+31 (0) 497 572 002 Inloggen of Registreren

Uitdagingen voor de laboratory equipment industrie

clock 4 minut | 01 Nov 2021

De Vierde Industriële Revolutie: Uitdagingen voor de laboratory equipment industrie

Door de komst van de Vierde Industriële revolutie (4IR) dienen zich tal van nieuwe kansen aan. Fabrikanten van laboratoriumapparatuur zijn enthousiast over deze kansen en de innovaties die hieruit volgen. Maar het is niet alleen goud wat er blinkt. Zoomden we in de vorige blogpost in op de kansen die de 4IR met zich meebrengt, in deze post lees je meer over de mogelijke bedreigingen en uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Interoperabiliteit

Wanneer je als fabrikant gespecialiseerd bent in een specifiek type laboratoriumapparatuur, dan is het goed om er rekening mee te houden dat je apparatuur binnen het lab deel uit maakt van een groter geheel. Je apparaten zullen moeten kunnen samenwerken met apparaten van andere leveranciers. Direct, of indirect via tussenliggende software. Vanwege de toenemende complexiteit van de 4IR-innovaties is dit een aandachtspunt voor de industrie; om bepaalde protocollen of standaarden met elkaar af te spreken en daar op in te spelen.

Cyber Security

Over het algemeen zijn exploitanten van laboratoria zich er enorm van bewust dat gegevens en testresultaten veilig en binnenshuis moeten blijven. In veel gevallen wordt dan ook gewerkt met een intranet, waarbij de op- en afritten naar het internet zwaar bewaakt worden. Op die manier kan het intellectueel eigendom beschermd worden. Fabrikanten van laboratoriumapparatuur kunnen bij de configuratie van hun machines al rekening houden hiermee.

Privacy

Toch zullen in bepaalde gevallen gegevens wel via het internet verzonden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de uitslag van een Covidtest of het plaatsen van orders bij een leverancier of contact met klanten. Privacy in de gehele communicatieketen is dan van groot belang. En daarmee ook de beveiliging van die communicatie. Institutionele beleggers zijn steeds meer afhankelijk van allerlei datasets voor hun besluitvorming. Dat maakt het voor hackers interessant om allerlei data te achterhalen, want daar is een markt voor die goed betaalt.

Talent

De innovaties van de 4IR zijn stuk voor stuk zeer technisch en geavanceerd. Om mee te kunnen in deze revolutie zul je moeten investeren in hoog opgeleid specifiek talent. En dat is een uitdaging, want daar is een schrijnend tekort aan. De vraag is hoog en het aanbod laag. Wellicht zit de oplossing in het opzoeken van de samenwerking met bedrijven die het talent al in huis hebben. En in het bijscholen van bestaande medewerkers.

Organisatorische maatregelen

Met innovatieve technologieën komen nieuwe end-to-end-processen. Industrie 4.0 heeft invloed op de hele waardeketen, dus er zijn nieuwe bedrijfsmodellen en -structuren nodig. Op zichzelf is dat al een grote uitdaging, maar daarbij komt dat het in de menselijke natuur zit om verandering te weerstaan. Anderen overtuigen van de voordelen van Industrie 4.0 en je medewerkers (of die van je klanten) aanpassen aan nieuwe technologieën kan dan ook moeilijk blijken te zijn. Toch zijn cultuurveranderingen onvermijdelijk wanneer je mee wilt in de 4IR en dus een uitdaging waar aandacht aan besteed moet worden.

Investeringen

De Vierde Industriële Revolutie is al een aardig eind op weg, dus je zou verwachten dat je veelal met bestaande technologieën kunt werken. Deels kan dat ook, maar vaak werkt men toch op de cutting edge van wat er technisch mogelijk is. Dit vergt serieuze investeringen in Research en Development en in specialistisch talent. Tegelijk blijkt het vaak lastig te zijn om investeerders te overtuigen van de return on investment die de investering potentieel kan opbrengen. Overtuigende plannen en proof-of-concept kunnen helpen. En wellicht is het de moeite waard om te onderzoeken of er overheidsinitiatieven beschikbaar zijn om te helpen.

Kansen zijn inspirerend, bedreigingen wellicht ontmoedigend. Toch is het absoluut de moeite waard om aan te haken bij de kansen die ontstaan voor fabrikanten van laboratoriumapparatuur. Door samenwerking bundelen meerdere partijen hun krachten en worden uitdagingen overwonnen. In het volgende blogartikel lees je meer over deze samenwerkingen.

Blijf je graag op de hoogte? Volg ons dan op Facebook en LinkedIn.