Menu Search

Essentra Components Limited oświadczenie o współczesnym niewolnictwie 2021

Firma Essentra prowadzi swoją międzynarodową działalność z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i ustawowych, a także najwyższych standardów dotyczących etycznego prowadzenia działalności biznesowej.

W ramach działalności międzynarodowej firma Essentra wspiera prawa człowieka określone w deklaracji ONZ i obowiązujących konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i przestrzega stosownych obowiązujących przepisów dotyczących praw człowieka w krajach, w których prowadzi działalność. Działalność w Indiach, Indonezji i Tajlandii prowadzona jest zgodnie ze standardami SA 8000, które szczegółowo określają podstawowe zasady dotyczące praw człowieka.

Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie z 2021 r. dotyczy przedsiębiorstw zależnych spółki Essentra plc na dzień 31 grudnia 2020 r.

Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie

Współczesne niewolnictwo – przedsiębiorstwa zależne