Menü Arama

Web Sitesi Kullanım Koşulları

  1. Web Sitesi Kullanım Koşulları
  2. İçerik Hakları
  3. Kullanım Şartları
  4. Bilgi, Kullanılabilirlik ve Kullanım
  5. Ürün veya hizmet satın alma
  6. Sorumluluk sınırlamaları
  7. Genel

1.1 Bu web sitesi mülkiyeti bize ait olup Mesan Kilit A.Ş. ve Essentra International Limited tarafından ve adına işletilmektedir. Mesan Kilit A.Ş. 323718 şirket numarası ile tescilli bir şirket olup ve şirket merkezi Alipaşa Sanayi Bölgesi , Uluğbey Sokak , No : 7 , 34570 , Silivri / İstanbul , Türkiye adresinde bulunmaktadır.

1.2 Bu Web Sitesini kullanımınız, Web sitesini kullanarak kabul etmiş sayıldığınız aşağıdaki şartlar ve koşullara ("Kullanım Koşulları") tabidir. Bu Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz ve Web sitesini kullanmaya başlamadan önce anladığınızdan emin olunuz. Bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Yapılacak her tür değişiklik Web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup güncellemeler için bu web sayfasını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

2. İçerik Hakları

2.1 Telif hakkı, ticari markalar, ticari isimler ve bu web sitesi üzerindeki materyallerde bulunan tüm diğer haklar (ürün kataloğumuz dahil) tarafımıza aittir ya da bu hakların sahibinin izni ile dahil edilmiştir. Tarafımıza ait bütün bu haklarımız saklıdır.

2.2 Web sitesine ait veya web sitesi ile ilgili herhangi bir hakkı almanız durumunda, bu hakları dünya genelinde geçerli olmak üzere tarafımıza vermeyi ve web sitesinde edinmiş olabileceğiniz tüm manevi haklardan koşulsuz ve gayrı kabili rücu feragat etmeyi ancak yazılı onayınızın Satıcı tarafından alınması üzerine kabul etmektesiniz.

2.3 Web sitesinden kayıtları sadece kişisel kullanım için indirebilir, kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz. Web sitesinde bulunan materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümünü yeniden yayımlamanız, iletmeniz, dağıtmanız, değiştirmeniz, bunlardan türev işler yapmanız ya da önceden yazılı iznimiz olmaksızın Web sitesini ticari amaçlarla kullanmanız yasaktır.

2.4 Web sitesinde bulunan bilgileri veya diğer malzemeleri (CAD dosyaları (“Bilgisayar Destekli Tasarım Dosyaları” dâhil), bizim ve ürünlerimiz hakkında gerekli ve genel bilgiler verme amaçları dışında kullanamazsınız.

3. Kullanım Şartları

3.1 Web sitesini yalnızca meşru amaçlarla kullanabilirsiniz. Web sitesini yerel, ulusal veya uluslararası yasaları veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde ya da yasadışı veya hileli bir şekilde kullanmanız yasaktır. 

3.2 Web sitesini kasten virüs ya da kötü niyetli ya da teknolojik olarak zararlı başka zararlı içerikler yükleyerek kötüye kullanmanız yasaktır. Web sitesine, web sitemizin bulunduğu sunucuya veya web sitemize bağlı herhangi bir sunucu bilgisayarı veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmanız yasaktır.

3.3 Önceden yazılı iznimiz olmadan, web sitemize giden bir link ekleyemez ya da web sitemizin içeriğini tarafımıza ait olmayan materyaller ile çerçeveli veya çevrili bir şekilde görüntüleyemezsiniz.

4. Bilgi, Kullanılabilirlik ve Kullanım

4.1 Bu web sitesinde bulunan materyallerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamayı amaçladığımızdan, bu web sitesinde bulunan tüm materyaller sadece bilgi amaçlı olarak verilmektedir ve buna güvenmeden önce her tür bilginin doğruluğunu kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir bilgiyi güncellememekte veya düzeltmemekte, güncellemeye veya düzeltmeye çalışmamakta ve özellikle de hiçbir güncelleme ve düzeltme görevini kabul etmemekteyiz ve yayınlanma tarihinden itibaren olanlar hariç olmak üzere, bu bilgileri doğru veya güncel kabul etmemelisiniz. Yukarıda anılanların niteliği saklı kalmak kaydıyla, her tür CAD dosyası (“Bilgisayar Destekli Tasarım dosyası”) veya diğer ürüne özel görüntü ve bilgiler (web sitesi üzerinde erişebileceğiniz teknik çizimler, ürün ebatları ve özellikleri dahil) tarafımızdan tamamen gösterme, kılavuz amaçlı olarak sağlanmaktadır. Bu materyalleri üstlenebileceğiniz herhangi bir tasarım sürecinin bir parçası olarak kullanımınıza karşı sizi şiddetle uyarıyoruz. Belirli bir ürünün niteliği ve boyutları hakkında tam doğru bilgiler talep etmeniz halinde ürün numunelerini genelde sağladığımızı unutmayın.

4.2 Web sitesine başka bir web sitesinde bulunan bir link yoluyla eriştiyseniz, bu web sitesinde bulunan ve ürünlerimiz (örn., CAD dosyaları) ile ilgili hiçbir içerikten hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı unutmayın. Bu tür içerikler ile ilgili olarak, önceki paragrafta belirtilen tavsiye ve hatırlatmayı unutmayın.

4.3 Bu web sitesinde başka web sitelerine giden otomatik linkler veriliyor olabilir. Bağlantısını bu web sitesinden alan herhangi bir web sitesinde bulunan içerikleri onaylamıyor veya bunlardan hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bu tür siteleri kullanmaya başlamadan önce bunların şartları ve koşullarını okumalısınız. Bildirimde bulunmaksızın web-sitesini değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabiliriz. Hizmette her zaman hatalar, kesintiler ve gecikmeler meydana gelebilir. Bu nedenle, bu web sitesi hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" temelinde sunulmaktadır. Bilgilerdeki yanlışlık ya da eksiklikler, hizmetteki kesintiler ya da bilgisayar sisteminizin gördüğü zararlar veya bu web-sitesinden herhangi bir malzemenin indirilmesi sonucu meydana gelen veri kayıplarından kaynaklanan hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Dolaylı veya arızi kayıplar, kar kayıpları veya bu web-sitesin kullanımından kaynaklanan veya kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan özel zararlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.

4.4 Web-sitesinde bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atları ve diğer zararlı içerikler bulunmamasını sağlamak için makul özeni gösteriyor, ancak bunun veya web-sitesini kullanımınızın bilgisayarınıza zarar vermeyeceğini garanti edemiyoruz. Web sitesini kullanmadan önce, uygun ekipman ve güvenlik ve virüs korumanızın olduğundan emin olmalısınız.

4.5 Bu web sitesine ve web sitesinde bulunan bilgilere erişim, tarafımıza veya grup şirketlerimize ait hisseleri veya diğer menkul kıymetleri imzalama, bunlara abone olma ya da satın alma veya elden çıkarma teklifi ya da daveti teşkil etmez. Geçmiş performans, gelecekteki performansın göstergesi değildir ve bu hususları dikkate alan kişiler, bağımsız bir finansal danışmana veya başka uygun tavsiye kaynaklarına başvurmalıdır.

5. Ürün veya hizmet satın alma

5.1 Web sitemizden ürün satın almanız durumunda, web sitemizin Satış Koşulları geçerli olacaktır.

5.2 Bu web sitesinden gelen bir bağlantıyı izleyerek ulaştığınız sitelerden herhangi birinden ürün veya hizmet satın almanız durumunda, satın alma işlemini yapmadan önce bu sitedeki tüm şart ve koşulları okumalısınız.

5.3 Bazı ülkelerde ürün veya hizmetlerimizin satın alınması, tekrar satışı veya dağıtımı ile ilgili olarak yürürlükte olan kısıtlamalar ya da yasaklar olabilir. Müşterilerimizin bulunduğu tüm ülkelerin kanunlarının kontrol edilmesi mümkün değildir ve ürün veya hizmetlerimizi satın almaları, teslim almaları ve kullanmaları nedeniyle müşterilerimizin (ya da onların müşterilerinin) uğradığı zarar ve yükümlülüklerden hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ülkenizde yürürlükte olan yasaları kontrol etmeniz tavsiye edilir.

5.4 Bu web sitesinde bulunan belgelerin Türkiye dışındaki ülkelerde yayımlanması, yayınlanması veya dağıtılması kanunla kısıtlanmış olabilir ve bu nedenle, bu belgelerin yayımlandığı, yayınlandığı, dağıtıldığı ya da erişilebilir olduğu Türkiye dışındaki başka bir ülkedeki kişiler her kısıtlamadan haberdar olmalı ve bunlara uymalıdır.

6. Sorumluluk sınırlamaları

6.1Yasaların izin verdiği azami ölçüde bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen (tüzük, müşterek hukuk ile veya başka türlü kastedilmiş olsun) hiçbir beyan, taahhüt, koşul ve şartı kabul etmiyoruz.

6.2 (1) Web sitemizin kullanılması ya da kullanılamaması veya web sitemizde görüntülenen (CAD dosyaları dahil) herhangi bir içeriğin kullanılması veya bu içeriğe dayanılmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen hiçbir kayıp veya hasardan, (2) hiçbir ekonomik kayıp veya zarardan (kar kaybı, gelir, iş, sözleşme, şerefiye veya diğer mali kayıplar dahil), (3) web-sitesinden veya web-sitesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan özel, dolaylı ya da arızi hiçbir kayıp veya zarardan, (4) web sitelerine bizim web-sitemizden giden bir link ile erişilen üçüncü tarafların faaliyetlerinden kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan veya (5) web sitemizi kullanmanız ya da web sitemizde veya web sitemize bağlantılı bir web sitesinde bulunan herhangi bir içeriği indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya diğer özel materyallerinize bulaşabilecek bir virüs, dağıtık hizmet aksatma saldırısı ya da diğer teknolojik zararlı materyallerden kaynaklanan hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

6.3 Bu Kullanım Koşullarından yer alan hiçbir husus, herhangi bir taraf karşısında sahip olabileceğimiz kanunla kısıtlanamayacak veya engellenemeyecek bir yükümlülüğü kısıtlamak veya engellemek üzere tasarlanmamıştır ve bu yönde bir etkisi de olmayacaktır. Web Sitesi ile ilgili olarak bizim ya da temsilcilerimizin ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya sahtekârlığa ilişkin sorumluluğumuzu reddetmiyor veya kısıtlamıyoruz.

7. Genel

7.1 Herhangi bir zamanda sizden bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümüne uymanızı istemememiz gelecekte bunlara uymanızı istememize engel olmayacaktır. Koşullarının kalan bölümleri bu durumdan etkilenmeyecektir.

7.2 Bu koşullar kapsamında yer alan haklarımız veya yükümlülüklerimizi herhangi bir üçüncü tarafa temlik, devir edebilir veya alt-sözleşme yoluyla verebiliriz. Bu koşullar kapsamında yer alan haklarınız veya yükümlülüklerinizi üçüncü tarafa sadece bizim yazılı iznimiz ile temlik edebilir veya alt-sözleşme yoluyla verebilirsiniz.

7.3 Bu Kullanım Koşulları Türk yasalarına tabi olup bu koşullardan kaynaklanan ya da bu koşullar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar Türk Mahkemelerinin, Istanbul (Çağlayan) münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

7.4 Bu Kullanım Şartları ve Web Sitemiz hakkında soru ve yorumlarınız varsa, bunları bizimle paylaşmanızdan mutlu oluruz. Lütfen e-postalarınızı enquiries@essentra.com adresine gönderin veya yukarıdaki adresten bize yazınız T: +90 212 721 44 44.