Prohlášení o novodobém otrokářství 2021 Essentra Components Limited

Společnost Essentra je odhodlána zajistit, aby veškeré mezinárodní aktivity byly prováděny v souladu s platnými právními náležitostmi a požadavky firemních směrnic a aby byly zachovávány nejvyšší etické standardy obchodní spolupráce.

V rámci svých mezinárodních aktivit podporuje společnost Essentra lidská práva, jak je stanoveno v Deklaraci Organizace spojených národů a v příslušných úmluvách Mezinárodní organizace práce, a dodržuje příslušné a platné právní předpisy v oblasti lidských práv v zemích, v nichž podniká. Provozy se sídlem v Indii, Indonésii a Thajsku jsou akreditovány také podle standardu SA 8000, který se podrobně věnuje základním zásadyám lidských práv.

Prohlášení o novodobém otrokářství z roku 2021 se vztahuje na dceřiné podniky společnosti Essentra plc k 31. prosinci 2020.

Prohlášení o novodobém otrokářství

Dceřiné podniky a novodobé otrokářství