Menü Arama

Gizlilik Politikası

 1. Biz Kimiz?
 2. Kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı
 3. Kişisel verilerinizi nasıl derliyoruz
 4. Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz
 5. Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz
 6. Kişisel verilerinizi nerede depoluyoruz
 7. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz 
 8. Kişisel verilerinizi ne süreyle muhafaza ediyoruz
 9. Kişisel veri haklarınız nelerdir
 10. Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama için nasıl denetlenir
 11. Düzenleyiciyle ne zaman iletişime geçilir
 12. Bizimle iletişime geçmek için
 13. Çerez nedir?

Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2018

Mesan Kilit A.Ş. (“Mesan”), gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikası (Kullanım Koşulları ve göndermede bulunulan diğer belgelerle birlikte) Mesan’ın şirketinin bizimle iletişim kurduğunuzda ya da bizim sizinle iletişime geçtiğimizde sizden ve sizin hakkınızda ne tür kişisel veri derlediğini açıklar. Bu politika kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, depolayıp koruduğumuzu anlamanızı sağlayacaktır.

1. Biz Kimiz?

1.1 Mesan Kilit A.Ş. (“Mesan”), 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğinde Genel Veri Koruma Düzenlemesini de kapsayan 1998 Veri Koruma Yasasınca (değiştiği haliyle) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir veri sorumlusu ve bazı durumlarda bir Veri işleyendir. Mesan olarak gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz.

1.2 u Web Sitesinde kullanılan Çerezler İngiltere ve Galler'de 01172804 sicil numarasıyla tescilli ve merkezi Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU adresinde bulunan, Essentra International Limited’e (Bağlama uygun olarak " Biz", "Bizler" ve "Bizim ") ait olup onun tarafından ya da onun adına işletilir. Mesan bir Essentra grup şirketidir.

1.3 Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusundaki görüş ve uygulamalarımızı anlamak için lütfen izleyen bölümü dikkatle okuyun. Aşağıdakilerin muhtemel bütün sorularınızı yanıtlayacağını umuyoruz; yanıtlamaması halinde lütfen bizimle iletişime geçin.

1.4 Bu Politikayı zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz; tüm değişikliklerden haberdar olacağınız için lütfen bu web sayfasını güncellemeler açısından düzenli olarak kontrol edin. Bu Politika uluslararası siparişlere uygulanır, ancak farklı ülkeler için düzenlenmiş ilave hüküm ve koşullar bulunabilir.

2. Kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı

2.1 Size ilişkin kimlik, iletişim ve pazarlama verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. Özel Nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir. E-posta ya da bülten almak için bir kutucuğu işaretlemeniz ya da bir soru ya da sorgulamaya yanıt vermemizi istemeniz gibi bazı durumlarda ‘Onayınız’ olmadan sizinle ilgili herhangi bir kişisel bilgi toplamayız.

2.2 Bize kişisel verinizi verdiğinizde, bu bilgiyle ne yapacağımız ve neden gerekli olduğu konusunda bilgilendirilmenizi sağlayacağız.

2.3 Bazı durumlarda, ‘Meşru Menfaatlerimizin Korunması için Gereki Olması Halinde” bizden makul olarak bekleyeceğiniz gibi kullanacağız; örneğin günlük şirket faaliyetlerimiz kapsamında size posta, telefon, e-posta veya faksla ilgileneceğinize inandığımız ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında güncellemeler veya doğrudan pazarlama materyalleri göndermek ya da taleplerinize cevap verebilmek için erişim bilgilerinizden yararlanabiliriz. Bunların veri gizliliği haklarınızı, özgürlüğünüzü veya çıkarlarınızı etkilememesini sağlayacağız.

2.4 Başka durumlarda, kişisel verilerinizi ‘Sözleşmesel Yükümlülüklerimiz’ kapsamında, örneğin sipariş ettiğiniz bir ürün ya da hizmeti adresinize ya da seçeceğiniz bir adrese teslim etmek için kullanacağız.

2.5 Son olarak, geçerli yasalara uyum amacıyla, kişisel verilerinizi ‘Yasal Yükümlülüklerimiz’ kapsamında ve “Bir Hakkın Tesisi, Korunması ve Kullanılması” kapsamında kullanabiliriz.

3. Kişisel verilerinizi nasıl derliyoruz

3.1 Web sayfalarımızdan herhangi birini ziyaret ettiğinizde, hesabınızı kullandığınızda ya da ürün veya hizmetlerimizden herhangi birini satın aldığınızda; sizi etkinliklere davet ettiğimizde ya da zaten elimizde bulunan kişisel verilerinizi güncellemenizi istediğimizde; siparişleri hazırlamak ve yerine getirmek gerektiğinde; bizimle telefonla, çevrimiçi veya sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunuzda; bizde hesap açtığınızda; geri aranmayı talep ettiğiniz ya da bir sorgulamayı takip ettiğiniz veya kaygınızı bize iletmek istediğinizde; size gönderdiğimiz her türlü anketi doldurduğunuzda; bizimle veri paylaşmaları için üçüncü taraflara izin verdiğinizde; eksiksiz Birörnek Kaynak Konumlayıcınız (URL) dahil, sayfamız içinde ya da oradan hareketle tıklama dizisi oluşturmak amacıyla web sitemizi ziyaret ettiğinizde; müşteri hizmetlerimizi aramak için telefon numaranızı kullandığınızda ve verilerinizi kamu alanına yerleştirdiğinizde kişisel verilerinizi derleriz. Şirketimizin müşterisi olmanız ya da şirketimizin bir müşterisi adına çalışmanız halinde de hakkınızda kişisel veri (isim, adres ve e-posta adresi gibi) edinebiliriz.

4. Kişisel verilerinizi nasıl kullanıyoruz

4.1 Size en iyi müşteri deneyimini sunmayı taahhüt ediyor ve bunu başarmak için bize verdiğiniz verileri aşağıdaki gibi kullanabileceğimizi belirtiyoruz: (a) sizinle aramızda akdedilen her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi ve bizden talep ettiğiniz veri, ürün ve hizmetleri sunmak için; (b) size zaten satın almış olduğunuz ya da sorguladığınız ürün ve hizmetlere benzer başka ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için; (c) size ilgileneceğinizi düşündüğümüz ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ya da bilgi vermeleri amacıyla seçilmiş üçüncü taraflara izin vermek için; (d) sizi hizmetimizdeki değişikliklerden haberdar etmek için; (e) web sitemizdeki içeriğin siz ve bilgisayarınız için en uygun biçimde sunulduğundan emin olmak için. Veri gizliliği yasası, size yüksek standartta bir müşteri hizmeti sağlayarak müşterilerimizi anlama açısından buna ‘Meşru Çıkarımız’ kapsamında izin verir.

5. Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz

5.1 Kişisel verilerinizi Grubumuzun herhangi bir üyesiyle, diğer bir ifadeyle 2006 tarihli Birleşik Krallık Şirketler Yasasının 1159. maddesinde tanımlandığı şekliyle bağlı kuruluşlarımız, çatı holding şirketimiz ve onun bağlı kuruluşlarıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca paylaşabiliriz.

5.2 Kişisel verilerinizi aşağıdakiler de dahil, seçilmiş üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: (a) sizinle akdettiğimiz herhangi bir sözleşmenin yerine getirilmesi için iş ortakları, tedarikçiler ve alt yükleniciler; (b) siz ve diğerleri için ilgili reklamları seçip sunmak için bu verilere gerek duyan reklamcılar ve reklam ağları; (c) bize web sitemizin geliştirilmesi ve optimizasyonunda destek olan analitik ve arama motoru sağlayıcılar; (d) kredi derecenizi değerlendirmek için kredi kayıt büroları.

5.3 Verilerinizi şu durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: (a) herhangi bir şirket veya varlık alıp satmamız halinde; bu durumda müstakbel şirket veya varlık alıcısı veya satıcısıyla sınırlı kişisel veri paylaşabiliriz; (b) Essentra International Limited şirketinin ve/ veya Mesan’ın vaya esasen varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde; bu durumda şirketin müşterileriyle ilgili olarak sahip olduğu kişisel bilgiler aktarılan varlıklardan birini oluşturur; (c) herhangi bir yasal yükümlülük uyarınca davranmak ya da Kullanım Kurallarımızı veya Satış Koşullarımızı uygulamak; ya da Essentra International Limited ve/ veya Mesan, müşterilerimiz ve diğerlerinin haklarını mallarını veya güvenliğini korumak için kişisel verilerinizi açıklamak ya da paylaşmakla yükümlü olmamız halinde. Bu hüküm, sahtekarlıktan korunma ve kredi riskini düşürme amacıyla başka şirket ve kurumlarla veri alışverişini kapsar.

6. Kişisel verilerinizi nerede depoluyoruz

6.1 Yukarıda belirtilen hizmetlerin bazılarını veya tümünü vermek üzere, kişisel bilgilerinizi işlemeye ve depolamaya ihtiyaç duyacağız ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında böyle bir işleme için diğer çalışanlara veya Asya, Avustralya veya Amerika'daki Grup şirketlerine aşağıdaki amaçlarla aktarmaya ihtiyaç duyabiliriz:

6.1.1  İletişimi ve Essentra ve uluslararası ticari faaliyetleriyle ilgili açıklamaları iyileştirmek için
6.1.2 Müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi ve ödeme bilgilerinin işlenmesi için
6.2 AEA ve/veya Türkiye dışındaki bazı ülkelerin, kişisel veriler için AEA ve/veya Türkiye içindeki ülkelerle aynı düzeyde yasal koruma sağlamayabileceğini lütfen unutmayın. Verilerinizi AEA ve Türkiye dışındaki herhangi bir ülkenin yetkililerine aktarmamız gereken durumlarda, kişisel verilerinizin AEA içindeymiş gibi aynı standartlarla işlenmesini sağlayacak prosedürlerimiz mevcuttur ve kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aktarılacaktır. Bu verilerin söz konusu politikaya ve geçerli veri gizliliği yasalarına uygun olarak güvenle işlenmesi için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız.

Uygulanan hukukun yurt dışına veri aktarımı ile ilgili tüm kural ve koşullarına uygun şekilde veri aktarımı gerçekleştirilecektir.

7. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz

7.1 Tüm müşteriler ve tedarikçiler için veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kişisel verilerinizi gerekli özenle işlemeyi taahhüt ediyoruz. Gizliliğinizi korumak amacıyla, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak, yetkisiz erişime, kullanıma ya da açıklanmaya tabi olmaması için bir dizi teknik ve kurumsal önlem kullanıyoruz.

8. Kişisel verilerinizi ne süreyle muhafaza ediyoruz

8.1 Kişisel verilerinizden çoğunu hizmet sonlandırılır sonlandırılmaz kaldırıyoruz; kişisel veriler 12 ayın sonunda uzun vadeli yedeklememizde de devre dışı bırakılır. E-posta günlüklerini ilişkilerimizin kaydı olarak ve şikayetleri ele alma ve uyum izleme amaçlarıyla muhafaza ediyoruz.

8.2 Sizinle ilgili sınırlı kişisel verileri (işlem kayıtları dahil) muhasebe, kayıt tutma ve yönetim amaçlarıyla 10 yıla kadar muhafaza ederiz. Kayıtları daha uzun süre muhafaza etmek gerektiği kanısında isek, örneğin bir tazminat anlaşmazlığı konusunda, verileri gerekli olduğu süre boyunca muhafaza ederiz.

9. Kişisel veri haklarınız nelerdir

9.1 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız her zaman saklıdır. Aşağıdaki yasal haklarınızın bilincinde olmanızı sağlayarak kişisel verilerinizin denetimini elinizde bulundurmanızı istiyoruz:

9.1.1 Sizinle ilgili olarak bulundurduğumuz kişisel verilere çoğu halde ücretsiz erişim hakkı tanımamız.
9.1.2 Yanlış, tarihi geçmiş ya da eksik kişisel verilerinizi düzeltmemiz.
9.1.3 Kişisel verilerinizi (belirli kanallar ya da bütün kanallar üzerinden) doğrudan pazarlama veya profilleme için kullanmaktan vazgeçmemiz.
9.1.4 Onayınızı geri almanızdan sonra, kişisel verilerinizin onaya bağlı her türlü işlenmesinden vazgeçmemiz.
9.2 Haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak ya da bu hakları uygulamak istiyorsanız lütfen sales@essentracomponents.com.tr ulaşın.

9.3 Kişisel verilerinizi korumak amacıyla herhangi paylaşım ya da işlemden önce kimliğinizi doğruladığımızdan emin olacağız. Adınıza hareket etmesi için bir üçüncü tarafı yetkilendirmeniz durumunda, söz konusu üçüncü taraftan sizin adınıza hareket etmeye yetkili olduklarını kanıtlamasını talep edeceğiz.

10. Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama için nasıl denetlenir

10.1 Bize sağladığınız verileri hesabınızı etkin tutmak için atacağınız adımları, mevcut güncellemeleri, hala alışveriş sepetinizde bekleyen kalemleri belirtmek ve size ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla telefon, e-posta, faks veya postayla iletişim kurmak için kullanırız. Size zaten satın almış olduğunuz ya da sorguladığınız ürün ve hizmetlere benzer başka ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek için Meşru Çıkarımızdan yararlanırız.

10.2 Her zaman bizden gelecek pazarlamadan çıkma veya girme seçeneğiniz olacaktır; size pazarlamayla ilgili olarak gönderdiğimiz her e-posta iletişimindeki aboneliği sonlandır seçeneğine tıklayabilirsiniz; bir hesap açmadan önce ya da hesabınızda oturum açtığınızda tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

11. Düzenleyiciyle ne zaman iletişime geçilir

11.1 Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili olarak yaptığınız herhangi bir başvuruya verdiğimiz yanıttan tatmin olmamanız ya da kişisel verilerinizin gereken muameleyi görmediğine inanmanız durumunda, Düzenleyici nezdinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Türkiye’de bu makam Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’dur ve Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır, 0312 216 50 00 nolu telefondan kuruma ulaşabilirsiniz.

11.2 Türkiye dışında yerleşik olmanız halinde, ikamet ettiğiniz ülkenin ilgili veri gizliliği yetkilisi nezdinde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

12. Bizimle iletişime geçmek için

12.1 Kişisel verileriniz veya bu Politikayla ilgili bütün sorularınız için

12.2 +90 212 721 44 44. numaralı telefondan ulaşın

12.3 E-postalarınızı sales@essentracomponents.com.tr adresimize gönderin

12.4 Ya da Alipaşa Sanayi Bölgesi , Uluğbey Sokak , No : 7 , 34570 , Silivri / İstanbul, Türkiye adresine yazın.

13. Çerez nedir?

13.1 Çerezler, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar web sayfalarımızın daha etkin çalışmasını sağlamanın yanı sıra, Web Sitesi sahiplerine web sitesinin nasıl işlediği hakkında bilgi de verir. Böylelikle web sitelerinin işlevselliğini bütünüyle kullanabilmeniz sağlanır. Çerezlerin kullanımı kapsamında, fonksiyonel ve zorunlu çerezler bakımından, kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedenine dayanarak işliyoruz. Bunun yanında, reklam çerezleri kullanılması durumumda her zaman açık rızanızı alıyoruz.

13.2 Bir çerez, kişiselleştirilmiş tercihlerinize ilişkin verileri toplayıp hatırlayarak Web Sitemizin işleyişini ihtiyaçlarınıza, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz noktalara göre ayarlayabilir. Çerezler hiçbir şekilde sizin sağladığınız veriler dışında ve sitemizdeki faaliyetleriniz dışında bilgisayarınızdaki dosyalarınıza ve bilgilerinize erişim imkanı vermez.

13.3 İnsanların çerezler hakkında endişeleri olduğunu biliyor, ama bunların doğru kullanımından birlikte elde ettiğimiz faydanın buna değeceğine inanıyoruz. Bununla birlikte, çerezleri bilgisayarınızdan her an silebilir ve bunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri www.allaboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

13.4 Çoğu web tarayıcısı, tarayıcı ayarları sayesinde çoğu çerez üzerinde bir ölçüde denetim sağlamaktadır. Hangi çerezlerin kurulduğunun nasıl görüleceği ve bunların nasıl yönetileceği ve bloke edileceği/devre dışı bırakılacağı dahil, çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edin.

13.5 Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen çerez sayfamıza göz atın.

Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2018