kararlaştırılmadıkça, teslimatlar gecikmeksizin ve her durumda 30 gün içinde yapılacaktır. Satıcının kendi kontrolü dışında bir durum nedeniyle tahmini teslimat tarihini karşılayamaması halinde, Satıcı revize edilmiş tahmini bir teslim tarihi ile Alıcıyla irtibata geçecektir.

Koşul 8.4, yalnızca Alıcının bir tüketici olması durumunda geçerlidir

8.4 Teslimat, Satıcı Ürünleri Alıcının verdiği adrese teslimi üzerine tamamlanacaktır. Alıcının adresinde teslimatı alacak birinin bulunmaması halinde Satıcı, Alıcıya Ürünlerin Satıcının tesislerine iade edildiğine dair bir not bırakacaktır ve bu durumda Alıcı, teslimatı yeniden ayarlamak için Satıcı ile irtibata geçmelidir.

Koşul 8.5 ve 8.9, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

8.5 Satıcı, Ürünlerin teslimindeki hiçbir gecikmeden sorumlu tutulamaz. Satıcı, siparişte belirtilen Ürünlerin miktarından yüzde 10 eksik ve fazla teslimat yapabilir ve Alıcı, bu tür miktar değişikliklerini kabul edecek ve miktar değişikliğini yansıtacak şekilde düzenlenen Fiyatı ödeyecektir. Satıcı tesislerinden sevk edilirken Satıcı tarafından kaydedilen Ürünlerin sevkiyat miktarı, Alıcı tarafından aksine kesin bir kanıt sağlanmadıkça, Alıcı tarafından teslim alınan miktara dair kesin kanıt teşkil edecektir.

8.6 Alıcı asıl teslimat tarihinde teslimatın yapılmaması ya da eksik teslimat yapılması ile ilgili olarak tahmini teslim tarihinden itibaren on İş Günü içerisinde yazılı olarak Satıcıyı bilgilendirmiş olmadıkça, Satıcı, Ürünlerin teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi sonucunda Alıcının uğradığı zararlardan sorumlu olmayacaktır. Her durumda Koşul 12'ye tabi olarak, herhangi bir nedenle Satıcının Alıcıya karşı sorumlu olması halinde, Satıcının yükümlülüğü: 8.6.1 teslim edilmeyenleri yenileriyle değiştirmek için en ucuz benzer mallar piyasasındaki fiyatın teslim edilmeyen Ürünlerin Fiyatını aştığı miktar veya 8.6.2 bu tür bir piyasa mevcut değilse, teslim edilmeyen Ürünlere uygulanabilir Fiyata eşit bir miktar ile sınırlı olacaktır.

8.7 Alıcının Ürünleri teslim almaması ya da teslimat için belirtilen süreden önce Satıcıya uygun teslimat talimatlarını vermemesi (Alıcının makul kontrolü dışında veya Satıcının ihmali veya kusuru dışında meydana gelen nedenler hariç olmak üzere) durumunda, Ürünler teslim için belirtilen tarihte teslim edilmiş kabul edilecek ve Satıcı sahip olabileceği tüm diğer hak veya çareler saklı kalmak kaydıyla: 8.7.1 Ürünleri bilfiil teslimat yapılana kadar saklayabilir ve Satıcı'ya sigorta yaptırma yükümlülüğü getirmeksizin, varsa, depolamayla ilgili (sigorta da dahil) makul masrafları Alıcı'ya faturalayabilir. 8.7.2 Alıcının planlanan teslim tarihinden sonraki Beşinci İş Gününde veya öncesinde Ürünleri teslim almamış olması durumunda, Ürünleri mevcut en uygun fiyattan satabilir ve (tüm makul depolama ve satış masrafları düşüldükten sonra) Fiyatın üzerindeki miktarı Alıcının hesabına yazacak ve Fiyatın altındaki eksik tutarı Alıcıya fatura edecektir.

8.8 Ürünlerin bölümler halinde teslim edilecek olması durumunda, her teslimat ayrı bir yükümlülük teşkil edecek ve ne Satıcının teslimatı yapmaması ne de Alıcının bir veya birden fazla bölüm ile ilgili herhangi bir talebi Alıcıya Sözleşmeyi bir bütün olarak tanımama hakkını vermeyecektir.

8.9 Ürünlerin teslimi üzerine, Alıcının bu ürünleri yanlışlıkla sipariş ettiğini tespit etmesi durumunda, Satıcının (kendi takdirine bağlı olarak) bu Ürünlerin iadesini kabul etmesi halinde Alıcı Satıcının standart taşıma ücretini (riski Alıcıya ait olmak üzere) ödeyecektir.

9. Uluslararası Teslimat Yapılmaması

9.1 Satıcı, Türkiye dışındaki adreslere Ürün teslimatı yapmamaktadır. Satıcı, Türkiye dışındaki Ürünler için sipariş verebilirsiniz, fakat bu siparişin teslimatı Türkiye'deki bir adrese yapılacak olmalıdır.

10. Ürünlerin Risk ve Mülkiyeti

10.1 Satıcı tarafından tedarik edilen Ürünlerin riski, Ürünler Satıcının aracından Alıcının yerine boşaltıldığında ya da Alıcı tarafından Satıcının yerinden alınması durumunda alınır alınmaz Alıcıya ait olacaktır ve bu nedenle, Alıcı bu noktadan itibaren uygun bir sigorta temin etmelidir.

Koşul 10.2 ve 10.3, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

10.2 Ürünlerin mülkiyeti Alıcıya geçene kadar, Alıcı: 10.3.1 bu Ürünleri Satıcının emanetçisi olarak (ve Satıcı adına bir mutemet olarak) muhafaza edecek ve Satıcının Ürünlerdeki çıkarlarını korumak için iyi niyetle hareket edecek; 10.3.2 Bu Ürünleri, Satıcının mülkü olarak tanımlanabilecek ve başka mallar ile karışmayacak şekilde Alıcının diğer mallarından ayrı (Satıcıdan hiçbir maliyet talep etmeksizin) depolayacak; 10.3.3 Ürünler veya mülkiyet belgeleri üzerine haciz, ipotek tesis etmeyecek veya izin vermeyecek veya faiz tahakkuk etmesine izin vermeyecek; 10.3.4 Ürünler veya ambalajları üzerindeki tanımlayıcı işaretleri tahrif ve imha etmeyecek ve Ürünleri tatmin edici durumda muhafaza edecek ve 10.3.5 Ürünleri Satıcının adına sigortalatacak ve poliçe üstünden ödenecek paralar olması durumunda, bu sigorta gelirlerini emanetçi olarak Satıcı adına tutacaktır.

10.3 Satıcı, mülkiyetin Alıcıya geçmesinden önce herhangi bir zamanda Alıcıdan Ürünleri teslim etmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, Satıcı ve temsilcilerine kontrol amacıyla veya Alıcının Satıcı tarafından talep edildiğinde mülkiyeti teslim etmemesi halinde, mülkiyeti geri almak amacıyla Ürünlerin depolandığı tesislere herhangi bir zamanda girmelerine izni vermektedir.

11. Ürünlerin Kalitesi

11.1 Bu Koşul 11'e tabi olarak, Satıcı, teslim anında tüm Ürünlerin tatmin edici kalitede olacağını garanti eder. Bir Ürün: 11.1.1 Numune üzerine bir satış durumunda, Ürünün bütün önemli yönleriyle (Satıcının Sözleşmeye uygulanabilir olduğunu teyit ettiği, Numune ile ilgili olarak Satıcı tarafından verilen Özellikler veya kılavuzlarda yansıtılan toleranslara veya değişikliklere tabi olarak) Numuneye uygun olması veya 11.1.2 diğer tüm durumlarda, Ürünün bütün önemli yönleriyle kendi Özelliklerine uygun olması durumunda, tatmin edici kalitede olduğu kabul edilir.

11.2 Koşul 11.1'de yer alan garanti: 11.2.1 Ürünlerde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen belirgin kusurlar, Ürünlerin tesliminden sonraki 30 gün içinde garanti ihlalinin niteliği makul detaylar ile birlikte yazılı olarak Alıcı tarafından Satıcıya bildirilmedikçe veya 11.2.2 Ürünlerde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen belirgin olmayan kusurlar, kusurun Alıcıya belirgin hale gelmesinden ya da belirgin hale gelmesi için gerekli süreden sonraki 14 gün içinde ve her durumda Ürünlerin teslim tarihine müteakip 24 ay içerisinde garanti ihlalinin niteliği makul detaylar ile birlikte yazılı olarak Alıcı tarafından Satıcıya bildirilmedikçe; 11.2.3 Bu kusur bildiriminin alınmasından sonra, Satıcıya Ürünleri incelemesi için makul bir imkan verilmedikçe ve makul hareket eden Satıcının talebi üzerine, denetim amacıyla (riski Alıcıya ait olmak üzere) Ürünler Satıcının iş yerine iade edilmedikçe ve 11.2.4 Ürünlerin toplam bedeli Alıcı tarafından ödenmedikçe, geçerli olmayacaktır.

11.3 Satıcı: 11.3.1 Ürünün (Satıcının Sözleşmeye uygulanabilir olduğunu teyit ettiği, Numune ile ilgili olarak Satıcı tarafından verilen Özellikler veya kılavuzlarda yansıtılan toleranslara veya değişikliklere tabi olarak) Özelliklerine ya da varsa Numunesine bütün önemli yönleriyle uygun olması; 11.3.2 İhlalin Alıcının doğrudan veya dolaylı bu Koşulları ihlalinden kaynaklanmış olması; 11.3.3 İhlalin Ürünlerde Alıcı tarafından ve adına yapılan onarım, veya değişiklikler de dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak Satıcı tarafından yetki verilmeyen kişilerin eylem veya ihmallerinden kaynaklanmış olması; 11.3.4 İhlalin doğrudan veya dolaylı olarak Ürüne eklenen, fakat Satıcı tarafından üretilmeyen parça, malzeme veya ekipmanlardan kaynaklanmış olması (bu durumda, garanti veya teminattan üreticisi tarafından Satıcıya verildiği şekilde sadece Alıcının yararlanma hakkı olacak ve (masrafı Alıcıya ait olmak üzere) Alıcıya devredilebilecektir); 11.3.5 Alıcının kusur bildiriminden sonra Ürünleri kullanımına veya satışına devam etmesi ya da Satıcının beklemeye alınan veya geri çağrılan bir Ürün ile ilgili makul talimatlarına uymaması veya 11.3.6 İhlalin doğrudan veya dolaylı olarak çevresel koşullardan veya Ürünlerin Satıcı tarafından sağlanan Özellikler parametreleri veya talimatları dışında kullanımı veya depolanması veya taşınmasından ya da dikkatsizlik, yanlış taşıma, çalıştırma hataları, vandalizm veya öngörülemeyen nedenler dahil olmak üzere, Satıcı tarafından yazılı ihbar ile özellikle reddedilen herhangi bir durumdan kaynaklanmış olması halinde, Koşul 11.1'de yer alan garanti ihlalinden sorumlu tutulamaz.

Koşul 11.4 ve 11.5, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

11.4 Koşul 11.2 ve 11.3'e tabi olarak ve Satıcıya iade edilmiş Ürünler veya bunların parçalarının Satıcının makul kanaatine göre, Koşul 11.1'de yer alan garantiye veya yasalarda belirtilen başka garantilere, kalite standartlarına ve koşullara uymadığının tespit edilmesi durumunda, Satıcı kendi takdirine bağlı olarak, Ürünleri veya parçalarını tamamen veya kısmen tamir etmek veya değiştirmek ya da kusurlu Ürünlerin bedelini iade etmekle her tür yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Bu şekilde değiştirilmiş Ürünler Satıcının malı olacaktır.

11.5 Yasaların izin verdiği ölçüde ve Koşul 12.4 ve 12.5'e tabi olarak, Koşul 11.4'te yer alan çare, Ürünlerin kalitesi ile ilgili herhangi bir talepten kaynaklanan ve bunun bağlantılı olarak ortaya çıkan Satıcı sorumluluğunun tek kapsamı olacaktır.

Koşul 11.6, yalnızca Alıcının bir tüketici olması durumunda geçerlidir

11.6 Koşul 11.1'de yer alan garanti ve bir Sözleşmede geçerli olan başka garantiler, kalite standartları veya koşullar, Alıcının kusurlu veya tarif edildiği gibi olmayan Ürünler ile ilgili yasal haklarına ektir.

11.7 Alıcı, Satıcının askıya alınan herhangi bir Ürün veya Ürünler ile ilgili düzenlenen Ürün geri çağırma kampanyası ile ilgili tüm makul talimatlarına veya Alıcıya teslim edilmesinden sonra Ürünler ile ilgili olarak Satıcı tarafından veya adına makul nedenlerle alınan her tür düzeltici önleme uyacaktır.

12. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda sorumluluğun sınırlandırılması

Koşul 12, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

12.1 Bu Koşul 12 amaçları doğrultusunda: "Hak Talebi", Ürünlerin Alıcıya tedarik edilmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya Satıcının bu Koşulları veya niteliği ne olursa olsun herhangi bir yükümlülüğü ihlali sonucunda veya Ürünlerin (ya da Ürünlerden herhangi birini içeren herhangi bir ürünün) Alıcı tarafından kullanılması veya satışına müteakip ortaya çıkan veya bu Koşullar veya bir Sözleşme kapsamında veya ile bağlantılı olarak meydana gelen ihmal dahil olmak üzere her tür taahhüt, beyan, eylem veya ihmal sonucunda ortaya çıkan bir talep anlamına gelmektedir.

12.2 Koşul 12.5'e tabi olarak, (çalışanları, temsilcileri, alt-yüklenicileri veya diğer Grup üyelerinin eylem veya ihmallerine ilişkin her tür sorumluluk dahil olmak üzere) Satıcının sözleşme, haksız fiil (ihmal veya yasal bir sorumluluğun ihlali dahil), yanlış beyan, iade veya başka bakımlardan doğan Alıcıya karşı toplam sorumluluğu aşağıdakiler ile sınırlı olacaktır.
12.2.1 Satıcının herhangi tek bir Ürünün kalemine ilişkin bir hak talebinden toplam sorumluluğu bu kalem için Alıcı tarafından ödenecek Fiyat ile sınırlı olacaktır ve
12.2.2 Satıcının bir takvim yılı içerisindeki tüm diğer hak taleplerine ilişkin toplam sorumluluğu o takvim yılı içinde Ürünler için Alıcı tarafından Satıcıya ödenen toplam miktar ile sınırlı olacaktır.

12.3 Koşul 12.5'e tabi olarak, Satıcı, Ürünlerin veya ilişkili Hizmetlerin Satıcı tarafından sağlanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı veya arızi olarak meydana gelen ve Alıcının veya başka herhangi bir tarafın maruz kaldığı (a) dolaylı kayıplar, (b) ekonomik kayıp, (c) kar kaybı veya öngörülen kar kayıpları, (d) öngörülen tasarruf kaybı, (e) iş kaybı veya gelecekte beklenen iş kayıpları, (f) itibar veya şerefiye kaybı ya da (g) dolaylı kayıp, tazminat veya her tür hasar karşısında Alıcıya veya başka bir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

12.4 Aksi açıkça bu Koşullarda öngörülmedikçe, tüm zımni garantiler, şartlar ve koşullar yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir Sözleşmeye dahil değildir ve Koşul 12.5'e tabi olarak, Satıcı, zımni garantiler, şartlar ve koşulların ihlali veya kanun hükmü uyarınca Satıcıya yüklenen her tür görevin ihlalinden kaynaklanan hiçbir kayıp karşısında Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

12.5 Bu Koşullarda yer alan hiçbir husus, Satıcının kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya yalan beyana ilişkin sorumluluğunu ya da kanun ile engellenemez veya sınırlandırılamaz olduğu ölçüde başka hiçbir yükümlülüğünü engellemeyecek veya sınırlamayacaktır.

12.6 Alıcının herhangi bir üçüncü tarafın Ürünler (bunlarda bulunan kusurlar ve bunlar tarafından ihlal edilen haklar dahil) ile ilgili bir hak talebinde bulunduğunu ya da bulunması ihtimali olduğunu öğrenmesi durumunda: 12.6.1 Bu talep veya durumu derhal Satıcıya bildirecek; 12.6.2 Satıcının talep ile bağlantılı tüm işlemler veya müzakerelerin tüm kontrolünü ele almasını sağlamak da dahil olmak üzere, talep veya durumu önlemek, karşı çıkmak, savunmak, hafifletmek, engellemek, itiraz etmek veya uzlaşmaya varmak için Satıcının talep edebileceği yardımı derhal sağlayacak ve önlemi alacak ve 12.6.3 Satıcının önceden yazılı onayı olmadan, herhangi bir anlaşmazlığın yürütülmesinde herhangi bir sorunu çözmeyecek veya uzlaşmaya varmayacak, hiçbir kabulde bulunmayacaktır.

12.7 Alıcı, bu Koşullarda belirtilen sorumluluk sınırlamalarının makul olduğunu ve Sözleşme ve diğer sözleşmeler kapsamında Satıcının beklenen kazançları ve Alıcının sigorta yoluyla kendisini koruyabilmesi bağlamında tarafların ticari niyetlerini yansıttığını kabul etmektedir. Satıcı, Alıcının kendisine bildirdiği ek maliyetlere maruz kalmasına bağlı olarak Alıcı tarafından istenmesi durumunda belirli Ürünlere ilişkin sorumluluk sınırlamalarını değiştirmeyi kabul edebilir.

13. Alıcının bir tüketici olması durumunda sorumluluğun sınırlandırılması

Koşul 13, yalnızca Alıcının bir tüketici olması durumunda geçerlidir

13.1 Satıcının bu Koşullara uymaması durumunda, Satıcı, Satıcının bu Koşulları ihlalinin veya Satıcının ihmalinin öngörülebilir bir sonucu olarak Alıcının maruz kaldığı kayıp veya zararlardan sorumludur, ancak Satıcı, öngörülebilir olmayan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Kayıp veya zarar, Satıcının bariz ihlalinin bir sonucu ya da Sözleşmenin imzalandığı tarihte Alıcı ve Satıcı tarafından öngörülmüş ise öngörülebilirdir.

13.2 Satıcı, Ürünleri Alıcıya sadece yerli ve özel kullanım için sağlamaktadır. Alıcı, Ürünleri hiçbir şekilde ticari, işletme veya yeniden satış amaçları doğrultusunda kullanmamayı ve Satıcının kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi ya da iş fırsatı kayıplarından Alıcıya karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

13.3 Bu Koşullarda yer alan hiçbir husus, Satıcının Alıcıya karşı kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaya ya da 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun) kapsamında kusurlu ürünlere ilişkin sorumluluğunu engellemez veya kısıtlamaz. Kusurlu Ürünlerin "ölüm ve/veya yaralanma ve/veya tüketici tarafından kullanılan diğer mal veya eşyalarda herhangi bir hasara" neden olması durumunda, yukarıda anılan (Madde 3.9'da belirtilen) alternatif haklara ek olarak ve bu hakların yanı sıra, Alıcı zararların tazminini talep etme hakkına sahiptir. Kusurlu Ürünlerin neden olduğu zararlardan birkaç kişinin sorumlu olması durumunda, 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun) uyarınca, bu kişiler sattıkları Ürünlerde bulunan kusurların farkında olmasalar dahi "müştereken ve müteselsilen sorumlu" tutulacaktır.

14. Satıcının Kontrolü Dışında Meydana Gelen Olaylar

14.1 Bu Koşulların diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, terimin genel niteliğini sınırlamaksızın, savaş veya askeri kuvvetlerin eylemleri, terörizm, isyan, sivil kargaşa, sabotaj, vandalizm, makine veya ekipman kazası, arızası veya hasarı, yangın, sel, doğal afet, grev, boykot veya diğer endüstriyel anlaşmazlıklar veya Sözleşmenin yapıldığı tarihte piyasa fiyatlarında malzeme sıkıntısı, yasal veya idari müdahaleler (Yaptırımlar, ambargolar ve İhracat Kontrolleri gibi) içerecek Satıcının makul kontrolü dışında herhangi bir neden veya durumdan ya da Alıcı veya acenteleri veya temsilcilerinin kusuru, ihmali veya gecikmesinden kaynaklanması halinde, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası sırasında meydana gelen gecikmeler veya bu yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle Sözleşme şartlarını ihlal etmiş olmayacaktır.

14.2 Satıcı, meydana gelen olayın kesintisiz olarak 30 günden fazla sürmesi durumunda, tarafların birbirlerine karşı hiçbir yükümlülük olmaksızın Sözleşmeyi feshetmek üzere diğer tarafa yazılı bildirimde bulunma hakkına sahip olması koşuluyla, Koşul 14.1'de belirtilen bir olay nedeniyle işine devam etmesinin engellenmesi veya gecikmesi durumunda, teslim tarihini erteleme veya Sözleşmeyi feshetme veya Alıcı tarafından sipariş edilen Ürünlerin miktarını azaltma hakkını saklı tutar.

15. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda fesih

Koşul 15, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

15.1 Diğer hak ve çareler saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, 15.1 Alıcının Satıcı ile yapılan herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmesi, 15.1.2 Alıcının konkordato ilan etmesi veya alacaklıları ile yeniden yapılandırmaya girmesi veya Alıcının haciz, icra, tasfiye, feshi için ya da Alıcıya bir tasfiye memuru atanması için Alıcı veya başka herhangi biri tarafından herhangi bir girişimde bulunulması, başvuru yapılması, karar alınması, işlem başlatılması veya atamanın yapılması (başvuru yapılarak veya bildirimde bulunarak) veya alıcının (şahıs veya firma olarak) iflas etmesi veya (şirket olarak) tasfiyeye (birleşme veya yeniden yapılanma amaçları dışında) girmesi, 15.1.3 Alıcının mülkü veya varlıklarından herhangi birine ipotek konması veya bir kayyım (tasfiye memuru veya bunun dışında biri) atanması veya Alıcının işine son vermesi veya son verme ihtimalinin bulunması veya 15.1.4 Satıcının Koşul 15.1.2 veya 15.1.3'te belirtilen olaylardan herhangi birinin Alıcı ile ilgili olarak meydana gelmesinin muhtemel olduğunu anlaması ve buna göre Alıcıya bildirimde bulunması halinde, Sözleşmeyi derhal fesih edebilir.

15.2 Satıcının Sözleşmeyi Koşul 7.6 veya 15.1 uyarınca feshetmesi durumunda, Satıcının diğer hak ve çareleri saklı kalmak kaydıyla, 15.2.1 Satıcı, diğer sözleşmeleri feshetme veya Sözleşme veya diğer sözleşmeler kapsamında yapılacak başka teslimatları durdurma, 15.2.2 Ürünlerin teslim edilmiş, fakat bedelinin ödenmemiş olması durumunda, Koşul 7.4'e tabi olarak, Alıcının mülkiyet hakkı sona erecek ve Satıcı, bu Ürünlerde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilecek veya kullanabilecek ve 15.2.3 Ücret, önceki anlaşma veya düzenlemelere bakılmaksızın derhal muaccel hale gelecektir.

15.3 Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı koşullar dahil olmak üzere, Sözleşmenin feshinden sonra yürürlükte kalmaya devam etmesi öngörülen Sözleşme hükümlerini etkilemeyecektir.

16. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda tazminat

Koşul 16, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir.

16.1 Satıcının diğer hak ve çareleri saklı kalmak kaydıyla, Alıcı, 16.1.1 Bir siparişin Koşul 3.4 uyarınca Alıcı tarafından iptal edilmesi, değiştirilmesi veya durdurulması, 16.1.2 Teslim edilmesi üzerine, Ürünlerin izin verilen kullanımı (Ürünlerin normalde tedarik edildiği kullanım amacı) dışında kullanılmış veya Satıcı dışında başka biri tarafından değiştirilmiş veya onarılmış Ürünlerden kaynaklanan kayıp, yaralanma veya zararlar ile ilgili olarak üçüncü bir tarafa ait her tür talep, 16.1.3 Koşul 7.6 veya 15.1 uyarınca herhangi bir fesih ve Koşul 18'in ihlali sonucunda katlanılan veya maruz kalınan her tür kayıp karşısında Satıcı, Grubunu ve çalışanları ve temsilcilerini talep edilmesi üzerine tamamen tazmin edecek ve bunlardan zarar görmemelerini sağlayacaktır.

17. Fikri Mülkiyet Hakları

17.1 Bu Koşullarda açıkça belirtilenler dışında, Ürünlerde, Katalogda ve zaman zaman Alıcının erişimi olan veya Alıcıya sağlanan (belgeler, teknik çizimler ve CAD dosyaları (Bilgisayar Destekli Tasarım dosyaları) dahil olmak üzere) ("Materyaller") her tür materyalde bulunan tüm Fikri Mülkiyet Haklarının mülkiyeti Satıcı ve/veya Satıcının Lisans Verenlerine ait olacaktır.

17.2 Bu Sözleşme hüküm ve şartları gereğince, Alıcıya Ürünleri kendi normal iş seyrinde kullanma ve satma hakkı dışında Ürünler ile ilgili başka hiçbir hak veya lisans verilmemektedir.

17.3 Satıcı, Alıcıya Katalog ve Materyallere sadece kendi kişisel amaçları için erişmesi veya bunları görüntülemesi ve (yasak olduğu belirtilmedikçe) indirmesi için alt lisans hakkı olmayan sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir.

17.4 Alıcı, bu Koşullarda açıkça izin verilen durumlar dışında veya Satıcının önceden yazılı izni olmadan, Katalog veya Materyalleri kullanmayacak, kopyalamayacak, uyarlamayacak, iletmeyecek, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, yayınlamayacak, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmayacak, bunlardan türev çalışmalar elde etmeyecek, lisans yoluyla vermeyecek, satmayacak, devretmeyecek halka açık bir şekilde göstermeyecek, halka açıklamayacak veya başka şekillerde kullanmayacaktır.

18. İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlar

18.1 Alıcı, ne kendisi ne de Grubunun ne de Grup yöneticileri, görevlileri veya çalışanlarının 18.1.1 Yasaklı Taraflardan olmadığını veya geçmişte ve şimdi Yasaklı Taraflar olmalarına neden olabilecek hiçbir işlemde veya davranışta bulunmadıklarını, 18.1.2 Geçmişte ve şimdi herhangi bir Yasaklı Taraf ile birlikte veya menfaatine veya adına doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ticaret, iş veya başka faaliyetlerde bulunmadıklarını, 18.1.3 Geçmişte ve şimdi İhracat Kontrolleri ve Yaptırımları ile ilgili yürürlükteki yasalar, tüzük, yönetmelik ve kuralları ihlal etmediklerini beyan ve taahhüt eder.

18.2 Alıcı, Ürünlerin bazıları, bileşenleri ve teknolojilerinin İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlarına tabi olabileceğini kabul eder. Alıcı, 18.2.1 Hem Satıcı hem de Alıcı için geçerli İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlarına uyacak, 18.2.2 Hiçbir Yasaklı Kişi veya Yaptırımlara tabi herhangi bir ülkede kurulmuş veya yerleşik hiçbir kişi veya kurum ile birlikte veya bunlara doğrudan veya dolaylı olarak ihracat, yeniden ihracat, gönderi veya ticaret yapmayacak, 18.2.3 Ürünler, bileşenleri ve teknolojilerini satmak, ihraç, yeniden ihraç etmek, göndermek veya ithal etmek için gerekli tüm ruhsat, izin, bildirim veya yetkiyi masrafları kendisine ait olmak üzere alacak, 18.2.4 Ürünlerin son kullanımının kitle imha ve askeri son kullanım kontrolleri silahları da dahil olmak üzere, İhracat Kontrolleri veya Yaptırımlarını ihlal etmediğinden emin olacaktır.

19. Alıcının bir tüketici olması durumunda

Koşul 19, yalnızca Alıcının bir tüketici olması durumunda geçerlidir

19.1 Alıcının bir tüketici olması durumunda Alıcı, Satıcının web sitesinden sadece en az 18 yaşında ise Ürün satın alabilir.

19.2 Bir tüketici olarak Alıcı, her zaman kusurlu veya belirtildiği gibi olmayan Ürünler ile ilgili yasal haklara sahiptir. Alıcının yasal hakları, 28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun) ile düzenlenmiştir. Bu Koşullarda yer alan hiçbir husus, bu yasal hakları etkilemez.

19.3 Bu Sözleşme Alıcı ve Satıcı arasındadır. Başka hiçbir kişinin bu koşulları uygulama hakkı olmayacaktır.

19.4 Bu Koşullar, Türk yasalarına tabidir. Bu, Ürünlerin Satıcının web sitesinden satın alınması için yapılacak bir sözleşmede ve bu sözleşmeden kaynaklanan veya bağlantılı olarak meydana gelen her tür ihtilaf veya talebin Türk yasalarına tabi olacağı anlamına gelmektedir. Alıcı ve Satıcı, münhasır olmayan yargı yetkisinin Türkiye mahkemelerine ait olacağını kabul eder.

20. Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda

Koşul 20, yalnızca Alıcının kurumsal bir müşteri olması durumunda geçerlidir

20.1 Alıcının bir tüketici olmaması durumunda, Ürünleri satın almak için Satıcının web sitesini adına kullandığınız işletmeyi ilzam etme yetkisine sahip olduğunuzu onaylamaktasınız.

20.2 Sözleşme, Taraflar arasındaki tüm anlaşma ve mutabakatı içermekte ve Ürünler ile ilgili önceki tüm anlaşmalar, mutabakatlar veya düzenlemelerin (sözlü ve yazılı) yerini almaktadır (Taraflardan hiçbirinin diğer Tarafın güvenmiş olduğunun kanıtlanabileceği hileli sözleşme öncesi yanlış beyan sorumluluğunu kapsamdan çıkarmaya çalışmaması şartıyla). Alıcı, bu Koşullarda yer alan hiçbir hususun Satıcının hile veya hileli yalan beyan sorumluluğunu sınırlamaması veya engellememesi koşuluyla, bu Sözleşmeyi bu Koşullarda açıkça belirtilenler dışında Satıcı tarafından veya adına verilen hiçbir taahhüt, garanti veya beyana dayanarak yapmadığını beyan eder.

20.3 Satıcının Grubuna ya da Satıcının temsilcileri lehine verileceği açıkça ifade edilen ve birlikte bu tarafların lehine hüküm ifade edecek haklar, tazminatlar veya garantiler ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, Sözleşme Tarafları Sözleşmenin herhangi bir şartının Sözleşmeye taraf olmayan başka biri tarafından uygulanabilir olmasını tasarlamamaktadır. Sözleşme süresinin uzatılması, Sözleşmeden feragat edilmesi ve/veya Sözleşmede değişiklik yapılmasını onaylama hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme süresinin uzatılması, Sözleşmeden feragat edilmesi ve/veya Sözleşmede değişiklik yapılması konusunda başka hiçbir kişinin hakkı olmayacaktır.

20.4 Sözleşme Türk Kanunlarına tabi olacaktır. Her tür ihtilaf, Türk Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sevk edilecektir. 

21. Diğer önemli şartlar

21.1 Satıcı, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden veya haklarından herhangi birini alt yüklenicileri veya acenteleri veya herhangi bir Grup üyesi aracılığıyla ifa edebilir veya kullanabilir, ancak bu durum bu Şartlar kapsamında yer alan Alıcının haklarını veya Satıcının yükümlülüklerini etkilemeyecektir. Satıcının alt yüklenicileri veya acenteleri veya Grup üyelerinden herhangi birinin bir eylemi veya ihmali, Satıcının eylemi ya da ihmali olacak ve bu Koşullarda belirtilen sorumluluğun istisnaları veya sınırlamalarına tabi olacaktır. Alıcı, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden veya haklarından hiçbirini Satıcının önceden yazılı izni olmadan devir, temlik etmeyecek veya alt-sözleşme yoluyla vermeyecek ve her durumda, Sözleşmenin herhangi bir devralan, temlik alan veya alt-yüklenici tarafından ifasından sorumlu olmaya devam edecektir.

21.2 Her tür bildirim yazılı olarak yapılacak ve Satıcıya gönderilecek bildirimler Alipaşa Sanayi Bölgesi , Uluğbey Sokak , No : 7 , 34570 , Silivri / İstanbul , Türkiye adresine, +90 212 721 44 45 numaralı faks numarasına ya da sales@essentracomponents.com adresinden e-posta ile ve Alıcıya gönderilecek bildirimler ise Alıcının şirket merkezine veya Satıcıya bildirilen başka bir adrese gönderilecektir. Elden teslim bildirimler teslim edilmesi üzerine, posta ile gönderilen bildirimler birinci sınıf posta yoluyla postaya verildikten sonra iki iş günü içerisinde, faks ile gönderilen bildirimler, gönderenin ileti teyit çıktısı alındığı anda veya (kaybolması halinde) teslim alındığı anda ve e-posta yoluyla gönderilen bildirimler, e-postanın gönderildiği anda (gönderen tarafın ofis dışında mesajı almadıkça) tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

21.3 Satıcının Alıcının bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesi için ısrar etmemesi veya Satıcının Satıcı haklarını Alıcıya karşı uygulamaması veya Satıcının bunları gecikmeli olarak yapması, Satıcının Alıcı karşısında sahip olduğu haklardan feragat ettiği veya Alıcının bu yükümlülüklere uymak zorunda olmadığı anlamına gelmeyecektir. Satıcının Alıcının bir kusurundan feragat etmesi durumunda, Satıcı bunu sadece yazılı olarak yapacak ve bu durum Satıcının otomatik olarak Alıcının sonraki kusurlarından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

21.4 Bu Koşullar paragraflarının her biri ayrı ayrı hüküm ifade etmektedir. Herhangi bir mahkeme veya ilgili makamın bunlardan herhangi birinin yasadışı veya uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, kalan paragraflar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

21.5 Satıcı, Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmenin bir nüshasını dosyaya koyamaz.

21.6 Satıcı zaman zaman ilgili promosyon dönem ve koşullarına bağlı olarak Ürünleri satışa sunabilir. Essentra Promosyon Şartları işbu Satış Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve lütfen promosyon uygulama koşulları için Essentra Promosyon Şartlarını okuyunuz.